Szukaj

Gmina Nowiny ogłosiła Konkurs na koncepcję miejsca pamięci Żołnierzy Niezłomnych w Szewcach.

 – Celem Konkursu jest wyłonienie koncepcji miejsca pamięci Żołnierzy Niezłomnych, najlepszej pod względem artystycznym, wizualnym, architektonicznym, przestrzennym i ekonomicznym – mówi Sebastian Nowaczkiewicz, wójt Gminy Nowiny.

Zadaniem Uczestników Konkursu jest przygotowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-rzeźbiarskiej miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu. Koncepcja będzie podstawą do wykonania wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej. Organizatorzy podkreślają uniwersalny i humanistyczny wymiar Konkursu.

– Koncepcja miejsca pamięci powinna w symboliczny sposób upamiętniać Żołnierzy Niezłomnych. Pozostawiamy Uczestnikom swobodę w doborze artystycznych środków wyrazu, mając na celu wzbogacenie przestrzeni o dzieło sztuki wysokiej klasy. Zależy nam na opowieści z całym nurtem pracy i szacunku nad pamięcią, nad historią. Miejsce pamięci ma też łączyć pokolenia, przyczyniać się do niwelowania podziałów i dążyć do zgody społecznej w momencie gdzie obserwujemy silną ingerencję w zawłaszczanie wartości patriotycznych, symboli narodowych i roli Żołnierzy Niezłomnych  – podkreśla wójt Nowaczkiewicz.

Koncepcja może przewidywać towarzyszącą miejscu pamięci inskrypcję upamiętniającą, przy założeniu dowolności formy. Koncepcja musi uwzględniać zarówno charakter inwestycji, jak i wpasować się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w otoczenie i krajobraz, powinna posiadać współczesną formę oraz powinna uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne. Miejsce pamięci oraz wszystkie elementy powinny być wykonane z materiałów zapewniających wysoką estetykę oraz trwałość eksploatacji.  Należy przewidzieć zwiększenie dostępności terenu wokół miejsca pamięci dla pieszych i osób o ograniczonej mobilności oraz kompleksową wymianę nawierzchni z preferencją nawierzchni przepuszczalnych. Otoczenie miejsca pamięci powinno być miejscem przyjaznym mieszkańcom i odwiedzającym, szanującym umowy społeczne, zgodę społeczną, godność, historię, religie, humanizm.

Prace będzie oceniać Sąd Konkursowy składający się z przedstawicieli Samorządu Gminy Nowiny, Członków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Upamiętniającego Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego pomordowanych przez reżim komunistyczny na terenie Gminy Nowiny w lasach miejscowości Szewce, Rodzin pomordowanych Żołnierzy Niezłomnych. Do współpracy z Sądem Konkursowym mogą zostać powołani eksperci, biegli oraz konsultanci.

Czas na kierowanie pytań uczestnicy mają do 12 listopada, składanie wniosków upływa z dniem 19 listopada. Prace konkursowe można składać najpóźniej do 30 listopada.

Konkurs: https: https://platformazakupowa.pl/transakcja/525887

Karolina Kępczyk

Poprzednie Dobra Nuta w Nowinach

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących