Szukaj

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” opublikowało nową taryfę Wodociągów Kieleckich na lata 2021 -2024. Wodociągi Kieleckie nadal będą spółką z jedną z najniższych cen w Polsce.

W grupie taryfowej dla gmin Kielce, Masłów, Zagnańsk i Nowiny „Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno- bytowe. Zaopatrzenie w wodę obiektów użyteczności publicznej na cele socjalno-bytowe. Woda pobrana na cele przeciwpożarowe” średnio w okresie 3 lat ceny Wodociągów Kieleckich wzrosną o 5,23%. W poszczególnych latach wygląda to następująco:

Ceny brutto, za m sześc. wody i ścieków

Obecnie obowiązująca cena to 8,99 zł netto (9,71 zł brutto)

na lata 2021/22 – 9,69 zł netto, 10,47 zł brutto (wzrost o 7,83%)

na lata 2022/23 – 10,09 netto, 10,90 zł brutto (wzrost o 4,11%)

na lata 2023/24 -10,47 netto, 11,31 zł (wzrost o 3,76%)

Nowa taryfa wchodzi w życie 28.05.2021 r. Taryfa kieleckiej spółki została pozytywnie zaakceptowana przez centralnego regulatora – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” i opublikowana w czwartek 20.05.2021 r. Wodociągi Kieleckie są jak do tej pory największym przedsiębiorstwem wod-kan, które uzyskało taką akceptację i drugim spośród miast wojewódzkich po Opolu. Świadczy to o tym, że taryfa została przygotowana profesjonalnie, a kalkulacje kieleckiej spółki nie budziły zastrzeżeń.

Zmiana cen wody i odprowadzania ścieków wynika z rosnących kosztów stałych, niezależnych od Wodociągów Kieleckich, jak ceny energii elektrycznej, płacy minimalnej, opłat środowiskowych, podatków i innych danin. Poprzednia taryfa była opracowana na podstawie kalkulacji z 2018 r. Od tego czasu inflacja wzrosła o 8,62%.

Z opublikowanych dotychczas informacji wynika, że Wodociągi Kieleckie pozostaną spółką z cenami niższymi od średniej krajowej, średniej dla miast podobnej wielkości oraz średniej dla woj. świętokrzyskiego, a nawet poprawią swoją pozycję w takim zestawieniu. Z analizy 64% wniosków taryfowych, jakie wpłynęły do „Wód Polskich” do marca br. wynika, że np. średnia proponowana podwyżka w woj. łódzkim wynosi 47,15%, mazowieckim 16,08% a świętokrzyskim 22,85%.

Wodociągi Kieleckie utrzymują niskie ceny, jednocześnie inwestując w rozbudowę sieci i modernizację przedsiębiorstwa, dostarczając odbiorcom najlepszą wodę wyłącznie z ujęć głębinowych oraz oczyszczając ścieki na najwyższym poziomie.

Więcej informacji na ten temat można zaleźć w artykule „Skąd się biorą podwyżki opłat za wodę i ścieki?”, na portalu teraz-srodowisko.pl:

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/taryfy-za-wode-i-scieki-igwp-dorota-jakuta-10177.html

Poprzednie Zapowiedź ćwiczenia Renegade/Sarex-21

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących