Szukaj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach pragnie poinformować o rozpoczynającej się rekrutacji do projektu pn. ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” i zaprasza do udziału w projekcie seniorów 60+ zamieszkałych na terenie tutejszej Gminy, którzy potrzebują wsparcia w zakresie usług opiekuńczo-zdrowotnych i profilaktyczno- zdrowotnych.

W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:
1. Formularz zgłoszeniowy do objęcia usługami społecznymi
2. Skala Lawtona
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności
5. Klauzula informacyjna RODO

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów premiujących należy dodatkowo złożyć kopie orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego o długotrwałej/przewlekłej chorobie, w sytuacjach nagłych karty informacyjnej ze szpitala.

Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania się do udziału w projekcie jest zaakceptowanie Regulaminu poprzez pisemne oświadczenie oraz złożenie lub wysłanie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25. 

Szczegółowych informacji o projekcie można uzyskać osobiście w GOPS Nowiny, na stronie internetowej www.gopsnowiny.com.pl w zakładce Projekt „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów, nr tel.: 41 347-56-73. Osoba do kontaktu: Katarzyna Petelicka, e-mail: k.petelicka@nowiny.com.pl

Oświadczenie o rezygnacji uczestnictwa w projekcie

 

 

 

 

 

 

Poprzednie Posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących