Szukaj

Szkoła Podstawowa w Nowinach w okresie od 16 lutego do 10 czerwca wykonywała zadania w ramach Konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”.

Zorganizowano spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa na drogach, o tym, jak uniknąć zagrożeń.

Wykonanie:

Liczba uczniów w szkole: 560

Liczba klas: 26

Liczba uczniów uczestniczących w przedsięwzięciu: 340

10 marca odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VIII z policjantem asp. Łukaszem Kołaczkiewiczem pracownikiem Posterunku Policji w Nowinach. Tematem spotkania było „Bezpieczeństwo na drogach. Jak uniknąć zagrożeń?” Podczas spotkania uczniowie ubrani byli w kamizelki odblaskowe. Aspirant przypomniał podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Opowiedział o czyhających zagrożeniach oraz o tym, jak ich uniknąć. Przedstawił filmy instruktażowe ukazujące różne niebezpieczne sytuacje, do których może dojść w ruchu drogowym.

Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu i wielu innym działaniom podejmowanym przez szkołę, uczniowie będą odpowiedzialnie zachowywać się na drogach oraz w pełni wykorzystywać zdobytą wiedzę, co uchroni ich przed wieloma zagrożeniami.

Kolejnym zadaniem było przygotowanie prac plastycznych/plakatów/opowiadań (do wyboru, zależnie od grupy wiekowej) pt. “Moja droga do szkoły”.

Każde dziecko ma swoją własną drogę do szkoły. Niektóre dzieci chodzą pieszo, a inne dojeżdżają rowerem lub autobusem. Niektóre są przywożone samochodem.  Małe roztargnienie, a nawet mała chwila nieuwagi może zakończyć się niebezpieczną sytuacją. Dlatego tematyka dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest bardzo ważna. Uczniowie klas IV-VIII chętnie wzięli udział w zajęciach o tejże tematyce. Ochoczo udzielali odpowiedzi na wiele pytań związanych z bezpieczeństwem, wskazywali różne znaki drogowe, aktywnie brali udział w różnego rodzaju quizach, łamigłówkach oraz zagadkach dotyczących  właściwego zachowania w ruchu drogowym ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca niebezpieczne. Wykonali również pracę plastyczną na temat „Bezpiecznej drogi do szkoły”, podczas której poszukiwali odpowiedzi na pytanie: Czy moja droga do szkoły jest bezpieczna?

W czasie realizacji każdy uczestnik kształcił umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym w charakterze pieszego i pasażera. Rozwijał swoje zdolności poznawcze: uwagę, spostrzegawczość, myślenie przyczynowo-skutkowe, rozwijał wyobraźnię i umiejętności przewidywania oraz podejmowania właściwej decyzji, uczył się odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, a także kształcił u siebie postawę życzliwości i respektowania praw innych uczestników ruchu drogowego.

Trzecie zadanie miało na celu przeprowadzenie konkursu wśród uczniów nt. znajomości przepisów ruchu drogowego. Kolejnym działaniem w ramach Konkursu był test wiedzy, do którego przystąpili uczniowie klas IV-VII. Miał on na celu popularyzacje zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze, promowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji

i sportu.

Czwarte zadanie polegało na wystawieniu przedstawienia teatralnego na temat bezpieczeństwa na drogach z uwzględnieniem odblasków dla pieszych. Wspomniano również jak należy podróżować samochodem i jakie skutki może nieść za sobą jazda bez fotelika i nie zapiętych pasów. Przypomniano numery alarmowe, pod które należy dzwonić gdy potrzebujemy pomocy oraz jak należy się zachować gdy ktoś obcy chce podarować prezent lub słodycze. Po przedstawieniu odbyły się zajęcia praktyczne, podczas których dzieci ćwiczyły przechodzenie przez ulicę. Chętni uczniowie układali puzzle „Znaki drogowe”. Poprzez zabawę mogli utrwalać zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz znajomość znaków drogowych.                                                                                                                                                  

“Bezpieczeństwo ważna rzecz

Niebezpieczeństwu – stanowczo mówimy precz!

Stoją wszyscy starsi, dzieci

Gdy czerwone światło świeci”

To fragment jednego z wielu wierszy napisanych przez uczniów. Ogłoszony konkurs poetycki cieszył się ogromną popularnością. Było, to kolejne działanie, które miało na celu odwołać się do wyobraźni dzieci i zwrócić ich uwagę na bezpieczeństwo podczas poruszania się po drogach publicznych.

Zorganizowane zostały zajęcia plastyczne, na których dzieci przygotowały wybrane znaki drogowe. Uczestnicy zajęć rozwijali umiejętność odróżniania różnego rodzaju znaków drogowych: ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych. Utrwalali zasady obowiązujące na drodze. Rozwijali umiejętność odwzorowywania oraz dbania o estetykę wykonywanej  pracy. Na początku zajęć odbyła się zabawa ruchowa, podczas której uczniowie ćwiczyli jak bezpiecznie przejść przez jezdnię. Przedstawiona została prezentacja na temat wybranych znaków drogowych obowiązujących rowerzystów oraz pieszych. Po części teoretycznej uczniowie przeszli do części praktycznej, która polegała na wykonaniu wybranego znaku drogowego. Udział w tych zajęciach pozwolił uczniom utrwalić różne znaki drogowe, których znajomość ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz pieszych.

Koordynatorkami Konkursu były nauczycielki Małgorzata Kościelecka i Edyta Szwed.

Poprzednie Uwaga Seniorzy z Gminy Nowiny.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących