Szukaj

Od 70 lat służą mieszkańcom, niosąc pomoc w potrzebie. 12 czerwca 2022 r. strażacy z OSP Kowala świętowali swój jubileusz.

W niedzielne popołudnie na placu przy remizie w Kowali zgromadzili się strażacy z OSP Kowala oraz zaproszeni goście. Jubileusz zgromadził wiele jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu kieleckiego. Na placu przy remizie można było zobaczyć sztandary OSP Wola Murowana, OSP Morawica, OSP Brzeziny, OSP Brudzów, OSP Wola Morawicka, OSP Rykoszyn, OSP Bilcza, OSP Chęciny, OSP Radkowice, OSP Wola Kopcowa, OSP Wolica.

Mszę świętą odprawili: ks. Marek Mrugała, wojewódzki kapelan Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, ks. Łukasz Zygmunt – kapelan kieleckich strażaków, ks. Józef Knap, proboszcz parafii w Brzezinach.

Ważnym momentem podczas uroczystości było wręczenie zasłużonym strażakom medali i wyróżnień.

Nie zabrakło życzeń i serdecznych słów płynących ze strony zaproszonych gości. – Na przestrzeni 70 lat to dzieci, synowie, wnukowie, prawnukowie tworzą nieustannie tę jednostkę. Tworzą, angażując swój czas, siły, zabierając, okradając z tego czasu swoich bliskich, bo wiedzą, że OSP w Kowali to jest obowiązek nadrzędny, który musi przetrwać, dlatego, że jest potrzebny dla całej społeczności. Ilekroć tu przyjeżdżam zaskakuje mnie że coś się dzieje, że to miejsce pięknieje” – mówił senator Krzysztof Słoń.

– Rzemiosło ochotniczego pożarnictwa przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. 70 – lat to szmat czasu. Ile ż to nieprzespanych nocy, ileż to trudnych niebezpiecznych, akcji ratowniczo-gaśniczych, ileż to czynów społecznych, wyzwań – podkreślał strażacki trud druh Marian Tworek – wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego XIII kadencji ZOSP RP.

Szczególną troskę o wsparcie strażaków w ich codziennej pracy podkreślał wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Mam ten zaszczyt, że w ciągu ostatnich ośmiu lat historii tej jednostki mogę też z Wami współpracować, w ciągu ostatnich ośmiu lat jednostka wzbogaciła się o ciężki samochód,  w 2015 r., w poprzednich latach były tez rożnego rodzaju modernizacje, doposażenia jednostki, w ostatnich dniach trafiło do jednostki OSP Kowala, ale również do OSP Wola Murowana, OSP Szewce nowoczesny system zawiadamiania dysponowania jednostek e-Remiza. To wszystko służy Wam jako ludziom, którzy spieszycie na ratunek bliźniemu i ratujecie również dobytek. Wszelkie środki, które są zadysponowane z budżetu gminy mają Wam pomagać i pomagają w tym, aby ta służba była przede wszystkim bezpieczna i żebyście bezpiecznie zawsze mogli wrócić do swoich domów. Chciałbym Wam wszystkim za to podziękować, za wszystkie lata dotychczasowej pracy, za współpracę i jednocześnie przeprosić, jeżeli w jakimś momencie ze względu na różnego rodzaju nieporozumienia moglibyście mieć żal do mnie – ja za to przepraszam i jednocześnie chciałbym prosić Was o to, abyśmy współpracowali – mówił. W imieniu swoim oraz radnych i całej społeczności gminy Nowiny wójt Sebastian Nowaczkiewicz przekazał na ręce prezesa OSP Kowala Sylwestra Bentkowskiego figurkę świętego Floriana, list gratulacyjny oraz czek na 10 tysięcy złotych.

Historia jednostki

Do życia została powołana w 1952 roku po pożarze w którym spłonęło doszczętnie 11 gospodarstw. Głównym inicjatorem powstania jednostki był Józef Janik. Organizacja liczyła wtedy 12 członków. Funkcję naczelnika pełnił przez dwie kadencje (każda po 3 lata) Józef Janik. Zastępcą naczelnika był Stefan Krzysztofek. Z uwagi na stan zdrowia i obowiązki zawodowe Józef Janik na własną prośbę zwolnił się z funkcji naczelnika. Jego miejsce zajął Leon Rabiej. Pełnił on funkcję niepełne 3 kadencje. Ostatnie 7 miesięcy jego kadencji w zastępstwie  funkcję naczelnika sprawował Stanisław Kubicki z Kubów.

Od roku 1967 naczelnikiem OSP Kowala był Krzysztofek Stefan. Za jego kadencji organizacja liczyła 39 członków czynnych, a także w roku 1970 przy OSP istniała Harcerska Drużyna Pożarnicza prowadzona i założona przez Romana Napieracza.

Z roku na rok wraz z potrzebami OSP wzrastała ilość i jakość wyposażenia. Początkowo sprzęt znajdował się w budynku zastępczym ZPW w Sitkówce. Dzięki staraniom Stefana Krzysztofka oraz pomocy Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej- Edwarda Podgórskiego w roku 1968 do Kowali sprowadzono barak, który został przekazany na ręce OSP przez ZPW Sitkówka. Barak przewieziony przez mieszkańców wsi Kowala w czynie społecznym w roku 1969 został zestawiony i służył jako świetlica-remiza OSP. Z roku na rok jednostka umacniała się i poszerzała swoje szeregi wciągając to coraz więcej nowych, młodych członków.

W roku 1969 prezesem jednostki został Wacław Hering. Przyczynił się on w dużej mierze do rozbudowy i większego zaopatrzenia w sprzęt OSP. Wybudowano garaż z funduszy wygospodarowanych we własnym zakresie oraz pracy ludzkich rąk.

W 1980 roku kolejnym w dziejach OSP prezesem został Roman Napieracz, a naczelnikiem – Zygmunt Lużyński, którego po czterech latach zmienił jego dotychczasowy zastępca – Czesław Bentkowski. Na początku lat 90. Dowództwo nad drużyną objął Ryszard Stokowiec, a w 1996 roku ponownie – Czesław Bentkowski. Stanowisko prezesa piastował w tym czasie Stanisław Kubicki. W latach 2006 – 2011 na czele zarządu stał Józef Wierzbicki. Po nim stanowisko objął Czesław Bentkowski. Od 2021 r. prezesem OSP Kowala jest Sylwester Bentkowski.

W roku 1997 ze środków Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny wybudowano nowa remizę strażacka, którą poświęcono i oddano do użytku w1999 r.

OSP Kowala jest jednostką dobrze wyposażoną w sprzęt gaśniczy, będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym (od roku 1994), posiadająca selektywny system wywoływania. Ponadto OSP Kowala posiada dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (chłopców i dziewcząt), Drużynę Seniorów oraz Drużynę Kobiecą. W roku 2007 utworzona została sekcja ratownictwa nawodnego i powodziowego.

Wsparcie Gminy

Na przestrzeni lat OSP Kowala mogła liczyć na finansowe i merytoryczne wsparcie ze strony Urzędu Gminy Nowiny. Tylko w ciągu kadencji obecnego wójta Sebastiana Nowaczkiewicza gmina przeznaczyła niemal 400 tys. złotych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie remizy w Kowali, m.in. wymianę bram garażowych, remont posadzki betonowej, remont łazienek, modernizację kotłowni, wykonanie bram wjazdowych, remont nawierzchni placu z kostki betonowej. Ponadto Urząd Gminy wsparł OSP Kowala dotacją w kwocie 300 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Kosztował on blisko 700 tysięcy złotych, a  pozostałą kwotę pozyskano ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Poprzednie Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu ZSP w Nowinach

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących