Szukaj

Wójt Gminy Nowiny zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowiny, które nie są przyłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej,o zgłaszanie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, informacji dotyczącej wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, tzw. „szambo” lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Druki zgłoszeń do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków są dostępne:

  • w postaci papierowej: w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowiny,
  • w postaci elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowiny pod adresem: http://bip.nowiny.com.pl/, załatwianie spraw/ gospodarka odpadami – zakładka: Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wypełnione zgłoszenie w postaci papierowej, podpisane własnoręcznie, należy składać osobiście Biurze Obsługi Klienta lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny.

 

Wypełnione zgłoszenie w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub osobistym należy doręczyć na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu na platformie e-puap: /kq1020hqrt/skrytka.

 

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, a nie zawarli jeszcze umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – mogą stosowną umowę zawrzeć z następującymi przedsiębiorcami:

Nowiny
Poprzednie AKCJA ZIMA 2023/2024

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących