Szukaj

 – Pierwszy rajd i od razu ogólnopolski – zaczął powitanie jeden z inicjatorów wydarzenia Robert Jaworski, burmistrz miasta i gminy Chęciny.  – Łączący niezwykłości natury, przyrody ożywionej i nieożywionej dwóch sąsiadujących gmin Nowin i Chęcin – wtórował współorganizator rajdu Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Nowiny.

21 maja w Światowym Dniu Obszarów NATURA 2000, odbył się rajd pieszy z Nowin do Chęcin, który poprowadził po najpiękniejszych terenach obu gmin. Rajd spotkał się z zainteresowaniem mieszkańców Nowin, Chęcin, Kielc, a także Gliwic i śląskiej aglomeracji. Sprzyjała słoneczna pogoda, a wiatr przyjemnie chłodził piechurów. Trasa wiodła z Nowin przez Zgórsko, kamieniołom Szewce, jaskinię Piekło, górę Zelejową, górę Rzepkę, czyli obszary chronione NATURA 2000, łącznie ponad 17 km.

Meta rajdu znajdowała się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, gdzie organizatorzy zaprosili lekko zmęczonych już uczestników na ognisko z pieczonymi kiełbaskami. Wszyscy otrzymali także pamiątkowe medale. Zachwyceni trasą uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że taki rajd powinien być cykliczny i organizowany o każdej porze roku. Jesteśmy za!

 

O obszarach chronionych NATURA 2000

Obszary Natura 2000 mają za zadanie chronić gatunki zwierząt i roślin oraz siedliska. Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

W całej Polsce jest już prawie tysiąc obszarów Natura 2000 – to blisko dwadzieścia procent powierzchni kraju. Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha. Na terenie gminy Chęciny i Nowiny ochroną objęte zostały tereny Wzgórz Chęcińsko-Kieleckich.

Karolina Kępczyk

Poprzednie Ostrzeżenie meteorologiczne !

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących