Szukaj

Butikowy park, monitoring miejscowości, poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni handlowych, historyczna Izba Pamięci czy powstanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – tak, w ciągu dwóch lat zmieni się gmina Nowiny. 1 sierpnia wójt Sebastian Nowaczkiewicz, podpisał z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umowy warte 13,5 mln zł.

– To kluczowa inwestycja, która zmieni charakter i podniesie atrakcyjność naszej gminy. Dziś finalizujemy zadania zaplanowane z poprzednim Zarządem Województwa i Marszałkiem Adamem Jarubasem, którym dziękuję za pozytywną ocenę wniosku, motywację i wstępną akceptację, która szczęśliwie doprowadziła nas to rozpoczęcia prac, zmieniających oblicze naszych miejscowości – komentuje Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Nowiny.

1 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego doszło do podpisania dwóch umów pomiędzy Sebastianem Nowaczkiewiczem, wójtem gminy Nowiny a Andrzejem Bętkowskim, marszałkiem województwa świętokrzyskiego i wicemarszałek Renatą Janik. Dokumenty dotyczą rewitalizacji gminy Nowiny i budowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w pobliżu kamieniołomu Szewce.

W Nowinach na działce, w miejscu dawnego przedszkola powstanie mały butikowy park, z fontanną, ławkami, zielenią i miejscami dla wystawców. W 2023 roku zostanie zmodernizowany plac handlowy w Nowinach, zostaną zbudowane zadaszenia, szalety publiczne, zostanie przebudowany parking. Zostanie zamontowana również instalacja świetlna przeszkodowa, na kominie na terenach inwestycyjnych (poprzemysłowych). W celu poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, zostanie założony monitoring miejscowości Nowiny. Obecnie procedowane jest postępowanie i wyłonienie wykonawcy projektu.

Gmina pamięta o swojej historii. W Gminnym Ośrodku Kultury „Perła” w Nowinach zostanie utworzona multimedialna ekspozycja w ramach historycznej Izby Pamięci.

Wartość całkowita projektu to: 13 mln 102 tys. zł, dofinansowanie: 3 mln 943 tys. zł. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją to 6,79 ha.

Zostanie również wykonana ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w sąsiedztwie kamieniołomu Szewce. Projekt zakłada budowę 3 km ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie leśnym Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, obejmującej wierzchołki Góry Malik, Góry Miejskiej oraz Okrąglicy. W ramach projektu powstanie ścieżka o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej pokrywająca się z obecnie użytkowanymi ścieżkami. Na jej trasie postawione zostaną dwa deszczochrony /altany/ ze stołami i ławami. Trasa zostanie oznakowana, pojawią się tablice informacyjne, sylwetki zwierząt z wikliny oraz totemy QR, dla których zostanie przygotowana aplikacja mobilna. Obecnie jest wyłaniany wykonawca tego przedsięwzięcia. Koszt całkowity projektu: 578 tys. zł, wkład UE: 492 tys. zł. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach ZIT Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Karolina Kępczyk

Poprzednie NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY- Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny – OGŁOSZENIE o NABORZE

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących