Szukaj

W dniu 21 kwietnia na podstawie decyzji Zarządu UNESCO, Geopark Świętokrzyski uzyska oficjalnie status Światowego Geoparku UNESCO! Dołączymy tym samym do globalnej rodziny geoparków, obejmującej ponad 160 geoparków z ponad 40 krajów na całym świecie. W dniu 22 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w ramach międzynarodowej konferencji ,,Welcome Digital Event’’ będzie miało miejsce oficjalne powitanie Geoparku Świętokrzyskiego w Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

            Certyfikat  Światowego Geoparku UNESCO przyznany jest dla całego obszaru Geoparku Świętokrzyskiego, obejmującego terytorium gmin Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów o łącznej powierzchni 526 km 2. Główną przesłanką na podstawie, której przyznano certyfikat jest unikatowe dziedzictwo geologiczne o randze międzynarodowej. Istotne znaczenie miały również takie elementy jak przyroda ożywiona, krajobraz, dziedzictwo kulturowe a także aktywność społeczności lokalnej związana z kultywowaniem dawnych tradycji
i obyczajów oraz działalnością w zakresie edukacji i turystyki.   

Certyfikat Światowego Geoparku UNESCO przyznawany jest na okres 4 lat. Po upływie tego czasu następuje weryfikacja geoparku przez ekspertów z UNESCO. Oceniana jest między innymi aktywność w zakresie promocji, edukacji, turystyki oraz współpracy z innymi geoparkami. Z tego względu utrzymanie certyfikatu UNESCO to proces ciągły, w który na stałe muszą być zaangażowane różne instytucje i organizacje. Kluczem do utrzymania certyfikatu jest aktywność i współpraca sieciowa na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Jakie korzyści płyną z uzyskania certyfikatu Światowego Geoparku UNESCO? Przede wszystkim należy tu podkreślić możliwość lepszego wypromowania naszych atrakcji turystycznych na forum krajowym i międzynarodowym. Marka UNESCO jest rozpoznawalna na całym świecie i daje spore możliwości w tym względzie, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania oferty turystycznej.

Formuła geoparku UNESCO stwarza także możliwość współpracy i realizacji międzynarodowych projektów z innymi geoparkami zrzeszonymi w sieci UNESCO. Współpraca taka stwarza dla nas nowe możliwości w zakresie wymiany doświadczeń a także pozyskiwania środków na realizację działań z zakresu edukacji i turystyki. Wspólne działania podejmowana z innymi geoparkami dają możliwość lepszego wykorzystania potencjału dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego gmin wchodzących w skład Geoparku.

Jak pokazują liczne przykłady zagranicznych geoparków formuła Geoparku UNESCO może być skutecznym narzędziem dla promocji i zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczo-kulturowych. Stanowi także podłoże dla współpracy partnerskiej pomiędzy różnymi sektorami na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. To dobry prognostyk jeżeli chodzi o strategię działania Geoparku na najbliższe 4 lata.    

Poprzednie Dalsze obostrzenia od 26 kwietnia

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących