Szukaj

W związku z przygotowywanym wnioskiem o  dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW.09 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa, Lokalna Grupa Działania “Perły Czarnej Nidy” zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb społecznych.  

Celem projektu będzie podjęcie działań skupionych na osobach biernych zawodowo i innych grupach potrzebujących integracji społecznej (zagrożonych wykluczeniem), mających trudności z powrotem na rynek pracy i z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia rozwijających ich kompetencje.

Ankieta jest anonimowa. Będziemy wdzięczni za poświęcenie chwili i na jej wypełnienie. Chcemy za jej pośrednictwem poznać Państwa opinie na temat problemów i potrzeb społecznych występujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania “Perły Czarnej Nidy”, a także metod ich rozwiązywania.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 10.01.2024 r. Dziękujemy!

Link do ankiety: Ankieta

 

 

Poprzednie Przerwa w dostawie wody w Szewcach

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących