Szukaj

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym, którego głównym celem będzie prezentacja działań możliwych do sfinansowania z Programu Regionalnego  Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, które odbędzie się w dniu 14.09.2023 r. w godz. 10.00-12.00 w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy.

Tematyka wydarzenia poświęcona będzie projektom wspierającym rozwój kwalifikacji pracowników, pracodawców i osób samozatrudnionych, dostępnym w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Podczas spotkania przedstawione zostaną także założenia dotyczące zasad udzielania wsparcia kobietom powracającym na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki nad dziećmi oraz osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zaprezentowany zostanie również zakres form pomocy dla osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych oraz osób ubogich pracujących. Ponadto przedstawione zostaną założenia w zakresie realizacji projektów typu outplacement, skierowanych do pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników, a także osób odchodzących z rolnictwa.

Spotkanie ma charakter otwarty, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa  drogą telefoniczną pod nr tel. 41 306 79 34 lub 41 306 79 35 albo drogą mailową na adres biuro@perlycn.pl

Spotkanie organizowane jest przez WUP w Kielcach we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Perły Czarnej Nidy”.

Poprzednie ZAWIADOMIENIE o obowiązku zgłaszania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących