Szukaj

30 września do 3 października odbędzie się w Kielcach na Karczówce 

 

1.Czym jest Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi (EAMLW)?

Jest to 4-dniowe szkolenie, którego celem jest wyposażenie młodych liderów z terenów wiejskich i małych miast w rzetelną wiedzę nt. funkcjonowania Unii Europejskiej i jej działań wspierających rozwój obszarów wiejskich oraz w narzędzia do wykorzystania tej wiedzy w aktywności społecznej uczestników. Ważny przy tym jest element budowania wspólnoty młodych liderów zarówno podczas szkoleń, jak i po ich zakończeniu oraz – na późniejszym etapie – wspierania ich działań.

Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi jest pomysłem na otwarcie się na ludzi młodych, którzy interesują się Unią Europejską i są aktywni w swoich społecznościach lokalnych – tłumaczy dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. –Chcielibyśmy im pomóc wejść na scenę społeczną, a w przyszłości może nawet polityczną. Co również ważne, chodzi nam o to, aby ci ludzie, bez względu na swoje poglądy, wiedzieli więcej o Unii Europejskiej. Aby, wyposażeni w nowe kompetencje, byli motorem działań w swoich regionach – podkreśla M. Prawda.

Chcemy zdynamizować działalność środowiska wiejskiego – dodaje Jan Klemt, prezes Fundacji Kuźnica im. Hugona Kołłątaja. – Dlatego naszym celem jest wsparcie młodych liderów polskiej prowincji, aby w perspektywie kilku lat, przy okazji wyborów samorządowych, czy nawet parlamentarnych, mogli przejąć pałeczkę od starszego pokolenia.

2.Jak zorganizowana będzie EAMLW?

Szkolenie trwa od czwartku do niedzieli. Przez cztery dni uczestnicy Akademii przejdą intensywny trening, którego celem będzie wyposażenie liderów lokalnych w wiedzę i  umiejętności pozwalające na skuteczną działalność społeczną. W programie znajdą się np. warsztaty z: pozyskiwania środków na działalność na obszarach wiejskich i aktywizacji środowisk lokalnych, procesów decyzyjnych, autoprezentacji, wystąpień publicznych, współpracy z mediami. Przewidujemy również spotkania z przedstawicielami m.in.: instytucji europejskich, urzędów marszałkowskich, wójtami, burmistrzami i prezydentami.

Ramowy program zajęć:

  • czwartek: przyjazd uczestników, wykład inauguracyjny, otwarcie akademii, wspólna kolacja,
  • piątek: blok zajęć (wykłady, ćwiczenia, debata z zaproszonymi liderami – naukowcami, politykami, samorządowcami, działaczami społecznymi),
  • sobota: blok zajęć (ćwiczenia, zajęcia terenowe, debata z zaproszonymi liderami: naukowcami, politykami, samorządowcami, działaczami społecznymi),
  • niedziela: zajęcia praktyczne–gala, podsumowanie, wręczenie certyfikatów.

3.Jakie są warunki udziału w EAMWL?

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołłątaja) zapewniają: ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały promocyjne i szkoleniowe oraz certyfikaty.

Uczestnicy zobowiązują się do pełnego i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu.

Uczestnikami EAMLW w każdej edycji będzie co najmniej 50 osób w wieku 18-30 lat, z zachowaniem parytetu płci oraz uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy powinni zamieszkiwać na terenach wiejskich lub w miastach do 20.000 mieszkańców.

4.Jak zgłosić się do EAMWL?

Wypełniając zgłoszenie dostępne pod adresem: https://fundacjakuznica.pl/akademia/ lub zgłaszając się u lokalnego koordynatora zgłoszeń. Projekt prowadzony będzie w całej Polsce, stąd zapraszamy osoby niezależnie od regionu. Informację o szczegółowych terminach poszczególnych edycji Akademii można uzyskać kontaktując się z Fundacją Kuźnica im. Hugona Kołłątaja.

5.Co po szkoleniu?

Docelowo przeszkolonych zostanie około 500 osób w całej Polsce. Przez cztery lata absolwenci mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i organizacyjne w ramach tworzonej sieci. W swoich działaniach współpracować będą z organami administracji publicznej, NGO, firmami, ekspertami Team Europe i punktami informacji europejskiej Europe Direct. Po każdej Akademii wesprzemy 8 (osiem) inicjatyw absolwentów, które będą realizowane w grupach absolwenckich (min. 3 osoby). Jednocześnie absolwenci będą mieli możliwość zainicjowania nowych projektów i włączenia się w działania Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Zapraszamy do kontaktu z Fundacją Kuźnica im. Hugona Kołłątaja: kontakt@fundacjakuznica.pl, tel.: +48 504 419 785.

Formularz wyślij na adres: kontakt@adamjarubas.pl

Poprzednie 20 lat minęło…

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących