Szukaj

756.960,00 zł – tyle przeznaczy Gmina Nowiny w 2024 roku na wspieranie i upowszechnianie sportu.

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowiny w 2024 roku odbyło się w Nowinach 11 stycznia. Komisja konkursowa dokonała sprawdzenia ofert pod względem formalnym i merytorycznym

oraz ich zgodności z zakresu zadań określonych w ogłoszeniu konkursu ofert.

Po rozpatrzeniu ofert zostały przyznane następujące dotacje:

 

GKS NOWIŃSKA AKADEMIA FUTSALU – PIŁKA NOŻNA DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 11 LAT W 4 KATEGORIACH WIEKOWYCH DLA MIN 60 OSÓB – 85.000,00 zł

 

GKS NOWINY – PIŁKA NOŻNA TRAWIASTA DLA GRUP MŁODZIEŻOWYCH W WIEKU U-13, U15,

U-15, U-17,U-19 ORAZ GRUPY SENIORÓW DLA MIN 100 OSÓB – 460.000,00 zł

 

GMINNY KLUB SPORTOWY FUTSAL NOWINY – PIŁKA NOŻNA HALOWA DLA GRUP MŁODZIEŻOWYCH W WIEKU: U-13/ U-15, U-17/U-19 ORAZ GRUPY SENIORÓW DLA MIN 40 ZAWODNIKÓW – 187.000,00 zł

 

UKS FUKUTENJIN – JUDO DLA 3 GRUP W WIEKU 6-14 LAT DLA MIN 30 OSÓB – 10.000,00 zł

 

KLUB KARATE KYOKUSHIN CHIKARA – KARATE DLA 2 GRUP W WIEKU 6-14 LAT DLA MIN 20 OSÓB – 14.960,00 zł

 

Środki pochodzące z dotacji będą przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z prowadzeniem szkolenia, treningów, udziału w rozgrywkach i zawodach sportowych w odpowiednich dyscyplinach sportowych, zgodnie ze złożonymi ofertami przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Nowiny.

 

 

Ogłoszenie Konkursu

https://bip.nowiny.com.pl/6411/dokument/9538

 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

https://bip.nowiny.com.pl/6411/dokument/9691

 

 

Poprzednie Zajęcia LOW BODY FIT dla mieszkańców

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących