Szukaj

W dniu 19 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 59). 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w formie:

1)    papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach, adres:  Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25

2)    elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl  – jako pismo ogólne do urzędu

WAŻNE: Wnioski i załączniki do wniosku składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W 2024 r. dodatek osłonowy:

1)    przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

2)    jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

3)    wniosek składa się do dnia 30 kwietnia 2024 r. (wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania).

Więcej informacji tutaj:

Dodatek osłonowy 2024 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach (gopsnowiny.pl)

Poprzednie LXVIII Sesja Rady Gminy Nowiny, 29 stycznia 2024 r.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących