Szukaj

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub  wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalne.

Gmina Nowiny wspiera merytorycznie mieszkańców gminy w składaniu wniosków do ww. programu – w gminie funkcjonują pracownicy udzielający informacji i pomocy w tym zakresie.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowań

Wariant I:

–  max. 25 000 zł  gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– max. 30 000 zł  dla przedsięwzięcia z instalacja fotowoltaiczną

WYMAGANIA: Wymiana  nieefektywnego źródła ciepła na  pompę ciepła, a dodatkowo mogą być wykonane: (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu)

Demontaż zakup i montaż:

Zakup i montaż:

Dokumentacja:

·         nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u
( w tym kolektorów słonecznych)

·         mikroinstalacji fotowoltaicznej

·         wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

·         ocieplenia przegród budowlanych – okien drzwi, bram

·         audyt energetyczny

·         dokumentacja techniczna

·         ekspertyzy

 

Wariant II:

– max. 20 000 zł  gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– max. 25 000 zł  dla przedsięwzięcia z instalacja fotowoltaiczną

WYMAGANIA: Wymiana  nieefektywnego źródła ciepła na  inne niż wymienione w wariancie I lub na kotłownie gazową, a dodatkowo mogą być wykonane: (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu)

Demontaż zakup i montaż:

Zakup i montaż:

Dokumentacja:

·  nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u
 ( w tym kolektorów słonecznych)

· mikroinstalacji fotowoltaicznej

· wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

· ocieplenia przegród budowlanych – okien drzwi, bram

· audyt energetyczny

· dokumentacja techniczna

· ekspertyzy

 

Wariant III:

– maksymalna kwota dotacji to 10 000 zł

Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe, a obejmuje:

zakup i montaż:

Zakup i montaż:

Dokumentacja:

· wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

· ocieplenia przegród budowlanych – okien drzwi, bram

· audyt energetyczny

· dok.  techniczna

· ekspertyzy

 

Tabela:    Poziomy dofinansowań możliwe do uzyskania w programie Czyste Powietrze

Nazwa kosztu

Podstawowy poziom dofinansowania  –
łącznie do 30 000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania  –
łącznie do 37 000 zł

Maksymalny koszt kwalifikowany

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Audyt energetyczny 

100 %

1 000 zł

100%

1 000 zł

1 000 zł

Dokumentacja projektowa

30 %

600 Zł

60%

1 200 zł

2 000 zł

Ekspertyzy

30 %

150 zł

60%

300 zł

500 zł

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

50 %

10 000 zł

75%

15 000 zł

20 000 zł

Pompa ciepła powietrze/woda A+

30 %

9 000 zł

60%

18 000 zł

30 000 zł

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej efektywności energetycznej A ++

45%

13 500 zł

60 %

18 000 zł

30 000 zł

Pompa ciepła  powietrze/powietrze A+

30 %

3 000 zł

60 %

6 000 zł

10 000 zł

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej A++

45 %

20 250 zł

60 %

27 000 zł

45 000 zł

Kocioł gazowy kondensacyjny A

30 %

4 500 zł

60 %

9 000 zł

15 000 zł

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja) A

45 %

6 750 zł

75%

11 250 zł

15 000 zł

Kocioł olejowy kondensacyjny A

30 %

4 500 zł

60 %

9 000 zł

15 000 zł

Kocioł na węgiel *

30 %

3 000 zł

60 %

6 000 zł

10 000 zł

Kocioł zagazowujący drewno A+

30 %

6 000 zł

60 %

12 000 zł

20 000 zł

Kocioł na pellet drzewny A+

30 %

6 000 zł

60 %

12 000 zł

20 000 zł

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie A+

45 %

9 000 zł

60 %

12 000 zł

20 000 zł

Ogrzewanie elektryczne

30 %

3 000 zł

60 %

6 000 zł

10 000 zł

Instalacja centr. ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

30 %

4 500 zł

60 %

9 000 zł

15 000 zł

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

30 %

5 000 zł

60 %

10 000 zł

16 667 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50 %

5 000 zł

50 %

5 000 zł

10 000 zł

Ocieplenie przegród budowlanych

30 %

45 zł / m2

60 %

90 zł / m2

150 zł / m2

Stolarka okienna

30 %

210 zł / m2

60 %

420 zł / m2

700 zł / m2

Stolarka drzwiowa

30 %

600 zł / m2

60 %

1200 zł / m2

2000 zł / m2

*-wnioski na węgiel będą przyjmowane do 30.06.2021r

 

SIEDEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA:

 1. Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku
  i załącznikami oraz instrukcjami, a także regulaminem naboru.
 2. Zbadaj potrzeby budynku – określ stan obecny i potrzeby budynku. Możesz wykonać audyt energetyczny, który nie jest obowiązkowy ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach Programu ocieplenia budynku.
 3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie – Pamiętaj o zapoznaniu się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników. Możesz skorzystać z pomocy w wypełnieniu i złożeniu wniosku w swojej gminie, jeżeli przystąpiła ona do realizacji programu.
 4. Zawarcie umowy o dofinansowanie W przypadku pozytywnej decyzji WFOŚiGW
  o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, o czym będziesz poinformowany pisemnie.
 5. Złóż wnioski o płatność Środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach. Trzeci wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym. Jeżeli pojawią się zmiany w realizacji przedsięwzięcia wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
 6. Zakończenie przedsięwzięcia – Kontroli podczas wizytacji końcowej przed wypłatą środków podlegają wszystkie przedsięwzięcia wykonane siłami własnymi w zakresie ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montażu wentylacji mechanicznej
  z odzyskiem ciepła, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.
 7. Okres trwałości przedsięwzięcia – wynosi do  5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia, w tym okresie realizowane są kontrole przedsięwzięcia co roku w liczbie nie mniej niż 5% przedsięwzięć, dla których złożono wnioski o płatność końcową w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Wsparcie dla programu Czyste Powietrze realizowane przez gminę Nowiny dotyczy głównie mieszkańców naszej  gminy i  polega na:  udzielaniu informacji nt. programu, pomocy przy wypełnianiu wniosków, prowadzeniu kampanii informacyjnej oraz organizacji spotkań informacyjnych nt. programu. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Nowiny:

 1. Witold Mroczek tel. 41 347 50 62, pokój 38, 
  email: w.mroczek@nowiny.com.pl
 2. Tomasz Bucki tel. 41 347 50 85, pokój 38,
  email t.bucki@nowiny.com.pl

Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać łącznie wraz z dofinansowaniem na wymianę źródła ciepła z budżetu gminy Nowiny!

Spotkania informacyjne nt. programu w 2021r. odbywać się będą w budynku gminy Nowiny, w następujących terminach: 4 lipca 2021 r. (godz. 17.00-20.00 świetlica w Szewcach),  20 września 2021r.  oraz  8 grudnia 2021r.

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia !!!

Poprzednie Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących