Szukaj

Wpłynęły oferty na usunięcie odpadów składowanych przy ulicy Składowej w Nowinach. – Najważniejsze, że oferty nie przewyższały kwoty, jaka zamierzaliśmy przeznaczyć na te działania. Jest duża szansa, że, jeśli oferty spełnią ocenę formalną, uda nam się rozstrzygnąć przetarg i rozpocząć usuwanie odpadów już niebawem – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Do 2 sierpnia zainteresowani mieli czas na składanie ofert w przetargu na usunięcie odpadów przy ulicy Składowej w Nowinach. Szacowana ilość odpadów wynosi ok. 1223 Mg, w tym około 708 Mg odpadów niebezpiecznych i 514 Mg odpadów inne niż niebezpieczne.

W przetargu na uprzątnięcie odpadów ze składowiska wpłynęły trzy oferty. Najniższa z nich, firmy BIOMED opiewa na kwotę 5.148.381,60 zł, druga, firmy HYDROGEOTECHNIKA – na kwotę 5.679.892,15 zł, a najwyższa jest oferta firmy Mo-BRUK za 6.895.255,68 zł. – Jestem zadowolony, że kwoty te są niższe, niż te, które wynikały z dokonanego przez nas przed kilkoma tygodniami szacowania, jednak nie należy zapominać, że i tak koszt poniosą mieszkańcy naszej gminy, a tak być nie powinno – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Pieniądze te moglibyśmy przeznaczyć na inwestycje, dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży czy programy profilaktyki zdrowotnej dla naszych mieszkańców – dodaje.

Przypomnijmy, że odpady składowane były na działce na mocy decyzji starosty kieleckiego wydanej 16 maja 2018 r. W wyniku przeprowadzonej przez siebie kontroli pracownicy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny powiadomili WIOŚ i Starostwo Powiatowe o podejrzeniu nieprawidłowości w składowaniu odpadów, co potwierdziły dalsze kontrole. 27 lutego 2019 r. starosta powiatu kieleckiego wygasił swoją decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów na nieruchomości przy ul. Składowej w Nowinach, co skutkowało tym, że ciężar związany z egzekucją wobec przedsiębiorcy konieczności uprzątnięcia odpadów przerzucono na gminę.

Zadaniem wykonawcy będzie wywóz odpadów z terenu ich magazynowania do miejsca docelowego zagospodarowania, a także przetworzenia odpadów. Będzie miał na to rok od podpisania umowy z gminą.

Poprzednie Zapraszamy na szczepienia i spis ludności w remizach

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących