Szukaj

W dniu 20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).

W związku z powyższym informuję, iż średnia cena wytwarzania ciepła, jaką dostarcza Kotłownia Osiedlowa w Nowinach z rekompensatą przyjmuje wartość 103,82 zł/GJ netto.

Różnica pomiędzy rzeczywistym kosztem wytworzenia ciepła w wysokości 215,66 zł/GJ netto a średnią ceną wytwarzania ciepła w wysokości 103,82 zł/GJ netto zostanie pokryta ze środków Skarbu Państwa.
Zakład Gospodarki Komunalnej i MIeszkaniowej złożył wniosek w tym zakresie do Urzędu Gminy w Nowinach.

Dotychczasowa wartość kosztu wytworzenia ciepła (przed urealnieniem do 215,66 zł) wynosiła 72,87 zł/GJ netto. Oznacza to, ze realnie, dla mieszkańca, wzrost kosztu GJ wyniesie 33%. Na aktualizację cen energii cieplnej dostarczanej z Kotłowni Osiedlowej w Nowinach miał wpływ prawie czterokrotny wzrost ceny za opał, jaki jest wykorzystywany do wytworzenia ciepła.

Przepisy mają na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie rekompensat do średnich cen wytwarzania ciepła. Tym samym ograniczone zostaną negatywne skutki społeczne i ryzyko znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołane kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

Rekompensata obejmuje okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. 

Tomasz Błaszczyk

Poprzednie Przypomnienie o jesiennej zbiórce odpadów wielkogabarytowych.

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących