Szukaj

Przypominamy, że do końca czerwca 2022 r. roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Każdy, kto ma w domu piec, kominek, a nawet kuchnię węglową – musi indywidulanie zgłosić to do bezpośrednio „online” lub do swojej gminy. Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jest bardzo pojemny, obejmuje również m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne. Z kolei za mieszkańców budynków wielorodzinnych, deklarację składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Za zaniedbanie tego obowiązku można dostać mandat do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu – grzywnę do 5 tys. zł.

Jakie źródła ciepła należy zgłosić do CEEB?
W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła lub spalania paliw, które należy zgłosić, są to:
– miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
– kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
– kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
– kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,- piec kaflowy na paliwo stałe (paliwo stałe to: węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy),
– trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
– kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
– kocioł olejowy,
– pompa ciepła,
– ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
– kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania. (paliwo stałe to: węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy).

Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Kiedy składam deklarację samodzielnie a kiedy zrobi to za mnie zarządca?
W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie. Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

Co jeżeli mam kominek bez funkcji c.o. i używam go sporadycznie, czy muszę zgłosić go do CEEB?                                               Tak, kominek używany nawet okazjonalnie zgłaszamy do CEEB, zaznaczając że jest on eksploatowany, nie zaznaczamy natomiast jaką pełni funkcję.

W jednym budynku znajduje się lokal mieszkalny i niemieszkalny, ale ogrzewane są z jednego źródła ciepła, którą deklarację wypełnić?
W przypadku kiedy w budynku jest jedno źródło ciepła dla lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego wystarczy, że wypełnimy jedną deklarację formularz A albo B. Jeżeli przy budynku w lokalu mieszkalnym jest lokal niemieszkalny, który ma inne, odrębne źródło ciepła to do deklaracji formularz A należy dołączyć również deklarację formularz B.

Czy zgłaszamy do CEEB inne źródła ciepła niż te, które są wymienione w deklaracji?
Nie – nie zgłaszamy do CEEB innych źródeł ciepła niż te które są wymienione w deklaracji np. paneli fotowoltaicznych czy klimatyzatorów. W związku z tym, w wersji papierowej deklaracji nie dopisujemy ręcznie innych źródeł ciepła niż te, które zostały w niej wymienione.

Mam 10 kolektorów słonecznych, co wpisuje w liczbie zainstalowanych źródeł ciepła?
Kolektory słoneczne są z sobą połączone i wpisujemy je jako 1 zainstalowane źródło ciepła.

Termin złożenia deklaracji
W przypadku budynków oddanych do użytku po 1 lipca 2021r. oraz wymiany źródła ciepła na zgłoszenie jest 14 dni.
W przypadku istniejących budynków to 30 czerwca 2022 r.

Jak złożyć deklarację?
Deklarację do CEEB można złożyć online poprzez portal ZONE: www.zone.gunb.gov.pl Należy kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód. System wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi.

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można złożyć także tradycyjnie, w wersji papierowej. Mieszkańcy gminy Nowiny mogą pobrać deklarację ze strony gminy lub uzyskać wersję papierową bezpośrednio w Urzędzie Gminy Nowiny. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Nowiny. 

Witold Mroczek

Poprzednie KOMUNIKAT

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących