Szukaj

Od 2005 roku gmina Nowiny w całości objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W istotny sposób wpływa to na skrócenie procesu inwestycyjnego, ale przede wszystkim zapobiega chaosowi urbanizacyjnemu.

Dzięki Miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego możliwe jest ustanowienie jednolitych zasad sytuowania obiektów budowlanych na większym terenie. Inaczej jest w przypadku decyzji o warunkach zabudowy, która wydawana jest wyłącznie dla jednej inwestycji. nie ma potrzeby uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, dzięki czemu skróceniu ulega czas przygotowania inwestycji.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to jeden z podstawowych instrumentów utrzymywania czy też wprowadzania ładu przestrzennego przez władze samorządowe. – Gmina Nowiny objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego już od 2005 r. Zapewnia to stabilną i przewidywalną sytuację zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów. Oczywiście, nie jest tak, że w MPZP nic się nie zmienia, każdego roku, na wniosek zainteresowanych stron, wszczynamy procedurę mająca na celu dokonanie zmian – wyjaśnia wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

– W końcu 2020 r. w Polsce co najmniej jeden plan miejscowy posiadało 2338 gmin, czyli 94,4 proc. W roku 2020 obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 31,4 proc. powierzchni kraju. W 317 gminach planami miejscowymi pokryte jest całe terytorium jednostki samorządowej. W kolejnych 339 pokrycie jest prawie pełne, przekracza 90 proc. Ale aż w 139 jednostkach (128 spośród nich to gminy wiejskie) nie ma żadnego MPZP – czytamy w rankingu czasopisma Wspólnota.

Jak wyglądają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego u naszych sąsiadów?

Chęciny – 4,843%

Morawica – 100%

Piekoszów – 0.913%

Kielce – 17,693%

Poprzednie “Czyste Powietrze” – promesa dla gminy Nowiny

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących