Szukaj

Priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo – naszych mieszkańców i gminy. Ten budżet właśnie to gwarantuje. Możemy być spokojni o naszą przyszłość – mówi wójt Nowin Sebastian Nowaczkiewicz.

Pomimo niezwykle trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej w kraju, Sebastian Nowaczkiewicz z optymizmem patrzy na nadchodzący 2022 r. – Przyznam szczerze, że przewidywaliśmy najgorsze scenariusze dla budżetu i dla gminy. Sytuacja w kraju, ciągłe zmiany w prawie na niekorzyść dla samorządów sprawiają, że naprawdę długo musieliśmy się zastanawiać, jak sprawić, by budżet gminy był optymalny. Na szczęście to się udało – podkreśla wójt.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 65 mln zł, a wydatki w wysokości 68 mln zł. – Największą część naszego budżetu przeznaczamy na oświatę. To ponad 22 miliony złotych, przy czym subwencja oświatowa wynosi 12 mln. Oznacza to, że w 2022 r. „dopłacimy” 10 mln zł, by dzieci z Nowin mogły się uczyć – mówi wójt. Istotnym kosztem są także wydatki związane z udzielaniem wsparcia potrzebującym: świadczenia wychowawcze, rodzinne czy alimentacyjne to ponad 10 mln zł.

Jeżeli chodzi o wpływy do budżetu w gminy, to największą jego częścią są  dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, jest to kwota ponad 35 mln zł. Na kolejnej pozycji znajdują się wpływy z tytułu subwencji oświatowej i innych rozliczeń o wartości ponad 12 mln zł.

Istotne znacznie mają dotacje na realizację inwestycji. Te pozyskane ze środków Unii Europejskiej wynoszą 3,7 mln zł, dodatkowo gmina otrzyma środki pieniężne z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach oraz z Ministerstwa Sportu.

Do najważniejszych inwestycji należą inwestycje drogowe, na które gmina przeznaczy niemal 3 mln zł. – W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowaliśmy na ten cel ponad 16 mln zł. Jednym z najważniejszych zadań będzie budowa dróg gminnych w Kowali, na które uzyskaliśmy dofinasowanie nie ujęte jeszcze w budżecie w kwocie 4,7 mln zł – podkreśla Sebastian Nowaczkiewicz. Dofinansowanie gmina uzyska także na budowę pełnowymiarowego boiska z tzw. „balonem”, dzięki któremu można będzie grać na sztucznej murawie przez cały rok. To pierwsze takie boisko w całym województwie świętokrzyskim, a dzięki realizacji inwestycji gmina będzie posiadać największy kompleks sportowy w regionie.

W glosowaniu uczestniczyli wszyscy radni. Za budżetem na rok 2022 opowiedzieli się: Zbigniew Pyk, Renata Posłowska, Piotr Piotrowicz, Edyta Giemza, Renata Krzysiek-Nowakowska, Roman Topór, Tadeusz Kucharczyk, Marian Wilk. Wstrzymali się: Krzysztof Seweryn, Artur Podczasiak, Halina Musiał, Sylwester Bętkowski, Marcin Wojcieszyński.

– Chciałbym podziękować radnym, którzy głosowali za przyjęciem uchwały budżetowej – mówił wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Budżet jest naszym wspólnym dziełem, które w ciągu roku będzie i będzie  podlegać zmianom ze względu na różne czynniki – zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne – dodał wójt. Jednocześnie wójt zaapelował do radnych opozycji: – Lubicie się chwalić swoim wkładem do realizacji inwestycji. Trochę uczciwości w tym, co mówicie – jeżeli nie głosujecie za budżetem, to nie popieracie inwestycji, których realizację sobie przypisujecie. Nie przypisujcie sobie zasług, których nie macie – podkreślił wójt.

 

 

Poprzednie Dwujęzyczne przedszkolaki

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących