Szukaj

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o terminie naboru wniosków o pomoc związaną
z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiskaatmosferyczne2 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zh ust. 12 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.)
informuje, iż od dnia 7.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. producenci rolni, w których gospodarstwie
rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu
nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu,
pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji mogą składać wnioski
o udzielenie pomocy.

Poprzednie Wykaz nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących