Szukaj

Terminy obowiązujące w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód Gminy w 2024 roku.

Styczeń

15 I:       –  termin złożenia deklaracji na podatek leśny i podatek rolny – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

                – termin płatności podatku leśnego za styczeń 2024 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

                – termin płatności opłaty za  umieszczenie urządzenia w  pasie drogowym

31 I:       – termin złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

                – termin płatności podatku od nieruchomości za styczeń 2024 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

                – termin złożenia  dokumentów przez przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia w podatku od nieruchomości

                -termin złożenia informacji o rodzaju i ilości wydobytej kopaliny za II półrocze 2023 roku

                -termin płatności opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2023 roku

Luty

01 II – 28 II – termin złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – faktury od 01 VIII 2023 r. do 31 I 2024r.

15 II:–    – termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych

                – termin płatności podatku leśnego i  od nieruchomości za luty 2024 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

                – termin płatności podatku od środków transportowych I rata 2024 r. – osoby prawne i osoby fizyczne

Marzec

15 III:    termin płatności podatku leśnego, rolnego i  od nieruchomości za marzec 2024 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

                – termin płatności podatku leśnego, rolnego i  od nieruchomości za I ratę 2024 r. – osoby fizyczne

                – termin płatności opłaty za odpady komunalne I kwartał 2024 r.

02 IV     –termin płatności opłaty za dzierżawę gruntu za 2024 rok

                – termin płatności opłaty za opłatę za wieczyste użytkowanie za 2024 rok

                – termin płatności  opłaty za trwały zarząd za 2024 rok

 

 

 

Kwiecień

15 IV:    – termin płatności podatku leśnego i  od nieruchomości za kwiecień 2024 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

Maj

15 V:     – termin płatności podatku leśnego, rolnego i  od nieruchomości za maj 2024 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

                – termin płatności podatku leśnego, rolnego i  od nieruchomości za II ratę 2024 r. – osoby fizyczne

Czerwiec

17 VI:    – termin płatności podatku leśnego i  od nieruchomości za czerwiec 2024 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

                – termin płatności opłaty za odpady komunalne II kwartał 2024 r.

Lipiec

15 VII:   – termin płatności podatku leśnego i  od nieruchomości za lipiec 2024 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

Sierpień

01 VIII:- termin złożenia informacji o rodzaju i ilości wydobytej kopaliny za I półrocze 2024 roku

                -termin płatności opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2024 roku

01 VIII-31 VIII: – termin złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – faktury od 01 II 2024 r. do 31 VII 2024r.

16 VIII: – termin płatności podatku leśnego i  od nieruchomości za sierpień 2024 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

 

Wrzesień

16 IX:    – termin płatności podatku leśnego, rolnego i  od nieruchomości za wrzesień 2024 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

                – termin płatności podatku leśnego, rolnego i  od nieruchomości za III ratę 2024 r. – osoby fizyczne

                – termin płatności opłaty za odpady komunalne III kwartał 2024 r.

                – termin płatności podatku od środków transportowych II rata 2024 r. – osoby prawne i osoby fizyczne

Październik

15 X:      – termin płatności podatku leśnego i  od nieruchomości za październik 2024 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

 

Listopad

15 XI:    – termin płatności podatku leśnego, rolnego i  od nieruchomości za listopad 2024 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

                – termin płatności podatku leśnego, rolnego i  od nieruchomości za IV ratę 2024 r. – osoby fizyczne

Grudzień

16 XII:   – termin płatności podatku leśnego i  od nieruchomości za grudzień 2024 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

                – termin płatności opłaty za odpady komunalne IV kwartał 2024 r.

 

 

 

               

 

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących