Szukaj

Na parterze nowego budynku GOK Perła w Nowinach działa Miniaturka – świetlica dla dzieci i młodzieży, która funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00. W Miniaturce prowadzimy zajęcia cykliczne dla dzieci:

Realizujemy również opiekę zorganizowaną w czasie wakacji oraz ferii zimowych zgodnie z założeniami projektów opracowywanych oraz przygotowywanych z myślą zapewnieniu dzieciom opieki oraz zorganizowaniu im atrakcyjnego, aktywnego wypoczynku letniego oraz zimowego.

Ponadto codziennie Miniaturka w ramach swojej działalności oferuje pomoc oraz różnorakie zajęcia przewidziane dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Są to m.in.:

 1. Systematyczna pomoc w odrabianiu lekcji, nauce, wyrównywaniu zaległości szkolnych, wykonywaniu prac kontrolnych, plastyczno – technicznych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich.

 2. Organizacja różnorodnych zajęć świetlicowych mających na celu ciekawe, efektywne, atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego oraz wspieranie i rozwijanie umiejętności i zainteresowań:

 • plastyczno – technicznych (wykonywanie prac z wykorzystaniem różnym technik),

 • logicznych, twórczego myślenia (zajęcia tematyczne, łamigłówki, zagadki, rebusy, rymowanki, zabawy ćwiczące spostrzegawczość, pamięć, itp.),

 • sprawnościowych, zręcznościowych (zajęcia sportowe, gry i zabawy ćwiczące ogólną sprawność fizyczną oraz zręczność, kształtujące zmysł równowagi, zabawy z elementami współzawodnictwa),

 • artystycznych (zajęcia taneczne, muzyczne, recytatorskie, aktorskie, literacko – teatralne).

 1. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze (zajęcia ogólnorozwojowe i profilaktyczne – pogadanki, prelekcje, dyskusje, zajęcia tematyczne, plastyczne), mające na celu kształtowanie właściwych nawyków, postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży (m.in. uwrażliwianie  dzieci na krzywdę innych oraz  uświadomienie im jak wielką moc mają dobre uczynki).

 1. Organizacja wspólnej pracy na oraz porządków w pomieszczeniu świetlicy (sprzątanie, zmiana dekoracji tablic ściennych, itp.).

 2. Organizacja zajęć tematycznych związanych ze Świętami Wielkanocnymi, Walentynkami, Dniem Matki, Dniem Ojca, Dniem Babci, Dniem Dziadka, Dniem Kobiet, Dniem Dziecka (m.in. wykonywanie laurek, kartek okolicznościowych kilkunastoma technikami plastyczno – technicznymi, własnoręczne wykonywanie drobnych upominków, itp.).

 3. Organizacja oraz przeprowadzenie planowych zajęć w czasie ferii zimowych, wakacji (zabawy, zajęcia, konkursy z nagrodami, warsztaty, wyjazdy, wycieczki, itp.) z podziałem na grupy wiekowe oraz bloki tematyczne, m.in. nowatorskie zajęcia grupowe – przeprowadzenie szeregu zajęć plastycznych, gier i zabaw integracyjnych, zajęć socjoterapeutycznych oraz ćwiczeń z elementami arteterapii dla najmłodszych, konkursy wiedzy, konkursy talentów, recytatorko – wokalne, sprawnościowe, zręcznościowe, literacko – teatralne, zajęcia tematyczne, zabawy i gry ruchowe, wycieczki autokarowe, itp.).

 4. Organizacja zajęć mających na celu poznanie i przyswojenie zasad bezpieczeństwa w czasie zimowego oraz letniego wypoczynku, zdrowego stylu życia, korzyści płynących z podejmowania aktywności fizycznej (zabawy, gry, ćwiczenia, turnieje, zajęcia tematyczne oraz konkursy związane ze sportem).

 5. Kontynuacja zajęć o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym organizowanych na świeżym powietrzu, m.in. wycieczki piesze po okolicy, fotografowanie przyrody, nauka zasad obcowania z przyrodą, poznawanie oraz utrwalanie korzyści płynących ze spędzania czasu na łonie natury, itp.

 6. Kontynuacja elementów animacji zabawy poprzez inicjowanie zabaw integracyjnych przeprowadzanych w grupie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i metod (m.in. klanza, krąg, pedagogika kartki papieru, itp.).

 7. Wprowadzanie oraz utrwalanie elementów socjoterapii poprzez wykorzystanie w pracy grupowej zabaw mających na celu integrację grupy oraz kształtowanie umiejętności współpracy.

 8. Wprowadzanie oraz utrwalanie elementów arteterapii poprzez wykorzystanie nowych zabaw i ćwiczeń pobudzających twórcze myślenie, pamięć, rozwijające zmysł artystyczny, itp.

 9. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych.

 10. Zajęcia psychoprofilaktyczne dotyczące emocji w zakresie prawidłowego ich rozpoznawania i nazywania, nauki radzenia sobie ze stresem, samooceny, asertywności, itp.

 11. Pomoc starszej młodzieży w pisaniu pism urzędowych, wniosków, sporządzaniu cv oraz listów motywacyjnych, wyszukiwaniu ofert pracy, itp.

 12. Opracowywanie programów zajęć wakacyjnych oraz feryjnych (kompleksowe wykonanie oraz realizacja projektu programu zajęć wakacyjnych, feryjnych – opracowanie ogólnego oraz szczegółowych planów pracy z podziałem na dni oraz godziny, organizacja wycieczek, wyjazdów, rajdów wakacyjnych, organizacja warsztatów dla dzieci, itp).

W Gminnym Ośrodku Kultury Perła w Nowinach prowadzimy również lekcje gry na gitarze. Zajęcia odbywają się z podziałem na dwie niewielkie grupy, prowadzone są dwa razy w tygodniu przez doświadczoną nauczycielkę – Panią Dorotę Wieloch.

W budynku znajduje się sala taneczno – muzyczna, w której również dwa razy w tygodniu zajęcia taneczne dla kilku grup wiekowych prowadzi Szkoła Tańca i Ruchu Scenicznego Mimesis.

Na drugim piętrze znajduje się przestronna sala wystawiennicza, w której obecnie Klub Modelarstwa Sportowego prowadzi warsztaty modelarskie dla dzieci.

Dysponujemy również dwiema salami konferencyjnymi oraz salą koncertową. Na drugim piętrze mieści się Klub Seniora, w którym odbywają się spotkania artystyczne Sekcji Plastycznej oraz próby Chóru Nowina.

Ponadto w miejscowości Szewce znajduje się świetlica dla dzieci i młodzieży, w której znajduje się m.in.: siłownia, stół do bilarda, tenisa stołowego oraz piłkarzyki. Jest to miejsce szczególnie chętnie odwiedzane przez młodzież oraz rodziców z małymi dziećmi, również ze względu na przynależące do świetlicy obiekty sportowe – nowoczesne boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna oraz fantazyjny plac zabaw z wieloma atrakcjami dla najmłodszych.

Podobna świetlica funkcjonuje w budynku remizy OSP w Woli Murowanej.

 

Poprzednie Orkiestra

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących