Szukaj

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach jest samorządową instytucją kultury.

Posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem RIK — 1/04 dnia 04.04.2004 r.

Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach jest Gmina Nowiny.

Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy, edukacji i kultury.

Biblioteka realizuje swoje cele poprzez:

-gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę zbiorów bibliotecznych,

-udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,

-prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

-organizowanie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki i czytelnictwa,

-tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych,

-współdziałanie z bibliotekami szkolnymi, szkołami, przedszkolami oraz innymi organizacjami działającymi na terenie gminy.

Biblioteka czynna:

Poniedziałek  10.00 – 18.00

Wtorek             9.00 – 17.00

Środa               9.00 – 17.00

Czwartek          9.00 – 17.00

Piątek               8.00 – 16.00

Strona internetowa biblioteki:

https://nowiny.naszabiblioteka.com

Poprzednie Gminny Ośrodek Kultury

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących