Szukaj

Budżet sołecki i obywatelski

Fundusz sołecki to środki w budżecie gminy, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Dzięki temu realizowane są zadania, które, z różnych względów, nie zawsze byłyby brane pod uwagę przy konstruowaniu budżetu.

Fundusz sołecki działa w gminie Nowiny już od 2009 r. Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców. Od 2018 r. na tych samych zasadach swoje fundusze mają mieszkańcy miejscowości Nowiny, Słowik, Trzcianki oraz Sitkówka. Na przestrzeni lat dzięki środkom z jego realizacji zmodernizowano i wybudowano place zabaw, sfinansowano potrzeby zespołów ludowych czy zadecydowano o budowie oświetlenia w poszczególnych sołectwach.

W 2023 r. to łącznie kwota 381 tys. zł dla funduszu sołeckiego i 188 tys. zł dla funduszu obywatelskiego.

Bolechowice:
• Remont wiaty scenicznej na terenie ZPO w Bolechowicach
• Zakup i montaż podwójnego lustra drogowego
Kowala:
• Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w msc. Kowala
• Doposażenie zespołu KGW “Kowalanki”
• Doposażenie jednostki OSP w Kowali
Szewce-Zawada:
• Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w msc. Szewce
• Doposażenie w sprzęt OSP w Szewcach
• Wykonanie bramy przesuwnej wjazdowej na teren OSP w Szewcach
Wola Murowana:
• Organizacja imprez kulturalno-sportowych, festynów
• Doposażenie placu zabaw w Woli Murowanej
• Doposażenie ZPO w Bolechowicach
• Doposażenie zespołu “Bolechowiczanie”
• Doposażenie garaży OSP w Woli Murowanej
Zgórsko-Zagrody:
• Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko
• Remont nawierzchni drogi gminnej na działce nr ew. 468 w m. Zgórsko
• Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko
• Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa
• Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców sołectwa
• Doposażenie w sprzęt OSP w Szewcach
Trzcianki:
• Zakup i montaż elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej
• Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
Słowik:
• Remont nawierzchni drogi gminnej, ul. Markowizna do posesji nr 4, 6, 10 w m. Słowik
Sitkówka:
• Doposażenie placu zabaw w “domek dla dzieci”
• Zakup roślin do nasadzeń pyłoochronnych
• Organizacja zajęć sportowo-kulturalnych dla mieszkańców
• Zakup i montaż kamery obrotowej
Nowiny:
• Zakup ubrań dla członków Chóru Nowina
• Doposażenie Żłobka w Nowinach
• Wykonanie tężni na terenie gminy
• Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w Nowinach
• Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w Nowinach

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących