Szukaj

Od 1 marca w gminie Nowiny rusza punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy będą mogli uzyskać wsparcie merytoryczne przy wypełnianiu wniosku, uzyskania dofinansowania i rozliczenia wniosku.

W poniedziałek, 15 lutego, wójt Sebastian Nowaczkiewicz podpisał porozumienie, na mocy którego gmina Nowiny zawarła współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w zakresie realizacji programu „Czyste Powietrze”.

W punkcie konsultacyjnym organizowanym w Urzędzie Gminy w Nowinach mieszkańcy gminy uzyskają wszelkie informacje na temat dofinansowania, otrzymają merytoryczną pomoc przy składaniu wniosku i rozliczeniu dotacji. Można również zapoznać się z zasadami naboru, a także dowiedzieć się jakie przygotować dokumenty. Wniosek będzie można wypełnić na miejscu i zarejestrować go w postaci elektronicznej w specjalnie dedykowanym Portal Beneficjenta.

Co to za program?

Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

W ramach programu można zakupić np. pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, kocioł na paliwo stałe (pellet drzewny, węgiel). Dodatkowo, dotacja jest przyznawana m.in. na demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaiczne, przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku (ocieplenie ścian, wymiana drzwi i/lub okien), a także pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ekspertyz, dokumentacji technicznej i projektowej.

Kto może się ubiegać o dotację?

Beneficjentami programu mogą być to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
    a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
    b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Poprzednie Kondolencje

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących