Szukaj

W związku z remontem Banku Spółdzielczego przy ul. Białe Zagłębie 28 w Nowinach w dniach od 1 do 14 czerwca wszelkie opłaty na rzecz Gminy prosimy uiszczać przelewami na rachunek Gminy.

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Chęciny Filia Nowiny
nr rachunku: 93 8493 0004 0040 0429 2160 0002 – podatki i inne opłaty
nr rachunku: 50 8493 0004 0040 0429 2160 0194 – opłata za odpady komunalne
nr rachunku: 82 8493 0004 0040 0429 2160 0006 – wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zabezpieczenia przejęcia warunków gwarancji

Poprzednie Konkurs „Dyktando”

Gmina Nowiny © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja red9.pl

Wersja dla niedowidzących