Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
19-10-2016

Nowe tereny inwestycyjne

w gminie Sitkówka-Nowiny szansą na rozwój gminy i regionu

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

Zakładana wartość całkowita   9 100 000,00
     
Zakładana wartość dofinansowania / EFRR /  – 50,20 %   4 568 330,93
Zakładana wartość wkładu własnego             – 49,80 %   4 531 669,07

 


Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:
Projekt polegał będzie na przygotowaniu gotowych terenów inwestycyjnych do przyszłego wykorzystania przez firmy z sektora MŚP. Planuje się objęcie pracami teren o łącznej powierzchni  9,57 ha (w tym: 7,89 ha – tereny inwestycyjne i 1,68 ha drogi wewnętrzne) zlokalizowany na obszarze przyległym do ul. Przemysłowej w Nowinach. Przygotowany teren wg niniejszego projektu, posłuży minimum trzem średnim przedsiębiorstwom (do 249 pracowników) lub/i kilku małym (do 10 pracowników) z przeznaczeniem pod zakład produkcyjny lub usługowy, fabrykę, bądź inną działalność. Działki  wchodzące w skład terenu objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczaniem głównym D.2P – obiekty produkcyjne i przemysłowe, składowo-magazynowe, z  przeznaczeniem uzupełniającym w postaci  usług i handlu. Oznacza to bardzo szeroki zakres dopuszczalnego wykorzystania tych terenów.
Ogromnym atutem przedmiotowego terenu jest jego atrakcyjna lokalizacja, którą omówiono w kolejnych działach niniejszego opracowania (5km – dr. krajowa S7, 1 km – stacja kolej., 10 km  – m. Kielce).  

Celem projektu jest stworzenie  lepszych warunków do rozwoju MŚP służący podnoszeniu konkurencyjności mikro, małych, średnich i dużych firm, a tym samym stworzenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Sitkówka Nowiny oraz całego regionu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie zgodnie z niniejszym projektem nowych terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej, nadanie im nowych, kompleksowych funkcji inwestycyjnych, gospodarczych oraz społecznych.
W rezultacie realizacja projektu z całą pewnością wzbudzi on duże zainteresowanie potencjalnych inwestorów, pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy w gminie, a także przyczyni się do pozytywnego wpływu na ochronę środowiska, gdyż obecne mocno zdegradowane fundamenty i konstrukcje betonowe, nie sprzyjają ochronie środowiska. Podziemne zbiorniki stanowią miejsce pozbywania się odpadów, a sam teren bywa miejscem dzikich wysypisk. Przygotowanie terenu zmieni ten stan, obecne warunki zabudowy przewidują na tym terenie min. zakłady przetwórcze, zakłady eksploatacji powierzchniowej itp. wraz z infrastrukturą uzupełniającą.

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl