Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
08-12-2016

Opłaty

Za wywóz odpadów

Terminy wnoszenia opłaty:

za  I kwartał do dnia 15 marca danego roku
za  II kwartał do dnia 15 maja danego roku
za  III kwartał do dnia 15 września danego roku
za  IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku

Opłatę należy uiścić w wysokości wyliczonej samodzielnie na druku składanej w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpodami komunalnymi

Formularz deklaracji do pobrania

Załącznik do deklaracji


Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od ilości osób tworzących gospodarstwo domowe oraz zadeklarowania segregacji odpadów komunalnych lub gromadzenia odpadów komunalnych jako niesegregowanych.

  

L.p

Rodzaj gospodarstwa

Stawka od gospodarstwa

 

 

 

 

prowadzącego selektywną zbiórkę odpadów

nieprowadzącego selektywnej zbiórki odpadów

Stawka miesięczna

 

Opłata kwartalna
(3x stawka miesięczna)

Stawka miesięczna

Opłata kwartalna
(3x stawka miesięczna)

1.

Gospodarstwo    1-osobowe

5

15

8

24

2

Gospodarstwo   2-osobowe

9

27

12

36

3.

Gospodarstwo   3-4-osobowe

16

48

21

63

4.

Gospodarstwo   5-osobowe  i powyżej

25

75

32

96

 

W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, zostaną wysłane upomnienia, których koszt wynosi 11,60 zł.

 

Wpłat można dokonywać:

  • W formie inkasa u każdego sołtysa sołectwa, w którym zamieszkuje mieszkaniec,
  • W kasie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny

Tytuł wpłaty: Za odpady komunalne (należy podać  kwartał i rok),

  • Przelewem internetowym na konto: Bank Spółdzielczy w Kielcach, Filia w Nowinach Nr 93 8493 0004 0040 0429 2160 0002. Tytuł wpłaty: Za odpady komunalne (należy podać adres, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz rok i kwartał, za który wnosi się opłatę),
  • Opłaty można dokonywać też w Banku Spółdzielczym bez prowizji w formie:

– gotówkowej,
– przelewem z rachunku Banku Spółdzielczego,
– zlecenia stałego z rachunku Banku Spółdzielczego.


Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl