Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

gazociąg Kowala Małą
 • Autor: Tomasz Węgrzyn
 • Data: Mar 14, 2016
 • Miejscowość: Kielce

Proszę o informację, czy będzie prowadzony i kiedy , gazociąg do m. Kowala Mała ? Kupiliśmy tam działkę i chcemy zaplanować system ogrzewania domu.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w sprawie dalszej rozbudowy sieci gazowej w msc. Kowala i Kowala Mała i możliwości przyłączenia się do niej, należy zwrócić się bezpośrednio do inwestora budowy i operatora sieci gazowej, tj. Karpackiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, tel. (41) 349-44-44. Pod tym adresem i numerem telefonu można uzyskać wszelkie informacje dotyczące planów inwestora w zakresie rozbudowy sieci gazowej i możliwości przyłączenia się do niej.

Budowa sieci gazowej i dystrybucja gazu ziemnego nie jest zadaniem Gminy i w związku z tym Gmina nie może finansować i planować działań inwestycyjnych w tym zakresie, a o uzyskanie wszelkich informacji w tej sprawie zmuszony jestem skierować Państwa pod adres jak wyżej.

Sebastian Nowaczkiewicz

Przeksztalcanie dzialek studium nr 5
 • Autor: Anna Bentkowska
 • Data: Mar 1, 2016
 • Miejscowość: Zagrody

Witam .mam pytanie w grudniu skladalismy pismo o przeksztalcanie dzialki nr 25/12 Zagrody .Kiedy mozna otrzymac odpowiedz na ten temat czy dzialka zostala przeksztalcona

Szanowna Pani

W odpowiedzi na pytanie informuję, że złożony wniosek o przekształcenie działki nr 25/12 w msc. Zagrody, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), zarówno w części dotyczącej zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, jak i w części dotyczącej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, przekazany został do wykonawcy projektu w/w zmian, celem jego rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia w przedmiotowych opracowaniach. Obydwa opracowania są na etapie sporządzania projektu pozwalającego na dalsze prowadzenie procedury planistycznej, zgodnej z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, aż do podjęcia przez Radę Gminy Sitkówka-Nowiny stosownych uchwał w tych sprawach. Umowny termin zakończenia procedury planistycznej w przedmiotowej sprawie i podjęcia przez Radę Gminy uchwał określono na dzień 30.06.2017 r.

Sebastian Nowaczkiewicz

Wybudowanie sieci kanalizacyjnej
 • Autor: Monika Homa
 • Data: Feb 22, 2016
 • Miejscowość: Kowala

Witam Panie Wójcie. Chciałabym się dowiedzieć czy jest możliwość,aby Gmina wybudowała linie kanalizacyjną od Małej Kowali w stronę Osiedla Echo.Jesteśmy z mężem w trakcie budowy domu i planujemy niebawem w nim zamieszkać .Linia kanalizacyjna bardzo by nam to ułatwiła.W pobliżu naszej działki jest jeszcze parę domów nowo-wybudowanych ,których właściciele także są zainteresowani tym tematem. Chciałabym jeszcze zapytać czy Gmina dofinansowuje pompy ciepła,kolektory słoneczne lub piece ekologiczne.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że Gmina realizuje sukcesywnie, w miarę potrzeb i możliwości finansowych, rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie, o którym wspomina Pani w pytaniu, zgodnie z projektem budowlanym przekazanym do Gminy przez Grupę Inicjatywy Lokalnej. W celu określenia konkretnych możliwości budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Pani nieruchomości, proponuję skontaktować się osobiście z Referatem Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny (II piętro, pokój nr 39 lub 38, tel. (41) 347-50-82), gdzie uzyska Pani wszelki niezbędne informacje w tej sprawie.

Jednocześnie informuję, że Gmina nie prowadzi żadnego projektu i programu dotyczącego dofinansowania do pomp ciepła, kolektorów słonecznych lub piecy ekologicznych dla indywidualnych prywatnych budynków. O możliwość dofinansowania w tym zakresie proponuję pytać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, przy ul. Wrzosowej (obok siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach), który według mojej wiedzy prowadzi takie projekty i tam istnieje możliwość składania odpowiednich wniosków.

Sebastian Nowaczkiewicz

Światłowody
 • Autor: Kacper
 • Data: Feb 14, 2016
 • Miejscowość: Szewce

Witam! Proszę pana, kiedy Gmina Sitkówka Nowiny i pobliskie miejscowości otrzymają światłowody? Pozdrawiam

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że Gmina nie świadczy i nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, a w związku z tym nie realizowała i nie planuje realizować inwestycji polegających na budowie sieci światłowodowej. W sprawie ewentualnej budowy lub rozbudowy sieci światłowodowej w poszczególnych miejscowościach Gminy Sitkówka-Nowiny, należy zwrócić się bezpośrednio do operatorów usług telekomunikacyjny lub właścicieli istniejącej sieci światłowodowej. Według mojej wiedzy przedmiotowe usługi na terenie Gminy świadczą m.in. firmy Orange, Netia i NetCenter Nowiny.

Sebastian Nowaczkiewicz

Becikowe Samorządowe
 • Autor: Rodzic
 • Data: Jan 12, 2016
 • Miejscowość: Sitkówka-Nowiny

Witam! Proszę o odpowiedz, czy w naszej gminie istnieje tzw.becikowe samorządowe ?Jakie kryteria trzeba spełniać, aby takie otrzymać? Szukałem informacji na ten temat, ale niestety nic takiego nie znalazłem.

Szanowna Pani

Becikowe – tą nazwą potocznie określane są trzy odrębne świadczenia rodzinne, które przysługują z tytułu urodzenia się dziecka. Są to:  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacana ze środków rady gminy.

Na podstawie art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

W/w świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacana ze środków rady gminy przyznawana jest na zasadach określonych uchwałą rady gminy i jest finansowana ze środków własnych gminy. W naszej Gminie na ten moment nie ma podjętej uchwały do wypłacania tego rodzaju świadczenia.

 

Jeżeli chodzi o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje on w momencie spełnienia warunków do przyznania zasiłku rodzinnego. Tutaj kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł. na miesiąc na osobę, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium dochodowe nie przekracza 764,00 zł. w przeliczeniu na miesiąc na osobę w rodzinie.

Nowym świadczeniem jakie zostało wprowadzone dla rodziców dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. jak i po 1 stycznia 2016 r. jest świadczenie rodzicielskie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce Nowinach w pokoju nr 11 (budynek urzędu Gminy) lub pod nr tel. 041-366-78-28

 Sebastian Nowaczkiewicz

Gazyfikacja Kowali
 • Autor: Zbigniew Król
 • Data: Jan 4, 2016
 • Miejscowość: kowala

Witam ,chciałbym zapytać, kiedy mieszkańcy Kowali mogą liczyć na możliwość przyłączenie się do istniejącej już nitki gazowej . Dokładnie chodzi mi o mieszkańców przy ulicy w kierunku miejscowości Brzeziny ?? Pozdrawiam.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w sprawie możliwości przyłączenia się do istniejącej sieci gazowej i ewentualnej dalszej rozbudowy tej sieci w msc. Kowala, należy zwrócić się bezpośrednio do inwestora budowy i operatora tej sieci, tj. Karpacka Spółka Gazownictwa Spółka z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, tel. (41) 349-44-44. Pod tym adresem i numerem telefonu można uzyskać wszelki informacje dotyczące możliwości przyłączenia się do istniejącej sieci gazowej, jak i dotyczące dalszych planów inwestora w zakresie rozbudowy sieci gazowej.

Sebastian Nowaczkiewicz

Nowe becikowe
 • Autor: Adrian
 • Data: Dec 20, 2015
 • Miejscowość: Nowiny

Witam Panie Wójcie czy można już składać dokumenty odnośnie nowego becikowego które ma wejść w życie od 1 stycznia 2016? Czy dopiero po nowym roku? Jeżeli dziecko urodziło się we wrześniu 2015 Pozdrawiam

Szanowny Panie

Zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. zostało wprowadzone nowe świadczenie tj. świadczenie rodzicielskie. Przysługuje ono na dzieci urodzone przed jak i po 1 stycznia 2016 r. odpowiednio przez okres 52 tygodni (w przypadku urodzenia dziecka przy jednym porodzie, przysposobieniu jednego dziecka lub objęcia opieka prawną jednego dziecka). Okres przysługiwania świadczenia rodzicielskiego zwiększa się odpowiednio w przypadku urodzenia, przysposobienia bądź objęcia opieką prawna dwoje i więcej dzieci. Okres przysługiwania świadczenia rodzicielskiego w przypadku dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. liczy się zatem od: dnia porodu lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieka prawną. W przypadku urodzenia dziecka przed 1 stycznia 2016 r. wniosek o ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego składa się w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 stycznia 2016 r.

Dodatkowych informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce Nowinach w pokoju nr 11 (budynek urzędu Gminy) lub pod nr tel. 041-366-78-28

Sebastian Nowaczkiewicz

ul. Wiosenna
 • Autor: Dorota Bolmińska
 • Data: Nov 26, 2015
 • Miejscowość: Zgórsko

Witam Panie Wójcie. Od marca 2009 roku do września 2014 roku wysłaliśmy w sprawie wykonania projektu i poprawie nawierzchni naszej ulicy kilka pisma do Urzędu Gminy i Rady Gminy. W jedynym piśmie zwrotnym z listopada 2014r (podpisanym przez Pana za co z góry dziękujemy) otrzymaliśmy informacje że sprawa zostanie przekazana do Rady Gminy 2014-2018. W imieniu mieszkańców ul. Wiosennej w Zgórsku chciałabym dowiedzieć się czy zostały podjęte jakiekolwiek kroki w sprawie wykonania projektu i poprawie nawierzchni naszej ulicy. Nadmienię, że dziury w drodze zostały "załatane" jeden raz przed wyborami w 2014 roku i na tym koniec. Zapraszamy osoby decyzyjne w tym temacie z naszego Urzędu na wizję lokalną na ul. Wiosenną. Mieszkańcy ul. Wiosennej chętnie porozmawiają o problemach związanych z drogą. Z poważaniem Mieszańcy ul. Wiosennej

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie pragnę poinformować, że w sprawie drogi gminnej stanowiącej ul. Wiosenną w msc. Zgórsko, podjęte zostały z mojej strony w bieżącym roku kroki, mające doprowadzić w ciągu najbliższych kilku lat do poprawy jej stanu technicznego, tj. wykonana została pełna dokumentacja projektowa przebudowy tej drogi. W następnym, tj. 2016 r. planowane jest wykonanie czynności formalno-prawnych, min. uzyskanie stosownych pozwoleń na realizację przebudowy ul. Wiosennej zgodnie z posiadanym przez Gminę Sitkówka-Nowiny projektem, oraz złożenie wniosków o uzyskanie wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych na wykonanie robót budowlanych. Po wykonaniu wymienionych wyżej czynności przebudowa ul. Wiosennej wg posiadanej dokumentacji projektowej, planowana jest do realizacji do 2017 roku.  

Sebastian Nowaczkiewicz

Droga
 • Autor: Łukasz
 • Data: Nov 9, 2015
 • Miejscowość: bolechowice

Dziękuje Panie Wójcie za szybką reakcję odnośnie drogi koło kopalni.Wreszcie ktoś zaprowadził porządek i nie ma już przymykania oczu na pewne sprawy iludzi

Szanowny Panie

Dziękuję za Pana zainteresowanie w trosce o ład i porządek na naszej drodze gminnej. Jednocześnie informuję Pana, że Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny podjął i każdorazowo będzie podejmował, działania mające na celu niedopuszczanie do zanieczyszczania drogi publicznej. W dniu 28.10.2015 r. Urząd Gminy zwrócił się pisemnie do Przedsiębiorstwa Kamienia Budowlanego "Bolechowice" Sp. z o.o., będącym  właścicielem Kopalni "Bolechowice" o zapobieganie przypadkom zanieczyszczenia drogi publicznej, stanowiącej m.in. dojazd do wspomnianej kopalni. Władze kopalni poinformowane zostały również o konsekwencjach, zgodnie z kodeksem wykroczeń, wynikających z zanieczyszczania drogi publicznej. Wczorajszy przypadek (tj. w dniu 09.11.2015 r.) zanieczyszczenia w/w drogi został od razu zgłoszony na policję. Interwencja okazała się skuteczna.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Sebastian Nowaczkiewicz

Droga
 • Autor: Łukasz
 • Data: Oct 26, 2015
 • Miejscowość: bolechowice

Witam panie Wójcie chciałbym poruszyć temat drogi prowadzącej od drogi 762 koło kopalni i Jadaru.Czy gmina jest w stanie zmusić właściciela kopalni do zamontowania myjki dla wyjeżdżających z towarem bo niestety ale po każdych opadach deszczu ta droga zamienia się w coś pokrytego śliską mazią jest to tym bardziej nie bezpieczne że na ostrym zakręcie jest błota najwięcej. Wysyłam takie zapytanie gdyż jest to droga gminna a jako zarządca tej drogi gminie powinno zależeć na bezpieczeństwie ludzi uczęszczających tą drogą. Mam nadzieję że nie dojdzie tam do żadnej tragedii.Proszę o interwencje zanim nie będzie za późno. Pozdrawiam Łukasz B.

W odpowiedzi na poruszony przez Pana temat zanieczyszczenia drogi prowadzącej od DW 762 w m. Zgórsko w kierunku Bolechowic, niniejszym informuję Pana, że problem jest mi znany od dłuższego czasu. W sprawie zanieczyszczania drogi gminnej przez pojazdy  wyjeżdżające z Kopalni Bolechowice, prowadzona była do tej pory liczna korespondencja ze strony Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, zwracająca uwagę właścicielowi Kopalni o konieczności stosowania skuteczniejszych sposobów zapobiegania zanieczyszczaniu drogi niż stosowane przez Kopalni obecnie. Z uwagi na brak poprawy sytuacji Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny w dniu 28.10.2015 r., wystąpił z ostatecznym pismem do Przedsiębiorstwa Kamienia Budowlanego „Bolechowice” Sp. z o.o, będącym właścicielem Kopalni „Bolechowice” o bezwzględne zastosowanie skutecznych rozwiązań, służącym zapobieganiu przypadkom zanieczyszczania w/w drogi publicznej. Jednocześnie przedsiębiorstwo zostało poinformowane, że zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz.1094), zanieczyszczenie drogi publicznej podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

wielogabarytowe
 • Autor: mieszkaniec
 • Data: Oct 26, 2015
 • Miejscowość: Nowiny

Dzień dobry panie wójcie mam pytanie i oczekuje dokładnej i zrozumiałej odpowiedzi według ogłoszenia na waszej stronie miały być wystawione kontenery na odpady wielogabarytowe na nowinach od 23-30.10 a chcąc wyrzucić drzwiczki od mebli w sobotę 24.10 nie znalazłam żadnego konteneru ani koło kotłowni ani koło garaży ani na ulicy perłowej co mam o tym pomyśleć że ja nie dokładnie przeczytałam ogłoszenie czy wy nie wystawiliście kontenerów bo zapomnieliście że takie ogłoszenie zamieściliście z góry dziękuje za odpowiedź.

Szanowna Pani,

Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych zostały zaproponowane przez firmę Ekom Sp. J., która zgodnie z umową zobowiązana jest do odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny. Powyższe terminy zostały zaakceptowane przez urząd i podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie urzędu gminy i wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

Po stwierdzeniu niedotrzymania przez firmę Ekom terminu wystawienia na osiedlu kontenerów na odpady wielkogabarytowe, podjęliśmy stosowne kroki w celu jego wyegzekwowania. Przedsiębiorca zobowiązał się jak najszybciej dostarczyć określone w harmonogramie kontenery.
Opóźnienie jest wynikiem chwilowych trudności technicznych przedsiębiorstwa.

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl