Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

Prace Interwencyjne
 • Autor: Zainteresowany
 • Data: Sep 30, 2015
 • Miejscowość: Szewce

Witam, Mam pytanie dlaczego tylko "wybrani" po przepracowaniu 12 miesięcy jako pracownicy interwencji, po przerwie miesięcznej (albo i krótszej) zostali zatrudnieni na kolejny rok prac interwencyjnych? A ja jako osoba ubiegająca się o takie prace zostałem odesłany z kwitkiem. Wiem tez, ze niektóre osoby, pracujące w interwencji i starające się dalej o przedłużenie albo zdobycie pracy na stale, zostały odsyłane pod pretekstem rotacji i możliwości korzystania przez innych mieszkańców. Wynika z tego, że osoba, która już pracowała nie ma szans na pracę - ponieważ są inni, a tu jednak wychodzi na to, że są osoby wybrane, którym się należy, po raz kolejny bez przerwy albo z krótką przerwą, praca interwencyjna. Bardzo proszę o wyjaśnienie tego problemu. I nie zbywania ludzi. Pozdrawiam

Szanowna Pani,

Prace interwencyjne to szczególna forma zatrudnienia. Pracodawca, w tym przypadku Wójt Gminy zawiera umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na przyjęcie osoby bezrobotnej znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. Osoby takie to zwykle długotrwale bezrobotni, bez szans na wejście na rynek pracy w normalny sposób. Dla nich praca interwencyjna ma być sposobem na wyrwanie się z bezrobocia, nabranie umiejętności i wiary we własne siły, by później po zakończeniu prac interwencyjnych łatwiej im było znaleźć zatrudnienie. Tylko osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy mogą skorzystać z prac interwencyjnych. Mówi o nich ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do takich osób zalicza się bezrobotnych do 25 roku życia, ponieważ młodzi wchodzą na rynek pracy bez żadnego doświadczenia, często bez zawodu i są skazani na długotrwałe bezrobocie. Kolejna grupa to długotrwale bezrobotni, czyli osoby które w ciągu ostatnich dwóch lat przynajmniej rok pozostawały  bez pracy. Osoby po 50-tym roku życia oraz grupa bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego i bez średniego wykształcenia. Powiatowy Urząd Pracy pomaga też w zatrudnieniu bezrobotnego, który samotnie wychowuje niepełnoletnie dziecko. Ostatnia grupa to bezrobotni z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz więźniowie po odbyciu kary, którzy nie znaleźli zatrudnienia.

W związku z w/w wyjaśnieniami wynikającymi z regulacji ustawowych tj. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zapewniam Panią że to Powiatowy Urząd Pracy kieruje osoby bezrobotne którzy w wyniku analizy sytuacji oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą zawodowym w  Powiatowym Urzędzie Pracy, są kierowane do prac interwencyjnych. Prace interwencyjne w zależności od decyzji Powiatowego Urzędu Pracy, mogą trwać do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat. To wszystko zależy od  możliwości finansowych  Powiatowego Urzędu Pracy.

Sebastian Nowaczkiewicz

Energia odnawialna OZE
 • Autor: Tadeusz Pietrzyk
 • Data: Sep 8, 2015
 • Miejscowość: Zgórsko

Szanowny Panie Wójcie Może by skorzystać z tego programu dla gmin http://gramwzielone.pl/trendy/17962/dotacje-na-oze-z-funduszy-norweskich-spotkania-informacyjne

W odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości korzystania przez Gminę z programu, o którym mowa w przytoczonym w pytaniu linku, pragnę poinformować, że Gmina Sitkówka-Nowiny czyni starania dotyczące pozyskania dofinansowania na Odnawialne Źródła Energii z funduszy norweskich jak też innych środków dystrybuowanych m.in. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w związku z tym obserwujemy wszystkie konkursy ogłaszane w przedmiotowej sprawie, pod kątem możliwości pozyskania przez Gminę środków. Gmina Sitkówka-Nowiny planuje między innymi wykonać, przy wykorzystaniu OZE, termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach oraz budynku komunalnego nr 16 w msc. Sitkówka (przychodnia zdrowia), z dofinansowaniem ze środków pozyskanych przez Gminę w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

W przypadku możliwości skorzystania przez Gminę z programu, o którym mowa w pytaniu, z pewnością zostaną podjęte działania mające na celu złożenie odpowiednich wymaganych dokumentów, dla pozyskania dofinansowania ewentualnych zadań objętych programem.

 

opłata za wode
 • Autor: ala waligóra
 • Data: Sep 3, 2015
 • Miejscowość: wola murowana

drogi wójcie dlaczego płacimy taką samomą stawkę za wode i ścieki jak mieszkanice Kielc skoro w nowinach jest oczyszczalnia poprzedni wójt obiecał nam ze zrobi wszysko zebyśmy nie płacili tak wysokiej stawki z tego powodu ze mamy oczyszczalnie i co wójt chce z tym zrobić

Szanowna Pani

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wysokości opłat, ponoszonych przez mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny za wodę i odprowadzenie ścieków komunalnych, niniejszym informuję, że obowiązujące stawki opłat za wodę i odprowadzenie ścieków zostały ustalone taryfą opłat, sporządzoną przez Spółkę Wodociągi Kieleckie i zatwierdzoną przez Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, jako obowiązujące dla wszystkich Gmin tworzących MZWiK, w tym dla Gminy Sitkówka-Nowiny. Na wysokość tych opłat nie ma wpływu fakt lokalizacji Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. Wpływ na ich wysokość mają wszystkie koszty funkcjonowania i eksploatacji Oczyszczalni, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie wszystkich Gmin tworzących Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Oczyszczalnia Ścieków „Sitkówka” obsługuje odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu miasta Kielce, ale również jest i będzie jedynym odbiornikiem wszystkich ścieków komunalnych z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny. Jej lokalizacja na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny wpływa korzystnie na funkcjonowanie Gminy z uwagi na brak potrzeby ponoszenia przez Gminę kosztów budowy, utrzymania i eksploatacji własnej oczyszczalni ścieków. Lokalizacja Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny jest dla nas również korzystna z uwagi na fakt wpływu do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, z tego tytułu, dochodów wynikających z obowiązujących podatków i opłat. Podsumowując pragnę stwierdzić, że lokalizacja Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny nie ma wpływu na wysokość opłat za wodę i ścieki, objętych obowiązującą taryfą opłat, a jej lokalizacja na terenie Gminy jest w ogólnym bilansie dla Gminy korzystna.

W najbliższych latach nie przewiduje się zmian taryfy opłat za wodę i ścieki, ale zapewniam, że w przyszłości trakcie sporządzania nowej taryfy opłat za wodę i odprowadzenie ścieków, przedstawiciele Gminy w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, dołożą wszelkich starań, aby stawki opłat w jak największym możliwym stopniu zoptymalizacować w sposób korzystny dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny, przy uwzględnieniu wszystkich możliwości prawnych i ekonomicznych funkcjonowania MZWiK w Kielcach.

 

Sebastian Nowaczkiewicz

Basen
 • Autor: Rodzic
 • Data: Sep 2, 2015
 • Miejscowość: Bolechowice

Szanowny Pnie Wójcie moje pytanie jest krótkie chciałbym wiedzieć dlaczego w szkole Podstawowej w Bolechowicach w klasach 1-3 nie ma zajęć na basenie .Serdecznie pozdrawiam i proszę o odpowiedź .

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie w sprawie zajęć na basenie w SP Bolechowice w klasach I-III informuję, że zajęcia będą prowadzone dla wszystkich uczniów gminy Sitkówka-Nowiny, również dla uczniów SP Bolechowice zgodnie z zapotrzebowaniem przekazanym przez dyrektora szkoły. Termin rozpoczęcia zajęć planowany jest na drugą połowę września br. ze względu na trwające ustalenia w zakresie dowozu i wysokości opłat za basen.

Sebastian Nowaczkiewicz

zbiórka wielogabarytowych
 • Autor: ala waligóra
 • Data: Sep 1, 2015
 • Miejscowość: wola murowana

kiedy będzie zbiórka śmieci wielogabarytowych

Szanowna Pani,

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedstawia się następująco:

16.10.2015 – ZGÓRSKO – całe w tym Osiedle Pod Lasem

17.10.2015 – Kowala, Kowala Mała, Bolechowice, Wola Murowana

23.10.2015 – Sitkówka, bloki ul. Olkuska, Trzcianki, Słowik, Zagrody, Szewce, Zawada

Kontenery na osiedlu Nowiny będą wystawione w okresie 23-30.10.2015.
W skład odbieranych odpadów wielkogabarytowych wchodzą: meble, wersalki, stoły, krzesła, fotele, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, suszarki na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony od samochodów osobowych.

Nie należą: części budowlane i sanitarne, deski, panele, okna, drzwi, wanny, umywalki, muszle, grzejniki, płytki, rolety, części samochodowe, odpady remontowe i ogrodowe, kosiarki spalinowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

UWAGA!!! Części, których nie mogą podnieść 2 osoby (więcej niż 50KG pojedyncza część), nie będą wywożone jako odpady wielkogabarytowe.

Opony od samochodów ciężarowych i pojazdów rolniczych nie będą zabierane.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie tylko kompletny, sprzęt niekompletny, zdemontowany i rozebrany nie będzie podlegał zbiórce.

Proszę śledzić ogłoszenia na stronie urzędu gminy. Informacja o terminach zbiórki i dokładnej lokalizacji kontenerów zostanie także wywieszona na tablicach ogłoszeń.

 Sebastian Nowaczkiewicz

Grodzenie rzeki
 • Autor: Beata
 • Data: Aug 18, 2015
 • Miejscowość: Nowiny

Witam Ostatnio jechałam rowerem przez rzekę Bobrzę w okolicach Markowizny i oczom nie wierzyłam, Ogrodzenie nie dość, że od przechodzących i przejeżdżających rowerem wymaga nie lada wyczynu, to ogrodzenie do samego mostu, a przecież: USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) ˇ Artykuł 27 ust.1 stwierdza wyraźnie : Art. 27. 1. Zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy grodzenia terenów stref ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy oraz obrębów hodowlanych ustanowionych na podstawie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Jasno wynika z tego, że grodzenie nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych jest z mocy prawa zabronione i wędkarzom nie można zakazywać i uniemożliwiać swobodnego przechodzenia przez ten obszar. To dość jasny przepis ale : ˇ Co to są powierzchniowe wody publiczne ? Mówi o tym Art. 10 ust.2 : Rozdział 2 Prawo własności wód Art. 10. 1. Wody stanowią własność Skarbu Państwa, innych osób prawnych albo osób fizycznych. 2. Wody stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego są wodami publicznymi. 3. Płynące wody publiczne nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Co z tego wynika: Otóż na nasze potrzeby (wędkarzy) przepis ten należałoby czytać tak : "Wody inne niż Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego ich właściciele (osoby prawne bądź fizyczne) mogą grodzić" Dla wyjaśnienia można jeszcze dodać , że zgodnie z art. 12 : Art. 12. Wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości. Proszę o odpowiedź,bo być może ja czegoś nie rozumiem. Pozdrawiam. Beata

Szanowna Pani

W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące „postawionego ogrodzenia w okolicach Markowizny przy rzece Bobrzy”, po dokładnym zbadaniu sprawy w terenie i sprawdzeniu materiałów kartograficzno-geodezyjnych, informuję, że nieruchomość, z której korzystają mieszkańcy miejscowości Słowik, ul. Markowizna stanowi własność osoby fizycznej. Właściciel przedmiotowej nieruchomości, mając na względzie dobro sąsiedzkie zezwolił na przechodzenie przez swój grunt, odsuwając ogrodzenie, od granicy swoje działki, wskazanej przez uprawnionego geodetę, o ok. 2-3 m. Kanał jak również część gruntów od strony północnej wspomnianego przez Panią ogrodzenia, również należy do osoby fizycznej. W związku z powyższym użyczenie swojego gruntu dla innych osób jest dobrą wolą właściciela wspomnianych nieruchomości.

Sebastian Nowaczkiewicz

Temat siłowni dla mieszkanców gminy i nie tylko.
 • Autor: Piotr
 • Data: Aug 13, 2015
 • Miejscowość: Nowiny

Witam serdecznie! Zwracam sie z zapytaniem i prośba o przemyslenie pomyslu stworzenia siłowni dla mieszkanców gminy i gości z poza. W dzisiejszych czasach co raz czesciej dbamy o swoje zdrowe, uprawiamy co raz to wiecej sportów, biegamy i cwiczymy. Na osiedlu jest na prawde bardzo duza gruba osob, wiekowo 18-60 ktora chetnie uczestniczylaby w takim przedsiewzieciu. Mozliwe lokalizacje to piwnice Basenu Perła, bądz Gimnazjum, jest dostepna siłownia w gimnazjum, lecz jest dosc mala, gdzie czesto przy 8 osobach nie ma mozliwosci wykonac poprawnego treningu. Noi dostepnosc, np podczas wakacji zamkniete. Bardzo czesto musimy dojezdzac do sasiednich gmin, checiny, bilcza, kielce by troszke sie poruszac. Prosimy o rozwazenie pomyslu, bo na prawde jest duzo chetnych w roznym wieku, ktorzy nawet odplatnie (checiny karnety) skorzystaliby z takiej formy rozrywki, treningu.

Szanowny Panie,

Dziękujemy za uwagi i propozycje zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny. Zdajemy sobie sprawę z wielu potrzeb młodszych mieszkańców Gminy i dlatego już podjęliśmy działania w celu uatrakcyjnienia oferty sportowej i rekreacyjnej.

Plany rozwoju obiektów sportowych przedstawiają się następująco:

W pierwszej kolejności przygotowujemy projekt przebudowy stadionu sportowego i bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni tartanowej z sześcioma torami, wymianę murawy na boisku głównym i bocznym. Oświetlenie boiska treningowego oraz wykonanie pozostała infrastruktura treningowa będą uwzględnione w projekcie. Realizację inwestycji planujemy na rok 2016.

Kolejną inwestycją będzie rozbudowa budynku Pływalni Perła, pod kątem właśnie rekreacyjnym. Zostały już złożone „fiszki” na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 9 milionów złotych i oczekujemy na decyzję. W powiększonym budynku Perły znajdzie się miejsce na siłownie, sale fitness i treningowe, bawialnie a być może i kręgielnię. W chwili obecnej pracujemy nad koncepcją jak ma wyglądać powiększony budynek i co ma w nim się znajdować.

Na chwilę obecną nie ma możliwości zorganizowania siłowni w piwnicach Pływalni Perła, gdyż znajdują się tam urządzenia techniczne.

Sebastian Nowaczkiewicz

Przebudowa dróg i infrastruktury ulic Grabowa, Bukowa i Osiedla Pod Lasem
 • Autor: Marek Szymonek
 • Data: Aug 3, 2015
 • Miejscowość: Zgórsko

Dzień dobry, chciałem zasygnalizować, że od 2-3 tygodni praktycznie ustały prace związane z przebudową dróg, chodników, oświetlenia ulicznego itd. w rejonie ulicy Grabowej, Bukowej i Osiedla Pod Lasem. Jedynie prowadzona jest wymiana kolektorów kanalizacyjnych. Obawiam się, że ta przerwa w pracach przyniesie skutek w postaci przedłużenia terminu zakończenia budowy. Zwykle jako przyczyna są podawane później ulewne deszcze itp. Raczej nikt nie pamięta już, że w pracach była przerwa. Kolejnym aspektem trwających prac budowlanych jest stan pozostawienia przebudowywanych dróg do użytku przez ich mieszkańców. Przekopane rowy, dziury, kupy gruzu na środku dróg itd. Brakuje jakiegokolwiek ogarnięcia tego bałaganu, aby można było tam "po ludzku" przejeżdżać. To powinien egzekwować od Wykonawcy nadzór inwestorski czyli przedstawiciel Gminy. Marek Szymonek

Szanowny Panie

 W odpowiedzi na poruszone przez Pana kwestie, związane z realizacją zadania pn.  „Przebudowa dróg gminnych: ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych nr ewid. 250/36 i 250/37, dróg gminnych w Os. Pod Lasem wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, Os. Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Os. Pod Lasem w miejscowości Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny”, informuję, iż ze względów technologicznych do czasu położenia nawierzchni asfaltowej będą występować utrudnienia w normalnym użytkowaniu dróg. Obecnie trwają prace związane z kanalizacją deszczową, sukcesywnie wykonywane są roboty brukarskie. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem, a Wykonawca zadania nie przewiduje na dzień dzisiejszy przekraczania umownego terminu, tj. 16 października 2015 r.

 Sebastian Nowaczkiewicz

przeksztalcanie dzialek
 • Autor: Anna Bentkowska
 • Data: Aug 1, 2015
 • Miejscowość: Kielce

Witam mam pytanie czy dzialki polozone na Slowiku-Zagrody za dawnym mlynem zostaly przeksztalcone jako dzialki budowlane?

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie pragnę poinformować, iż wskazany obszar nie został przekształcony na teren zabudowy.

W najbliższym czasie rozpocznie się procedura zmiany nr 5 w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, oraz zmiany nr 16 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie obszarowym obejmującym wskazany w pytaniu teren.

Obwieszczenia które ukażą się na początku września bieżącego roku, wskażą termin i możliwości składania wniosków przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości.

 Sebastian Nowaczkiewicz

Plac po dawnym przedszkolu
 • Autor: Bartek
 • Data: Jul 30, 2015
 • Miejscowość: Sitkówka-Nowiny

Witam Czy będzie coś budowane w miejscu dawnego przedszkola?

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że teren działki gminnej, na której zlokalizowane było dawne przedszkole, przewidziany jest do zagospodarowania jako teren wypoczynkowo-rekreacyjny. Obecnie trwają przygotowania do wykonania projektu zagospodarowania tego terenu, który uwzględniał będzie wykonanie na tym terenie alejek spacerowych, elementów małej architektury m.in. ławek, fontanny, miejsca do gry w szachy dużymi figurami, stałego  stołu do gry w tenisa stołowego, urządzeń siłowni na świeżym powietrzu, urządzeń do zabawy dla dzieci, koszy na śmieci, oraz nasadzenie zieleni. Więcej na ten temat informujemy w artykule dotyczącym sesji lipcowej.

Sebastian Nowaczkiewicz

oświetlenie
 • Autor: mieszkniec
 • Data: Jul 30, 2015
 • Miejscowość: Zawada

Dzień dobry. Piszę w sprawie oszczędności jakie w ostatnim czasie zostają podejmowane w "naszej" Gminie. Dlaczego nie obejmuje to wszystkich sołectw? W Szewcach na ul. Ołowianej zostało założone oświetlenie. I dobrze. Tylko po co oświetlać łąki? Czyż lampy nie mogłyby oświetlać tylko odcinka ulicy na której znajdują się domy? Chyba, że inwestycja miała na celu oświetlenie łąki pani Radnej, która ma tam swoją niezabudowaną działkę.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że oświetlenie uliczne ul.  Ołowianej  w msc. Szewce zostało wykonane w tym miesiącu i odebrane w dniu 22.07.2015 r. Oświetlenie to obejmuje zakresem zarówno tereny aktualnie zabudowane jak i tereny niezabudowane. Na sesji  Rady Gminy Sitkówka-Nowiny dnia 27.07.2015r. przekazałem Radnym Gminy informację, że w celu sprawdzenia działania oświetlenia w warunkach rzeczywistych, przez okres kilku dni tj. do końca miesiąca, będzie ono utrzymane w całości jako czynne. Po tym okresie część oświetlenia znajdująca się w terenie niezabudowanym zostanie wyłączona. Zgodnie z tą informacja Wykonawca robót w dniu dzisiejszym ma dokonać wyłączenia części oświetlenia ul. Ołowianej na odcinku terenów niezabudowanych.

Senastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl