Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

 • Autor: Tomasz
 • Data: May 9, 2017
 • Miejscowość: Zagrody

Witam, już w niedalekiej przyszłości będe mieszkańcem Gminy i mam kilka pytań dotyczący rozwoju naszej gminy. 1) Z informacji zawartej na stronie internetowej wiem iż planuje się utworzyć tereny inwestycyjne, przy ulicy Przemysłowej pozyskując na ten cel fundusze unijne, moje pytanie dotyczy 2 betonowych nie funkcjonujących kominów które znajdują się na działkach przeznaczonym pod ten cel, czy sa plany ich wyburzenia ? 2) Czy gmina ma plany stworzenia placu zabaw dla dzieci w obrębie miejscowości Zagrody i Trzcianki. W tej okolicy jest już dużo domów jednorodzinnych, zamieszkałych w większości przez rodziny z dziećmi. 3) Kiedy rozpocznie sie budowa ulicy Jałowcowej w Zagrodach, wstępnie roboty budowlane miały rozpocząć sie w maju, a na dzień dzisiejszy nie został jeszcze nawet ogłoszony przetarg ?

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytania informuję, że:
1. Żelbetowe kominy znajdujące się na planowanych terenach inwestycyjnych po byłej budowie FTG Nowiny nie są przewidziane do wyburzenia. Z uwagi na ich wykorzystanie w celach telekomunikacyjnych zdecydowano o ich zachowaniu, a dla poprawy ich stanu technicznego  i estetycznego, w 2018r. planowane jest przeprowadzenie przez Gminę Sitkówka-Nowiny ich remontu i modernizacji.
2. W aktualnych planach budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny nie jest przewidziane utworzenie placu zabaw dla dzieci w obrębie miejscowości Zagrody i Trzcianki (w terenach zabudowy mieszkaniowej z Gimnazjum w stronę m. Trzcianki). Jednak mając na uwadze dynamiczny rozwój zabudowy mieszkaniowej tego terenu, przeanalizowana zostanie w najbliższym czasie możliwość utworzenia takiego placu w następnych latach.
3. Z uwagi na konieczność pełnego zakończenia czynności proceduralnych związanych z uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń dotyczących budowy ul. Jałowcowej, ogłoszenie przetargu na jej  budowę planowane jest w m-cu czerwcu, a rozpoczęcie realizacji robót budowlanych możliwe będzie w m-cu lipcu bieżącego roku.

Sebastian Nowaczkiewicz

dopłaty do wymiany pieca c.o
 • Autor: Elżbieta Górecka
 • Data: Apr 22, 2017
 • Miejscowość: Sitkówka Nowiny

chciałabym sie dowiedzieć czy i kiedy rozpatrywane będą wnioski o doplatę do wymiany pieców c o i w jaki sposób sie o tym moge dowiedzieć nie ukrywam że już czas umówić ekipe do wymiany a to potrwa bo trzeba będzie zrobic przyłącze gazu wymienic instalację ponadto chce wiedzieć na jakich zasadach będą przydzielane dotacje z poważaniem Elżbieta Górecka

Szanowna Pani,

Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sitkówka-Nowiny na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczania emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Sitkówka-Nowiny – wnioski o dotację będą opiniowane przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta wg kolejności ich wpływu.
Wniosek o dotację należy zgodnie z Regulaminem złożyć do Urzędu Gminy przed przystąpieniem do realizacji zadania. Złożone do tej pory wnioski będą rozpatrywane jeszcze w m-cu maju, a o sposobie rozpatrywania wnioskodawca zostanie poinformowany przez Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny. W razie dalszych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod nr tel. (41) 347 50 85 lub  w pokoju nr 38 Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.
Publikacja przedmiotowej uchwały:

Sebastian Nowaczkiewicz

Dofinansowanie wymiany kotłów
 • Autor: Tomasz Tomalski
 • Data: Mar 7, 2017
 • Miejscowość: Zgórsko

Witam Jestem zdecydowany na wymianę kotła z węglowego na gazowy ale prawdopodobnie nie będzie mnie na to stać w bieżącym roku kalendarzowym. Czy mogę liczyć na dofinansowanie w przypadku wymiany w przyszłym roku (2018). Pozdrawiam

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie informuję,  że dnia 28 grudnia 2016r. Rada Gminy Sitkówka-Nowiny podjęła Uchwałę nr RG-XXV/297/16 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła.
Rada Gminy przeznaczyła na ten cel środki  w 2017r., w chwili obecnej nie ma jeszcze decyzji  w tym zakresie na 2018 r. Gmina Sitkówka-Nowiny wspiera w ten sposób ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, w przyszłości  planowane jest  również wsparcie dla  instalacji OZE u mieszkańców, gdyż montaż takich instalacji  najefektywniej ogranicza niską emisję.
Publikacja przedmiotowej uchwały:
• strona BIP urzędu gminy:  tutaj...
• dziennik urzędowy Województwa Świętokrzyskiego:  tutaj... Poz. 89.

Sebastian Nowaczkiewicz

Kowala Mała - Chodnik
 • Autor: Sebastian Gałczyński
 • Data: Feb 6, 2017
 • Miejscowość: Kowala Mała

Dzień dobry, czy w bieżącym roku, zostanie dokończony chodnik na Kowali Małej?

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017r. przewidziane zostały środki finansowe na realizacje kolejnego etapu przebudowy drogi gminnej w msc. Kowala Mała. Jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane przeszkody formalne, to kontynuacja realizacji tego zadania planowana jest w obecnym 2017 r.

Sebastian Nowaczkiewicz

ekologia smog nad gminą
 • Autor: Elzbieta Górecka
 • Data: Feb 2, 2017
 • Miejscowość: Sitkówka Nowiny

Panie wójcie chwalicie sie dbaniem o środowisko o ekologie w gminie jak sie ma do tego spalanie ton starych opon przez cementownię przy wszechobecnym smogu jest to chyba nie tak czy wójt ma wpływ na ochrone powietrza i odraniczenie szkodliwego smogu z poważaniem mieszkanka gminy

Szanowna Pani

W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące spalania opon przez cementownię w związku z występującym smogiem, możemy stwierdzić, że nie jest on związany z działalnością cementowni. Stwierdzenie to oparte jest na wieloletnich obserwacjach tego zjawiska i powszechnej wiedzy, że główną przyczyną smogu jest niska emisja, a więc emisja pyłów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych. Potwierdzeniem tego faktu może być analiza ogólnie dostępnych raportów zamieszczonych na stronach WIOŚ, w tym także wyników pomiarów ze stacji monitoringowej zlokalizowanej na Osiedlu Nowiny przy ul. Parkowej i dostępnych na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Proszę o zwrócenie uwagi, że w okresie od maja do sierpnia, a więc w tym czasie gdy cementownia oraz inne okoliczne zakłady pracują z maksymalną wydajnością nie ma ani jednego przekroczenia średniodobowej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3. Najwięcej takich przekroczeń o najwyższej wartości pojawia się w okresie zimowym. Szczególne nasilenie przekroczeń występuje w miesiącach styczeń – luty, a więc w tym czasie gdy w cementowni trwa postój remontowy. W ubiegłym roku po sezonie remontowym jeden piec został uruchomiony 1.02., a drugi 7.03. W obecnym sezonie remontowym oba piece zostały zatrzymane od 3.01. i do tej pory nie zostały uruchomione. Nie mogą więc odpowiadać za występujące w tym okresie zanieczyszczenia powietrza.
Ponadto z pozyskanych informacji od pracownika firmy  Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., współspalanie odpadów w przemyśle cementowym jest szeroko stosowana praktyką w Unii Europejskiej i na całym świecie. Dzięki swoim właściwościom wyselekcjonowane odpady (w tym także zużyte opony) stanowią pełnowartościowy zamiennik naturalnych paliw kopalnych rozwiązując przy tym problem zagospodarowania kłopotliwych i szkodliwych dla środowiska odpadów. Dodatkowym czynnikiem zachęcającym do spalania odpadów w piecach do wypału klinkieru są warunki prowadzenia procesu technologicznego. Wysoka temperatura (>10000C), stosunkowo długi czas przebywania spalin w takiej temperaturze, środowisko zasadowe i wysoka bezwładność cieplna powodują destrukcję wszelkich szkodliwych związków. Dzięki temu piece do wypału klinkieru wypełniają rygorystyczne warunki narzucone dla urządzeń spalających odpady przez przepisy zarówno krajowe jak i unijne. Dodatkową ich zaletą jest fakt, że ze spalania odpadów, inaczej niż w przypadku spalarni odpadów, nie ma żadnych pozostałości – popiół wbudowuje się w strukturę klinkieru i stanowi jego pełnowartościowy składnik. Sam proces współspalania odpadów w cementowni regulowany jest precyzyjnie przez krajowe i unijne prawo mające za zadanie w szczególności ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Nakazuje ono spełnienie znacznie bardziej rygorystycznych warunków niż w przypadku prowadzenia procesu technologicznego przy udziale paliw konwencjonalnych. Warunki prowadzenia procesu współspalania zapisane są w pozwoleniu zintegrowanym, które jest aktualizowane do ciągle zaostrzających się przepisów. Nakazują one m.in. prowadzenie ciągłych pomiarów emisji, dzięki czemu można sprawować pełną kontrolę nad wielkością emitowanych substancji. Nadmieniam, że od chwili rozpoczęcia współspalania odpadów w cementowi i zainstalowania pomiarów ciągłych w 2005 r. nie było ani jednego przypadku przekroczenia dopuszczalnych standardów emisyjnych jakiejkolwiek substancji. Mało tego, dzięki zainstalowaniu filtrów workowych emisja pyłów utrzymuje się na poziomie ok. 10% wartości bardzo rygorystycznego standardu emisyjnego. Nie stwierdzono także żadnej zależności pomiędzy rodzajem stosowanych paliw a wielkością emisji, co potwierdza, że współspalanie odpadów nie powoduje wzrostu szkodliwego oddziaływania na środowisko. Warunki narzucone w pozwoleniu zintegrowanym nakazują przesyłanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wyników pomiarów oraz szczegółowych sprawozdań i raportów związanych z realizacją zobowiązań.  Tak więc działalność cementowni jest permanentnie nadzorowana i kontrolowana.

Sebastian Nowaczkiewicz

Budowa Ulicy Jałowcowej
 • Autor: Tomasz
 • Data: Jan 28, 2017
 • Miejscowość: Zagrody

Mam pytanie, kiedy rozpocznie się budowa Ulicy Jałowcowej w Zagrodach. Do zakończenia budowy infrastruktury drogowej na tym osiedlu pozostała praktycznie tylko ta ulica. Mam pytanie także o działkę o numerze ewidencyjnym 398/85, gdyż jakiś czas temu geodeta wykonywał pomiary na niej. Jest to własność Gminy i w związku z tym moje pytanie jakie ma plany Gmina z tym terenem, czy będzie to przeznaczenie na budownictwo jednorodzinne a może planujecie Państwo jakąś inwestycje na tej działce. Pozdrawiam.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że rozpoczęcie przebudowy ulicy Jałowcowej w msc. Zagrody planowane jest w maju bieżącego roku, a zakończenie robót planuje się do 31.08.2017r. Zakres robót tego zadania obejmuje budowę kanału sanitarnego, budowę oświetlenia ulicznego, oraz przebudowę drogi z wykonaniem jezdni asfaltowej i chodników z kostki betonowej.
Działka nr ewid. 398/85 (przed podziałem) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zgodnie z takim przeznaczeniem dokonywany jest jej podział na mniejsze działki. Gmina Sitkówka-Nowiny nie planuje żadnych inwestycji gminnych na tej działce, ale przewiduje się sprzedaż poszczególnych wydzielonych działek z przeznaczeniem zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sebastian Nowaczkiewicz

Dofinansowanie do ogrzewania na gaz
 • Autor: Emilia
 • Data: Jan 21, 2017
 • Miejscowość: Wola Murowana

Witam. Chciałabym dowiedzieć się czy można liczyć z gminy na dofinansowanie na założenie ekologicznego ogrzewania gazowego w domu.Dodam że dom jest nowo wybudowany i nie jest to wymiana pieca.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie informuję,  że dnia 28 grudnia 2016r. Rada Gminy Sitkówka-Nowiny podjęła Uchwałę nr RG-XXV/297/16 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sitkówka-Nowiny na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczania emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, stanowiącym załącznik do w/w uchwały,  dotacja może być przeznaczona na:

a) zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania zasilanego gazem,
b) budowę instalacji wewnętrznej w przypadku wymiany pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec zasilany gazem.

Dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia mogą uzyskać osoby fizyczne zamieszkałe i zameldowane na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja. Nieruchomość na której realizowana będzie inwestycja musi być położona na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.
Nabór wniosków do tego działania gminy  planujemy w m-cu marcu 2017 r.
Publikacja przedmiotowej uchwały:

Sebastian Nowaczkiewicz

 

smrody z kominów
 • Autor: Mieszkaniec Szewc
 • Data: Jan 12, 2017
 • Miejscowość: Szewce

Witam, W związku z tym, że niektórzy mieszkańcy miejscowości w której mieszkam spalają w piecach to czego nie powinni, lub spalając węgiel robią to nie właściwie powodując ogromne zadymienie, chciałbym aby osoba odpowiedzialna za ochronę środowiska w naszej gminie zainteresowała się ciekawa stroną internetową, na której pokazano jak palić w tradycyjnym piecu nie zatruwając przy tym sąsiadów. Podaję adres strony: http://czysteogrzewanie.pl/promocja/ . Zaznaczam, że nie jestem w żaden sposób związany z tą organizacją, trafiłem na tę stronę poprzez wyszukiwarkę. A z racji tego, że temat smogu jest ostatnio bardzo na topie, chciałbym aby to wykorzystać i otworzyć oczy mieszkańcom na to jaką szkodę wyrządzają nie tylko sobie ale też sąsiedztwu. Może warto byłoby przeprowadzić jakąś akcję informacyjną, czy to poprzez plakaty, czy artykuł w Głosie Nowin. Liczę, że zajmiecie się Państwo tym tematem. Pozdrawiam.

Szanowny Panie,

Dziękuję Panu za zaangażowanie i zainteresowanie tematem ochrony powietrza w naszej gminie. Pracownicy Urzędu Gminy już w miesiącu listopadzie ubiegłego roku zapoznali się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej  http://czysteogrzewanie.pl i na bieżąco interweniują na każde niewłaściwe palenie w piecach tradycyjnych. Ponadto prowadzimy akcję informacyjną nt. ekologicznego palenia, poprzez zamieszczanie artykułów na stronie internetowej gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach. Informacje na ten temat ukażą się także w gazecie lokalnej „Głos Nowin”.

Sebastian Nowaczkiewicz

Bezpieczeństwo na drogach
 • Autor: Mieszkaniec gminy
 • Data: Jan 9, 2017
 • Miejscowość:

Witam, Panie Wòjcie! W związku z oblodzeniem drogi na odcinku od ul. Krakowskiej w kierunku Zawady, chciałem zapytać czy jest szansa na interwencje gminy w tej sprawie w Powiatowym Zarządzie Dròg w celu posypania solą z piachem przedmiotowego odcinka. Oblodzenie drogi powoduje problem z włączeniem sie do ruchu w ul. Krakowską, jak ròwnież podjazd i zjazd z gòry na ul. Dewońskiej. Mam nadzieję, że bezpieczeństwo mieszkańcòw jest ważne dla Pana Wòjta i przyczyni się Pan jako gospodarz do jego poprawy.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że osobiście z mojej strony jak i ze strony podległego mi Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, w ostatnich dniach zgłaszane są liczne, telefoniczne i pisemne, interwencje w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kielcach, dotyczące zwiększenia intensywności działań w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy, w tym m.in. drogi powiatowej w msc. Szewce i Zawada na całym jej odcinku.

Zapewniam, że wszystkie zgłaszane uwagi dotyczące stanu zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, będą w dalszym ciągu na bieżąco przekazywane do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach z naciskiem na ich pilne i skuteczne uwzględnienie.

 Sebastian Nowaczkiewicz

zanieczyszczenie powietrza
 • Autor: Andrzej Janion
 • Data: Jan 9, 2017
 • Miejscowość: Szewce

Szanowny panie Wójcie, Podczas aktualnego alertu zanieczyszczeń powietrza w Kielcach miasto z przekroczeniem normy o 1200% uznano za najbardziej zanieczyszczone w Europie. W tym samym czasie zanieczyszczenia pokazywane w Nowinach były jeszcze większe i w szczycie przekraczały 1500% dopuszczalnej normy. Zanieczyszczenie takie jest powszechnie uważane za zagrożenie dla życia. Potem wskaźniki w Nowinach pokazywały mniej ale były przez system odrzucane jako niewiarygodne. Znacznie odbiegały od otaczających miejscowości (Kielce,Małogoszcz). Trwało to przez wiele godzin w niedzielę oraz wieczorem w poniedziałek. Powyższa sytuacja wymaga wyjaśnienia. W związku z tym mam pytanie co gmina zamierza zrobić w kierunku poprawy jakości powietrza? Czy fakt nieuznania wyników pomiarów ze stacji w Nowinach może wynikać z tego że właścicielem i operatorem stacji pomiarowej jest cementownia - największy emitent pyłów? Jaka jest prawdziwa jakość powietrza w gminie? Czy nie powinny być zmienione priorytety - np. w kierunku kontynuowania gazyfikacji gminy (gazociąg w Szewcach się zatrzymał i nie ma planów kontynuacji).

Szanowny Panie

Smog to zjawisko atmosferyczne polegające na występowaniu zanieczyszczenia powierza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk atmosferycznych np. dużej wilgotności powietrza czy bezwietrznej pogody.

Wówczas szkodliwe cząsteczki pozostają blisko powierzchni ziemi, zamiast unosić się do góry, co często wygląda jak mgła. Główną przyczyną takiego zjawiska jest spalanie węgla i duży ruch samochodowy. Najwięcej zanieczyszczeń emituje jednak spalanie w domowych piecach śmieci i miału węglowego.
Jakość powietrza jest ciągle monitorowana przez stacje pomiarowe, nad którymi czuwa m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. Jedna ze stacji pomiarowych usytuowana jest w gminie Sitkówka-Nowiny, w miejscowości Nowiny.
Wg komunikatu umieszczonego na stronie WIOŚ w Kielcach w ostatnich dniach stan zanieczyszczenia powietrza w naszej gminie wzrósł znacząco. Bardzo niskie temperatury, wzmożona częstotliwość palenia w piecach węglem, miałem, a w najgorszym przypadku odpadami, wpływają na duże stężenie pyłu PM10 i PM2,5, a także innych związków chemicznych, które są szkodliwe dla naszego zdrowia.
Gmina Sitkówka-Nowiny, mając na względzie dobro mieszkańców, podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy jakości powietrza m.in. poprzez:

 • opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, który ujmuje szeroki zakres działań proekologicznych w różnych dziedzinach m.in. gospodarki, włącznie z budownictwem mieszkaniowym, usługami i handlem, produkcją, transportem publicznym i prywatnym, gospodarki odpadami, zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa;
 • udzielania przez Gminę dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w wysokości do 3.000,00 zł brutto, jednak nie więcej, niż 50% kosztów przedsięwzięcia;
 • podjęcie działań o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO do 70% kosztów budowy odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła);
 • edukację ekologiczną skierowaną do mieszkańców, zwracającą uwagę m.in. jak należy postępować z odpadami oraz uświadamiającą społeczność lokalną, iż spalanie śmieci w piecach domowych uwalnia do atmosfery ogromne ilości szkodliwych substancji, które maja negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowiska;
 • etapowe wykonywanie sieci gazociągowej, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców gminy, której inwestorem jest PSG – Zakład Gazowniczy w Kielcach.

 Sebastian Nowaczkiewicz

Internet
 • Autor: Jan
 • Data: Jan 8, 2017
 • Miejscowość: Szewce

Panie Wójcie, czy w najbliższym czasie w naszej gminie będzie tworzona infrastruktura światłowodowa ? Jeżeli tak to kiedy ona zostanie udostępniona mieszkańcom i jakie miejscowości będą w nią wchodziły ?

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że Gmina Sitkówka-Nowiny nie świadczy i nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, a w związku z tym nie realizowała i nie planuje realizować inwestycji polegających na budowie sieci światłowodowej. W sprawie ewentualne budowy lub rozbudowy sieci światłowodowej w poszczególnych miejscowościach Gminy Sitkówka-Nowiny, należy zwrócić się bezpośrednio do operatorów usług telekomunikacyjnych lub właścicieli istniejącej sieci światłowodowej. Według mojej wiedzy przedmiotowe usługi na terenie Gminy świadczą m.in. firmy Orange, Netia i NetCenter Nowiny.

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl