Gmina Sitkówka-Nowiny
Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

modernizacja drogi
 • Autor: Grzegorz Truchan
 • Data: Jan 7, 2017
 • Miejscowość: Zgórsko

Witam Panie Wójcie Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi kiedy nastąpi modernizacja drogi dojazdowej ( nawierzchnia asfaltowa) do posesji nr 77, 77A, 77B ,79B w m Zgórsko zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 477/21 oraz 477/36 ( obręb Zagrody). W powyższej sprawie pisaliśmy już kilka razy prośby. Ostatnio w 2015r. Uprzejmie proszę o zainteresowanie się sprawą. Grzegorz Truchan

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w okresie wiosennym obecnego roku dokona zostanie ocena stanu technicznego oraz ustalenie koniecznego zakresu  ewentualnej  modernizacji drogi gminnej na działkach nr ewid. 477/21 i 477/35 w msc. Zgórsko. W przypadku konieczności podjęcia pilnych działań dotyczących tej modernizacji z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, działania takie mogą być podjęte jeszcze w obecnym roku, przy uwzględnieniu możliwości finansowych budżetu Gminy. Natomiast jeżeli w wyniku dokonanej oceny stanu technicznego, modernizacja drogi z uwagi na jej bezpieczne użytkowanie nie będzie aż tak pilna, to przewidziana ona zostanie w budżecie Gminy na 2018r. W takim przypadku sugerowałbym zainteresowanie sprawą Sołtysa i Radę Sołecką Sołectwa Zgórsko-Zagrody i uwzględnienie modernizacji przedmiotowej drogi w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 r. 

Sebastian Nowaczkiewicz

Oświetlenie uliczne ... w ciągu dnia:-(((
 • Autor: Seweryn Kadzidłowski
 • Data: Nov 20, 2016
 • Miejscowość: Szewce

Szanowny Panie Wójcie Sebastianie, Od kilku lat zgłaszam to telefonicznie, ale ........ jak do tego roku włącznie - efekt moich interwencji jest mizerny - czyt.: "zerowy":-((( Zawsze późną jesienią - po zmianie czasu na tzw. zimowy - oświetlenie uliczne powoduje "jasność na ulicach" już od godz. ok. 15-ej, a ........ PO CO ?!? Analizując straty finansowe naszej Gminy z powodu "oświetlenia ulic w ciągu dnia" śmiem domniemywać, że ......... tracimy wspólnie naprawdę duże pieniądze, a przecież nam Wszystkim ich ciągle brakuje !!! Proszę o interwencję w tej sprawie, tj. regulację ustawienia godz. świecenia latarni ulicznych. Domniemywam, że w innych miejscowościach naszej Wspaniałej Gminy ...... jest podobnie ?! Serdecznie Pozdrawiam, Seweryn Kadzidłowski mieszkaniec pięknych SZEWC:-))

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na interwencję informuję, że  konieczność regulacji czasu świecenia oświetlenia ulicznego na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej w msc. Szewce, wynika z sytuacji awaryjnej, została już zgłoszona do firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i zostanie dokonana w możliwie najkrótszym czasie. Jednocześnie informuję, że regulacja czasu świecenia oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy, dokonana została w ostatnim czasie, tj. w okresie zmiany czasu z letniego na zimowy i jeżeli nie występują sytuacje awaryjne, to na terenie Gminy nie ma sytuacji „oświetlania ulic w ciągu dnia”. Zapewniam, że wszelkie zgłaszane przez mieszkańców Gminy uszkodzenia oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, są w trybie natychmiastowym przekazywane do firmy zajmującej się konserwacją tego oświetlenia i na bieżąco monitorowane przez pracowników Urzędu Gminy w celu ograniczenia strat finansowych budżetu Gminy i zapewnienia bezpieczeństwa jej mieszkańcom.

Sebastian Nowaczkiewicz

progi zwalniajace
 • Autor: Tomasz
 • Data: Nov 18, 2016
 • Miejscowość: Trzcianki

Witam, mam pytanie czy istnieje możliwość zamontowania progu zwalniającego na drodze do Trzcianek. Jest to odcinek o długości około 300-400 metrów od skrzyżowania z Ul. Perłowa do posesji Trzcianki 36. W połowie tej drogi w okolicach działki o nr ewidencyjnym 407 zamontowanie takiego progu w znacznym stopniu rozwiązałoby problem nadmiernej prędkości na tym odcinku. Jest to droga w części bez chodnika, a zdarza się często iż kierowcy a ostatnimi czasy motocyklista pokonują ten mały odcinek drogi z bardzo dużą prędkością stwarzając niebezpieczeństwo dla pieszych. Dziękuje i Pozdrawiam.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie przez Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny, analiza zasadności i możliwości technicznych i formalno-prawnych zamontowania progu zwalniającego na drodze gminnej w m. Trzcianki w miejscu wskazanym w pytaniu. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy, montaż progu okaże się uzasadniony i możliwy, to zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy na 2017 r. środki finansowe na zakup i montaż przedmiotowego progu zwalniającego.

Sebastian Nowaczkiewicz

Fundusz sołecki
 • Autor: Barbara Wieczorek
 • Data: Nov 17, 2016
 • Miejscowość: Kowala

Z przykrością stwierdzam że podział funduszy sołeckich dla Kowali odbył się bez mojego udziału ,niestety z mojej winy.Pozostaje mi jedynie wyrażenie sprzeciwu co do rozdysponowania kwoty 58 tys 749 zł Przeznaczenie 6 tys zł na kierpce dla rozśpiewanych Pań z zespołu Kowalanki na pewno nie jest zakupem pierwszej potrzeby ,gdyż boso nie chodzą .Dofinansowanie OSP kwotą 32.500 zł w proporcji zawartej we wniosku jest moim zdaniem nie zasadne .Uzasadnienie ,ze straż w Kowali jest dumą gminy jest prawdziwe ale ja wolałabym żebyśmy mogli być dumni z mieszkańców .Młodzież w Kowali w Zgórsku w Szewcach w Nowinach mając do wyboru korzystanie z profesjonalnej strzelnicy sportowej na zapleczu terenu OSP Kowala a możliwością podziwiania kierbców i nowych elementów strojów Kowalanek na pewno wybierze pierwszy wariant to jest właśnie mój pomysł na rozdysponowanie kolejnego funduszu sołeckiego .Uważam że budowa profesjonalnej strzelnicy jest alternatywą dla młodzieży naszej gminy jak również stwarza możliwości zarobkowe w przypadku dzierżawy obiektu dla grup paramilitarnych z Kielc i okolic . W związku z powyższym pytam Pana Wójta kiedy w końcu zawalczymy o naszą młodzież ,kiedy zadbamy o ich wartości i przywiązanie do tradycji ? Już wiem dlaczego w mojej wsi Kowala w dniu 11 listopada było wywieszonych 5 biało-czerwonych flag ...dlatego że najważniejsze są pantofelki dla Kowalanek i kosa spalinowa dla OSP Kowala

Szanowna Pani
W odpowiedzi na pytanie, pragnę poinformować, że o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego rozstrzygają poszczególne sołectwa. W tym celu zwoływane są zebrania wiejskie, na których uchwala się wniosek o przyznanie środków  z funduszu sołeckiego.
Dnia 27.09.2016 r odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kowala, celem rozdysponowania środków przypadających w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok. Informacja dotycząca terminu oraz miejsca zebrania została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy, w „Głosie Nowin” oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Uczestnicy zebrania jednogłośnie poparli zgłoszone propozycje przedsięwzięć do realizacji z funduszu sołeckiego.                    

W związku z powyższym podjęto uchwałę w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2017  ze środków sołectwa Kowala w ramach funduszu sołeckiego. Po weryfikacji wniosku uznano, iż spełnia on wszystkie kryteria nałożone przez ustawę z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U z dnia 12 marca 2014 roku), w związku z czym, został dołączony do projektu budżetu gminy.
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w zebraniu wiejskim, dotyczącym rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na rok 2018, na którym poprzez głosowanie będzie Pani miała wpływ na sposób wydatkowania ww. środków.

Sebastian Nowaczkiewicz

Droga
 • Autor: Mieszkaniec Sitkówki
 • Data: Oct 20, 2016
 • Miejscowość: Sitkówka

Szanowny Panie Wójcie.Czytałem na stronie gminy o podziale pieniędzy na rozbudowy i budowy dróg,remonty remizy i szkoły w Kowali,oświetlenia na drodze czy siłowni w innych sołectwach gminy.Moje pytanie brzmi następująco; Kiedy ktoś wreszcie wyremontuje drogę w Sitkówce,mam na myśli odcinek drogi który biegnie od rozjazdu na bloki przy ul.Olkuskiej i na zakład Trzuskawica to jest dosłownie 300 metrów na ,którym nie ma chodnika cały ten''SYF'' który jest na jezdni dosłownie wpływa ludziom na podwórka.W całej gminie nie ma tak jak jest tu,Mieszkam tu prawie 40 lat i nikt nic z tym nie zrobił.Jeżeli nie będzie Pan wiedział o której drodze mowa to ja chętnie mogę po Pana przyjechać i pokazać jak wygląda ta gminna droga bo podejrzewam że nikt z Nowin i innych miejscowości które należą do Gminy Sitkówka-Nowiny nie chciałby tak mieszkać jak my.Pozdrawiam i czekam na pozytywną odpowiedż

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w obecnym 2016r. wykonywany jest przez Gminę projekt budowlany budowy układu komunikacyjnego w m. Sitkówka, który swoim zakresem obejmuje również rejon o którym mowa w pytaniu. Sporządzany projekt przewiduje przebudowę istniejących dróg wraz z wykonaniem chodników, systemu odwodnienia i oświetlenia ulicznego na terenie m. Sitkówka. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń planowane jest do końca 2016 r.
Z uwagi na dużą wartość całego planowanego zadania inwestycyjnego, dotyczącego budowy układu komunikacyjnego w m. Sitkówka, zostanie ono podzielone na etapy realizowane w ciągu kilku najbliższych lat, począwszy od 2017r. W projekcie budżetu Gminy na 2017 r. zaplanowane zostały środki finansowe na rozpoczęcie robót budowlanych przedmiotowego zadania.
W świetle przedstawionej wyżej informacji pragnę wyrazić przekonanie, że już w ciągu kilku najbliższych lat, w wyniku realizacji robót budowlanych budowy układu komunikacyjnego m. Sitkówka, warunki życia i stan bezpieczeństwa mieszkańców tej miejscowości  ulegną zdecydowanej poprawie.

Sebastian Nowaczkiewicz

KDR zniżka na wywóz śmieci
 • Autor: Marcin Wójcik
 • Data: Oct 20, 2016
 • Miejscowość: Szewce

Szanowny Panie Czy wzorem innych gmin (np.Chmielnik, Starachowice) wprowadzą Państwo zniżkę na wywóz śmieci dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny? Z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. poz. 1793). Ustawa wnosi podstawę prawną do zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863, ze zm.).

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie dotyczące „zniżki na wywóz śmieci dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny”
W odpowiedzi na Pana pytanie, w sprawie zniżek na wywóz śmieci dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny  informuje, iż ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach  (Dz. U z 2016r. Poz. 250 ze zm.) daje możliwość zwolnienia przez Radę Gminy w drodze uchwały w całości lub w części z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.38)), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. Poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359) jednak decyzję o wprowadzeniu takiego zwolnienia pozostawia w gestii rady gminy.
Na dzień dzisiejszy Rada Gminy Sitkówka-Nowiny  nie podjęła takiej uchwały. W związku z tym nie ma możliwości zwolnienia rodzin wielodzietnych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. Poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sebastian Nowaczkiewicz

dziennik elektroniczny
 • Autor: Iza Mroczek
 • Data: Oct 19, 2016
 • Miejscowość: Nowiny

Czy SP w Nowinach planuje wprowadzić dziennik elektroniczny? Dużo szkół posiada taki dziennik, a jest to doskonały sposób na kontakt rodzica z nauczycielami. Dostarcza również dokładnej informacji o dziecku.

Szanowna Pani,

MEN wyraźnie wytyczyło kierunek, w którym wdrażanie dziennika elektronicznego przez szkoły nie jest obowiązkowe i decyzja o jego wprowadzeniu jest kwestią szkoły oraz organu ją prowadzącego. Zdaniem nauczycieli najlepszą formą wymiany informacji rodzic – nauczyciel jest bezpośredni kontakt podczas, którego można uzyskać więcej informacji o dziecku. Bardzo istotne są wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem w szkole i w domu oraz informacja o dostępnych formach pomocy udzielanej dziecku. Od dwóch lat wdrażamy ocenianie kształtujące, którego głównym założeniem jest odejście od oceny sumującej a skupienie się na informacji zwrotnej. Dziennik elektroniczny przystosowany jest do przekazywania informacji  tylko o ocenach i nieobecnościach. Aby zwiększyć częstotliwość spotkań z rodzicami wprowadziliśmy Dni Otwarte. Obecnie dysponujemy dobrym zapleczem komputerowym (dwie nowe pracownie), ale decyzja o wprowadzeniu dziennika elektronicznego wiąże się z zakupem dodatkowego sprzętu. Nauczyciele rozważają  wprowadzenie dziennika elektronicznego od nowego roku szkolnego. Wprowadzenie poprzedzone będzie ankietą wśród rodziców. Będzie brane pod uwagę zdanie zdecydowanej większości rodziców. Wprowadzenie dziennika jest bezpłatne dla rodziców, ale jest dodatkowym obciążeniem dla budżetu szkoły.

Sebastian Nowaczkiewicz

zapytanie o nieczynny budynek
 • Autor: tomasz
 • Data: Sep 13, 2016
 • Miejscowość: zagrody

Witam mam pytanie o nieczynny budynek znajdujący sie na działce o numerze ewiencyjnym 403 w miejscowości Zagrody. Ostatnimi czasy pojawiają sie tam osoby pod wpływem alkoholu które wykorzystuja to miejsce na nocleg. Moje pytanie to jakie sa plany z tym budynkiem, czy Gmina wogóle jest właścicelem tej nieruchomości. Jest to budynek znajdujący sie miedzy dwoma bardzo dobrze rozwijajacymi sie osiedlami, i bardzo szpeci to miejsce. Czy istnieje możliwość jego wyburzenia?

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie o działkę nr 403 w miejscowości Zagrody informuję, że wspomniana nieruchomość nie stanowi własności gminy Sitkówka-Nowiny.
Kontrola nieruchomości przeprowadzona przez pracowników urzędu gminy nie wykazała żadnych nieprawidłowości w jej użytkowaniu. Teren jest zabezpieczony, ogrodzony, nie stwierdzono śladów dewastacji, czy też jakichkolwiek śladów wskazujących na przebywanie tam osób nieuprawnionych. Budynek nie jest użytkowany, jednak chroniony  przed dostępem niepowołanych osób. Nie stanowi zagrożenia, jest w dobrym stanie technicznym.
Informuję ponadto, iż do właściciela nieruchomości wystosowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o systematyczne monitorowanie stanu nieruchomości, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – podjęcie stosownych działań.

Sebastian Nowaczkiewicz

przeksztalcenie działki?
 • Autor: Anna Bentkowska
 • Data: Aug 8, 2016
 • Miejscowość: Kielce

Witam ,w zeszłym roku skladaliśmy pismo o przeksztalcenie działki 25/12 Zagrody ,czy juz cos wiadomo na temat?

W odpowiedzi na pytanie pragnę ponownie poinformować, iż złożony wniosek został zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 199) przekazany zarówno w części dotyczącej zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i zmiany samego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla urbanisty, celem jego rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia. Obydwa dokumenty są na etapie opracowania projektu pozwalającego na dalsze prowadzenie procedury ich uchwalania i wejścia w życie.

Terminy umowny zakończenia prac określono na 30 czerwca 2017 roku.

Wiraże na ulicy Przemysłowej
 • Autor: Jakub
 • Data: Aug 2, 2016
 • Miejscowość: Nowiny

Witam Czy Pan jako wójt może zrealizować pewien problem trwający od wielu lat dotyczący wyprostowania ulicy Przemysłowej w Nowinach między oczyszczalnią ścieków a dawnym INTERGAZEM ? Od dłuższego czasu na ostrych zakrętach zdarzają się i nadal będą wypadki i kolizje z udziałem samochodów. Jakiś czas temu zginęła tam młoda dziewczyna w wypadku drogowym. Co pewien czas dochodzi do kolizji aut, a kilka dni wstecz znów doszło do poważnego wypadku z udziałem autobusu ZTM. Ucierpiało w nim 8 osób, w tym dzieci. Ponadto latarnie oświetleniowe są tak blisko umieszczone przy jezdni, że co rusz zawadzają o nie ciężarówki. Nie wiem kto tak dopuścił umiejscowienie latarni. Poprzedni wójt nie chciał z tym nic zrobić. Obecnie obficie zarośnięte pobocze drogi w tym miejscu uniemożliwia bezpieczny wyjazd z posesji bo po prostu nie widać nadjeżdżających samochodów. Może Pan wykona ruch w kierunku bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Moim zdaniem wybudowanie prostego odcinka drogi w feralnym miejscu zwiększy bezpieczeństwo na drodze i da Panu kolejne punkty u wyborców.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie pragnę poinformować, że przedmiotowa droga stanowiąca ul. Przemysłową jest drogą powiatową i wszelkie działania dotyczące jej przebudowy podejmowane być muszą przez Powiat Kielecki i  zarządcę drogi, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach. W ostatnim czasie prowadzone były z mojej strony rozmowy z Powiatem Kieleckim i Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach, dotyczące możliwości zmiany przebiegu tej drogi na odcinku, o którym  mowa w pytaniu. Trudność w realizacji takiego zadania polega na konieczności pozyskania, w pierwszej kolejności, terenu pod nowy przebieg pasa drogowego. Teren, który należałoby pozyskać, znajduje się w chwili obecnej w rękach prywatnych i wymaga przede wszystkim zgody obecnych właścicieli na dokonanie koniecznych podziałów i odpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Kieleckiego wymaganych fragmentów nieruchomości. Po ewentualnym uregulowaniu własności terenu, realizacja zadania wymaga wykonania stosownej dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń. Jak więc widać w świetle powyższego, realizacja zadania w zakresie zmiany przebiegu przedmiotowej drogi powiatowej, wymaga przeprowadzenia dość czasochłonnych i trudnych czynności formalno-prawnych oraz zapewnienia jego finansowania w pełnym zakresie w okresie kilku lat. Zapewniam, że w dalszym ciągu prowadzone będą ze strony Gminy Sitkówka-Nowiny ciągłe rozmowy z Powiatem Kieleckim, dotyczące realizacji przebudowy przedmiotowej drogi, lecz należy mieć świadomość, że nie jest możliwe dokonanie tej przebudowy w krótkim czasie, lecz wymaga to perspektywy kilku lat.

Jednocześnie informuję, że słupy oświetlenia drogowego przy przedmiotowej drodze powiatowej, ustawione są zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z zachowaniem wymaganej minimalnej skrajni wynoszącej 0,50 m od nawierzchni jezdni i w przypadku bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego poruszania się pojazdów samochodowych nie powinny stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ustawienie tych słupów w większej odległości od nawierzchni jezdni było i jest niemożliwe z uwagi na przebieg granicy własności pasa drogowego drogi powiatowej, który na to nie pozwala.

Zapewniam również, że Gmina Sitkówka-Nowiny dołoży wszelkich starań, aby pobocze i otoczenie przedmiotowej drogi powiatowej utrzymywane było w należytym porządku, zapewniającym dobrą widoczność i bezpieczny wyjazd z przyległych posesji.

 Sebastian Nowaczkiewicz

zajęcia na pływalni
 • Autor: Elżbieta Górecka
 • Data: Jul 15, 2016
 • Miejscowość: Bolechowice

Szanowny P. Wójcie chcę zwrócić się do pana jako gospodarza gminy o interwencję do Dyrektora pływalni Perła a mianowicie zorganizowane zostały zajęcia ruchowe dla seniorów i nie tylko w basenie prowadzone przez profesjonalną instruktorkę 3 razy w tygodniu bo to optymalne zalecenie aby usprawnić ruchomość stawów i ogólna kondycję jest grupa ok 30 pań w różnym wieku ale wiekszość seniorek radość grupy duża że ktoś zadbał o nasza kondycję i chętnie korzystamy z tych zajęć jak nie było sezonu pływalnia chętnie brała od nas 12 zł za zajęcia 3 razy w tygodniu to jest dla jednej osoby36 zł to nie mało ale trudno czego się nie robi dla zdrowia i jak już osiągnęłyśmy jakiś względny poziaom ruchu pan dyrektor ograniczyl zajęcia do 2 razy w tygodniu bo sezon to co jak nie ma sezonu to seniorki dobre a jak wakacje i więcekj chętnych to my won chyba nie tak powinno byc lojalne klientki powinny być szanowane może zmienić dzień albo godzine ale nie całkowicie zlikwidować jeśli się to nie zmieni będziemy szukać innego basenu może w Morawicy może w kielcach jak pan dyrektor straci to może się zastanowi nie piszę tylko w swoim imieniu proszę o interwencję nie możemy zrezygnować z 3 zajęc tygodniowo

Szanowna Pani

W odpowiedzi na Pani Pytanie informuję, że zajęcia seniorów początkowo odbywały się dwa razy w tygodniu a w ostatnim okresie zostały zwiększone do trzech.

W miesiącu lipcu i sierpniu zajęcia popołudniowe realizowane są w poniedziałki i środy od 18:30 do 20:00, natomiast w piątki faktycznie zostały odwołane z powodu dużej frekwencji, właśnie w piątkowe wieczory. Uczestnicy zajęć ruchowych oraz zwykli klienci wymagają pewnego komfortu w czasie swojego pobytu na basenie a przy tak dużej liczbie osób nie jesteśmy w stanie żadnej z tych grup klientów zapewnić minimum tego komfortu. Brak zajęć w piątki nie oznacza, że uczestniczki zajęć nie mogą przyjść na basen i wykonywać pewien zakres ćwiczeń samodzielnie, oraz korzystać ze wszystkich atrakcji basenu.

Widząc potrzebę prowadzenia tego typu zajęć, w czerwcu uruchomiono dodatkowe zajęcia w dniach: poniedziałki o godzinie 10:00 i środy o godzinie 11:00.

W bieżącym roku zajęcia ruchowe w wodzie organizowane były również przez Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowinach i z których skorzystało kilkadziesiąt osób.

Zapraszamy do korzystania z pływalni Perła codziennie od godziny 6:00 do 22:00 a w miesiącach lipiec i sierpień w weekendy do 23:00.

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl