Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

kruk
 • Autor: aldona
 • Data: May 19, 2017
 • Miejscowość: zgórsko

dzień dobry panie wójcie jak wójt się ustosunkuje do anonimów które powstały na wójta temat i dlaczego wójt się nie broni. moim zdaniem wójt powinien się bronić. nawet na stronie gminy złożyć wyjaśnienia. a druga sprawa dlaczego wójt nie odpowiada na bieżąco na zadawane wójtowi pytania. trzecia sprawa co będzie w miejscu po starym wyburzonym żłobku.

Szanowna Pani!
Jako osoba publiczna muszę liczyć się z tym, że działania moje i moich współpracowników poddawane będą ocenie. Niekiedy, jak w przypadku wspomnianego anonima, nie jest to ocena merytoryczna, a oskarżenia nie mające odzwierciedlenia w rzeczywistości. Do treści anonima odniosłem się jako osoba prywatna, a nie wójt, na moim profilu na Facebooku. Nie widzę potrzeby składania dodatkowych wyjaśnień na stronie internetowej gminy Sitkówka-Nowiny. Mieszkańcy naszej gminy są na bieżąco informowani o wszelkich działaniach: prowadzonych inwestycjach, zawieranych umowach, odbywających się wydarzeniach za pośrednictwem strony internetowej, fanpage’u gminy na Facebooku oraz poprzez publikacje w Głosie Nowin.
Jednocześnie informuję, że odpowiedzi na pytania Mieszkańców udzielane są zgodnie z Regulaminem „Zadaj pytanie Wójtowi”, którego treść znajduje się na stronie internetowej: tutaj...
Odpowiadając na pytanie dotyczące przeznaczenia terenu działki po starym wyburzonym budynku żłobka w Nowinach informuję, że teren ten docelowo przeznaczony jest na skwer wypoczynkowy, w ramach którego zostanie wykonana fontanna, oświetlone alejki spacerowe, ławki, elementy do zabawy dla dzieci, oraz elementy służące do wypoczynku i rekreacji dla dorosłych, wraz z nasadzeniem zieleni niskiej i średniowysokiej. W 2016 r. wykonany został projekt zagospodarowania tego terenu uwzględniający powyższe elementy, natomiast jego realizacja przewidziana jest w latach następnych po zakończeniu robót dotyczących rozbudowy budynku GOK Nowiny. Związane jest to z tym, że w trakcie rozbudowy budynku GOK Nowiny istnieje konieczność wykorzystania tego terenu jako parkingu dla klientów pływalni „Perła”, z uwagi na zajęcie obecnego parkingu jako terenu zagospodarowania placu budowy.

Sebastian Nowaczkiewicz

Przeksztalcenie dzialki
 • Autor: Anna Bentkowska
 • Data: May 18, 2017
 • Miejscowość: Zagrody

Witam ,kiedy mozemy uzyskac odpowiedz na temat przeksztalcenia dzialki 25/13 Zagrody

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie pragnę ponownie poinformować, iż wskazana nieruchomość objęta jest zmianą nr 16 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmianą nr 5 w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny.
Do zakończenia procedury planistycznej pozostało uzgodnienie projektu zmiany z odpowiednimi instytucjami oraz wyłożenie projektu zmiany do publicznego wglądu, które jest  planowane na lipiec obecnego roku.
Następnie projekt zmiany zostanie przedłożony Radzie Gminy celem podjęcia stosownej uchwały.

Sebastian Nowaczkiewicz

 

Język niemiecki
 • Autor: Donata Wójcik
 • Data: May 18, 2017
 • Miejscowość: Kielce

Szanowny Panie Wójcie, piszę w imieniu Dyrektora Instytutu Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Jana Hajduka, jak też w imieniu wszystkich pracowników naukowych i dydaktycznych filologii germańskiej. W obliczu reformy (likwidacji gimnazjów) wyrażamy głębokie poparcie dla utrzymania w gminie Nowiny dotychczasowego, wysokiego poziomu nauczania języka niemieckiego i apelujemy o dlasze rozwijanie programu DSD (Deutsches Sprachdiplom). Współpraca gimnazjum z Państwa gminy z naszym Instytutem może zostać uznana za wzorcową, uczniowie wraz z nauczycielkami uczestniczą regularnie w warsztatach organizowanych przez nasz Instytut. Wyrażamy również gotowość do przeprowadzania warsztatów w Państwa szkołach oraz uczestniczenia w wydarzeniach, w których uznacie Państwo naszą obecność za stosowną i pożądaną (np. Dni Języków Obcych, Dni Kultury Niemieckiej/Brytyjskiej itp. ). Deklarujemy również chęć i gotowość do współtworzenia i współorganizowania wydarzeń popularyzujących naukę języka niemieckiego (konkursy, olimpiady itp.). Mamy liczne sygnały od świętokrzyskich przedsiębiorców (min. Skanska, Barlinek, Rovese i innych), świadczące o tym, iż intensywnie poszukują oni pracowników z językiem niemieckim i - jak się okazuje - mają z tym spore trudności. Popularyzacja nauki języka niemieckiego, uświadamianie młodym ludziom, iż w Kielcach mogą rozwijać swoje pasje językowe na UJK oraz później nie muszą opuszczać naszego województwa w poszukiwaniu pracy leży - moim zdaniem - w naszym wspólnym interesie. Z przyjemnością odpowiem na ewentualne Państwa pytania dotyczące możliwości współpracy. Załączam serdecznie pozdrowienia dr Donata Wójcik koordynator ds warsztatów i współpracy ze szkołami tel. 504 55 99 96

Szanowna Pani

Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę i wsparcie, jakie Instytut Filologii Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do tej pory udzielał Gimnazjum w Nowinach. Mam świadomość, że to m.in. współpraca z Państwa Instytutem i możliwość uczestniczenia przez młodzież z terenu Gminy w warsztatach organizowanych przez Instytut, wpłynęły na wysoki poziom edukacji języka niemieckiego w klasach DSD i zaowocowała zarówno biegłą znajomością języka niemieckiego, jak i wysokimi wynikami konkursu przedmiotowego z tego języka. Odkąd miałem możliwość poznania idei programu DSD i efektów, jakie on przynosi naszym uczniom, cały czas mocno go wspierałem. Dlatego nie wyobrażam sobie, aby, po tylu latach istnienia programu na terenie gminy, pozbawić tutejszą młodzież możliwości uczestniczenia w nim. Z racji reformy program musi zostać przeniesiony do szkoły podstawowej. Dlatego, aby zapewnić ciągłość programu na terenie gminy, ogłoszono nabór do grupy językowej DSD i grupy z tym programem w szkole podstawowej ruszą od roku szkolnego 2017/2018. Cieszy mnie dalsza chęć współpracy z Państwa strony. Niezwłocznie przekażę stosowne informacje Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej, tak, aby mogła  bezpośrednio kontaktować się z Państwem i  kontynuować wypracowaną, dobrą współpracę pomiędzy szkołami z terenu gminy a Państwa Instytutem.
Sebastian Nowaczkiewicz
 • Autor: Tomasz
 • Data: May 9, 2017
 • Miejscowość: Zagrody

Witam, już w niedalekiej przyszłości będe mieszkańcem Gminy i mam kilka pytań dotyczący rozwoju naszej gminy. 1) Z informacji zawartej na stronie internetowej wiem iż planuje się utworzyć tereny inwestycyjne, przy ulicy Przemysłowej pozyskując na ten cel fundusze unijne, moje pytanie dotyczy 2 betonowych nie funkcjonujących kominów które znajdują się na działkach przeznaczonym pod ten cel, czy sa plany ich wyburzenia ? 2) Czy gmina ma plany stworzenia placu zabaw dla dzieci w obrębie miejscowości Zagrody i Trzcianki. W tej okolicy jest już dużo domów jednorodzinnych, zamieszkałych w większości przez rodziny z dziećmi. 3) Kiedy rozpocznie sie budowa ulicy Jałowcowej w Zagrodach, wstępnie roboty budowlane miały rozpocząć sie w maju, a na dzień dzisiejszy nie został jeszcze nawet ogłoszony przetarg ?

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytania informuję, że:
1. Żelbetowe kominy znajdujące się na planowanych terenach inwestycyjnych po byłej budowie FTG Nowiny nie są przewidziane do wyburzenia. Z uwagi na ich wykorzystanie w celach telekomunikacyjnych zdecydowano o ich zachowaniu, a dla poprawy ich stanu technicznego  i estetycznego, w 2018r. planowane jest przeprowadzenie przez Gminę Sitkówka-Nowiny ich remontu i modernizacji.
2. W aktualnych planach budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny nie jest przewidziane utworzenie placu zabaw dla dzieci w obrębie miejscowości Zagrody i Trzcianki (w terenach zabudowy mieszkaniowej z Gimnazjum w stronę m. Trzcianki). Jednak mając na uwadze dynamiczny rozwój zabudowy mieszkaniowej tego terenu, przeanalizowana zostanie w najbliższym czasie możliwość utworzenia takiego placu w następnych latach.
3. Z uwagi na konieczność pełnego zakończenia czynności proceduralnych związanych z uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń dotyczących budowy ul. Jałowcowej, ogłoszenie przetargu na jej  budowę planowane jest w m-cu czerwcu, a rozpoczęcie realizacji robót budowlanych możliwe będzie w m-cu lipcu bieżącego roku.

Sebastian Nowaczkiewicz

dopłaty do wymiany pieca c.o
 • Autor: Elżbieta Górecka
 • Data: Apr 22, 2017
 • Miejscowość: Sitkówka Nowiny

chciałabym sie dowiedzieć czy i kiedy rozpatrywane będą wnioski o doplatę do wymiany pieców c o i w jaki sposób sie o tym moge dowiedzieć nie ukrywam że już czas umówić ekipe do wymiany a to potrwa bo trzeba będzie zrobic przyłącze gazu wymienic instalację ponadto chce wiedzieć na jakich zasadach będą przydzielane dotacje z poważaniem Elżbieta Górecka

Szanowna Pani,

Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sitkówka-Nowiny na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczania emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Sitkówka-Nowiny – wnioski o dotację będą opiniowane przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta wg kolejności ich wpływu.
Wniosek o dotację należy zgodnie z Regulaminem złożyć do Urzędu Gminy przed przystąpieniem do realizacji zadania. Złożone do tej pory wnioski będą rozpatrywane jeszcze w m-cu maju, a o sposobie rozpatrywania wnioskodawca zostanie poinformowany przez Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny. W razie dalszych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod nr tel. (41) 347 50 85 lub  w pokoju nr 38 Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.
Publikacja przedmiotowej uchwały:

Sebastian Nowaczkiewicz

Dofinansowanie wymiany kotłów
 • Autor: Tomasz Tomalski
 • Data: Mar 7, 2017
 • Miejscowość: Zgórsko

Witam Jestem zdecydowany na wymianę kotła z węglowego na gazowy ale prawdopodobnie nie będzie mnie na to stać w bieżącym roku kalendarzowym. Czy mogę liczyć na dofinansowanie w przypadku wymiany w przyszłym roku (2018). Pozdrawiam

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie informuję,  że dnia 28 grudnia 2016r. Rada Gminy Sitkówka-Nowiny podjęła Uchwałę nr RG-XXV/297/16 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła.
Rada Gminy przeznaczyła na ten cel środki  w 2017r., w chwili obecnej nie ma jeszcze decyzji  w tym zakresie na 2018 r. Gmina Sitkówka-Nowiny wspiera w ten sposób ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, w przyszłości  planowane jest  również wsparcie dla  instalacji OZE u mieszkańców, gdyż montaż takich instalacji  najefektywniej ogranicza niską emisję.
Publikacja przedmiotowej uchwały:
• strona BIP urzędu gminy:  tutaj...
• dziennik urzędowy Województwa Świętokrzyskiego:  tutaj... Poz. 89.

Sebastian Nowaczkiewicz

Kowala Mała - Chodnik
 • Autor: Sebastian Gałczyński
 • Data: Feb 6, 2017
 • Miejscowość: Kowala Mała

Dzień dobry, czy w bieżącym roku, zostanie dokończony chodnik na Kowali Małej?

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017r. przewidziane zostały środki finansowe na realizacje kolejnego etapu przebudowy drogi gminnej w msc. Kowala Mała. Jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane przeszkody formalne, to kontynuacja realizacji tego zadania planowana jest w obecnym 2017 r.

Sebastian Nowaczkiewicz

ekologia smog nad gminą
 • Autor: Elzbieta Górecka
 • Data: Feb 2, 2017
 • Miejscowość: Sitkówka Nowiny

Panie wójcie chwalicie sie dbaniem o środowisko o ekologie w gminie jak sie ma do tego spalanie ton starych opon przez cementownię przy wszechobecnym smogu jest to chyba nie tak czy wójt ma wpływ na ochrone powietrza i odraniczenie szkodliwego smogu z poważaniem mieszkanka gminy

Szanowna Pani

W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące spalania opon przez cementownię w związku z występującym smogiem, możemy stwierdzić, że nie jest on związany z działalnością cementowni. Stwierdzenie to oparte jest na wieloletnich obserwacjach tego zjawiska i powszechnej wiedzy, że główną przyczyną smogu jest niska emisja, a więc emisja pyłów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych. Potwierdzeniem tego faktu może być analiza ogólnie dostępnych raportów zamieszczonych na stronach WIOŚ, w tym także wyników pomiarów ze stacji monitoringowej zlokalizowanej na Osiedlu Nowiny przy ul. Parkowej i dostępnych na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Proszę o zwrócenie uwagi, że w okresie od maja do sierpnia, a więc w tym czasie gdy cementownia oraz inne okoliczne zakłady pracują z maksymalną wydajnością nie ma ani jednego przekroczenia średniodobowej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3. Najwięcej takich przekroczeń o najwyższej wartości pojawia się w okresie zimowym. Szczególne nasilenie przekroczeń występuje w miesiącach styczeń – luty, a więc w tym czasie gdy w cementowni trwa postój remontowy. W ubiegłym roku po sezonie remontowym jeden piec został uruchomiony 1.02., a drugi 7.03. W obecnym sezonie remontowym oba piece zostały zatrzymane od 3.01. i do tej pory nie zostały uruchomione. Nie mogą więc odpowiadać za występujące w tym okresie zanieczyszczenia powietrza.
Ponadto z pozyskanych informacji od pracownika firmy  Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., współspalanie odpadów w przemyśle cementowym jest szeroko stosowana praktyką w Unii Europejskiej i na całym świecie. Dzięki swoim właściwościom wyselekcjonowane odpady (w tym także zużyte opony) stanowią pełnowartościowy zamiennik naturalnych paliw kopalnych rozwiązując przy tym problem zagospodarowania kłopotliwych i szkodliwych dla środowiska odpadów. Dodatkowym czynnikiem zachęcającym do spalania odpadów w piecach do wypału klinkieru są warunki prowadzenia procesu technologicznego. Wysoka temperatura (>10000C), stosunkowo długi czas przebywania spalin w takiej temperaturze, środowisko zasadowe i wysoka bezwładność cieplna powodują destrukcję wszelkich szkodliwych związków. Dzięki temu piece do wypału klinkieru wypełniają rygorystyczne warunki narzucone dla urządzeń spalających odpady przez przepisy zarówno krajowe jak i unijne. Dodatkową ich zaletą jest fakt, że ze spalania odpadów, inaczej niż w przypadku spalarni odpadów, nie ma żadnych pozostałości – popiół wbudowuje się w strukturę klinkieru i stanowi jego pełnowartościowy składnik. Sam proces współspalania odpadów w cementowni regulowany jest precyzyjnie przez krajowe i unijne prawo mające za zadanie w szczególności ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Nakazuje ono spełnienie znacznie bardziej rygorystycznych warunków niż w przypadku prowadzenia procesu technologicznego przy udziale paliw konwencjonalnych. Warunki prowadzenia procesu współspalania zapisane są w pozwoleniu zintegrowanym, które jest aktualizowane do ciągle zaostrzających się przepisów. Nakazują one m.in. prowadzenie ciągłych pomiarów emisji, dzięki czemu można sprawować pełną kontrolę nad wielkością emitowanych substancji. Nadmieniam, że od chwili rozpoczęcia współspalania odpadów w cementowi i zainstalowania pomiarów ciągłych w 2005 r. nie było ani jednego przypadku przekroczenia dopuszczalnych standardów emisyjnych jakiejkolwiek substancji. Mało tego, dzięki zainstalowaniu filtrów workowych emisja pyłów utrzymuje się na poziomie ok. 10% wartości bardzo rygorystycznego standardu emisyjnego. Nie stwierdzono także żadnej zależności pomiędzy rodzajem stosowanych paliw a wielkością emisji, co potwierdza, że współspalanie odpadów nie powoduje wzrostu szkodliwego oddziaływania na środowisko. Warunki narzucone w pozwoleniu zintegrowanym nakazują przesyłanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wyników pomiarów oraz szczegółowych sprawozdań i raportów związanych z realizacją zobowiązań.  Tak więc działalność cementowni jest permanentnie nadzorowana i kontrolowana.

Sebastian Nowaczkiewicz

Budowa Ulicy Jałowcowej
 • Autor: Tomasz
 • Data: Jan 28, 2017
 • Miejscowość: Zagrody

Mam pytanie, kiedy rozpocznie się budowa Ulicy Jałowcowej w Zagrodach. Do zakończenia budowy infrastruktury drogowej na tym osiedlu pozostała praktycznie tylko ta ulica. Mam pytanie także o działkę o numerze ewidencyjnym 398/85, gdyż jakiś czas temu geodeta wykonywał pomiary na niej. Jest to własność Gminy i w związku z tym moje pytanie jakie ma plany Gmina z tym terenem, czy będzie to przeznaczenie na budownictwo jednorodzinne a może planujecie Państwo jakąś inwestycje na tej działce. Pozdrawiam.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że rozpoczęcie przebudowy ulicy Jałowcowej w msc. Zagrody planowane jest w maju bieżącego roku, a zakończenie robót planuje się do 31.08.2017r. Zakres robót tego zadania obejmuje budowę kanału sanitarnego, budowę oświetlenia ulicznego, oraz przebudowę drogi z wykonaniem jezdni asfaltowej i chodników z kostki betonowej.
Działka nr ewid. 398/85 (przed podziałem) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zgodnie z takim przeznaczeniem dokonywany jest jej podział na mniejsze działki. Gmina Sitkówka-Nowiny nie planuje żadnych inwestycji gminnych na tej działce, ale przewiduje się sprzedaż poszczególnych wydzielonych działek z przeznaczeniem zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sebastian Nowaczkiewicz

Dofinansowanie do ogrzewania na gaz
 • Autor: Emilia
 • Data: Jan 21, 2017
 • Miejscowość: Wola Murowana

Witam. Chciałabym dowiedzieć się czy można liczyć z gminy na dofinansowanie na założenie ekologicznego ogrzewania gazowego w domu.Dodam że dom jest nowo wybudowany i nie jest to wymiana pieca.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie informuję,  że dnia 28 grudnia 2016r. Rada Gminy Sitkówka-Nowiny podjęła Uchwałę nr RG-XXV/297/16 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sitkówka-Nowiny na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczania emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, stanowiącym załącznik do w/w uchwały,  dotacja może być przeznaczona na:

a) zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania zasilanego gazem,
b) budowę instalacji wewnętrznej w przypadku wymiany pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec zasilany gazem.

Dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia mogą uzyskać osoby fizyczne zamieszkałe i zameldowane na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja. Nieruchomość na której realizowana będzie inwestycja musi być położona na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.
Nabór wniosków do tego działania gminy  planujemy w m-cu marcu 2017 r.
Publikacja przedmiotowej uchwały:

Sebastian Nowaczkiewicz

 

smrody z kominów
 • Autor: Mieszkaniec Szewc
 • Data: Jan 12, 2017
 • Miejscowość: Szewce

Witam, W związku z tym, że niektórzy mieszkańcy miejscowości w której mieszkam spalają w piecach to czego nie powinni, lub spalając węgiel robią to nie właściwie powodując ogromne zadymienie, chciałbym aby osoba odpowiedzialna za ochronę środowiska w naszej gminie zainteresowała się ciekawa stroną internetową, na której pokazano jak palić w tradycyjnym piecu nie zatruwając przy tym sąsiadów. Podaję adres strony: http://czysteogrzewanie.pl/promocja/ . Zaznaczam, że nie jestem w żaden sposób związany z tą organizacją, trafiłem na tę stronę poprzez wyszukiwarkę. A z racji tego, że temat smogu jest ostatnio bardzo na topie, chciałbym aby to wykorzystać i otworzyć oczy mieszkańcom na to jaką szkodę wyrządzają nie tylko sobie ale też sąsiedztwu. Może warto byłoby przeprowadzić jakąś akcję informacyjną, czy to poprzez plakaty, czy artykuł w Głosie Nowin. Liczę, że zajmiecie się Państwo tym tematem. Pozdrawiam.

Szanowny Panie,

Dziękuję Panu za zaangażowanie i zainteresowanie tematem ochrony powietrza w naszej gminie. Pracownicy Urzędu Gminy już w miesiącu listopadzie ubiegłego roku zapoznali się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej  http://czysteogrzewanie.pl i na bieżąco interweniują na każde niewłaściwe palenie w piecach tradycyjnych. Ponadto prowadzimy akcję informacyjną nt. ekologicznego palenia, poprzez zamieszczanie artykułów na stronie internetowej gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach. Informacje na ten temat ukażą się także w gazecie lokalnej „Głos Nowin”.

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl