Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

Siłownia
 • Autor: Monika
 • Data: Aug 15, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

witam, chciałam sie zapytac czy w budynku gok ktory jest obecnie budowane znajdzie sie miejsce na silownie? Niektorzy nie moga dojezdzac np do Kielc pocwiczyc ze wzgledu na nadmiar pracy a tu blisko chetnie kilka osob by sie pewnie wybralo.

Szanowna Pani,

W zmodernizowanym budynku GOK planowana jest sala fitness, w której znajdą się urządzenia sportowe do ćwiczeń. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2018 r., mamy zatem sporo czasu, aby zastanowić się nad zagospodarowaniem całości budynku zgodnie z oczekiwaniami naszych mieszkańców. Warto podkreślić, że obecnie na terenie gminy również można korzystać z siłowni prowadzonych przez prywatnych przedsiębiorców oraz za darmo z siłowni zewnętrznych.

Sebastian Nowaczkiewicz

finanse
 • Autor: Grzegorz Olejarczyk
 • Data: Aug 4, 2017
 • Miejscowość: Kowala

Witam mam 3 pytania do Pana Wójta. 1. Na ile jest na dzień dzisiejszy zadłużona nasza gmina?? (chodzi mi o konkretna kwotę). 2. Kiedy powstanie nowy wodociąg w Kowali??? Można powiedzieć że był to ważny projekt przed wyborami ale jakoś gdzieś to zeszło na dalszy plan..... 3. Czy to prawda że radni naszej gminy podnieśli swoje diety w porównaniu do wysokości diet radnych poprzednich lat??? Dziękuje za odpowiedzi.

Szanowny Panie,

Ad. 1.

Kwota zadłużenia Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 30.09.2017 r. wynosi 3 969 251,72 zł.

Ad. 2.

Wodociąg w Kowali będzie przebudowany przez spółkę Wodociągi Kieleckie prawdopodobnie z dofinansowania ze środków unijnych, wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną NFOŚIGW w Warszawie i oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie projektu. O tym, kiedy będzie on realizowany poinformujemy niezwłocznie po uzyskaniu takich informacji.

Ad. 3.

Od 2007 roku radni otrzymywali diety za każdorazowy udział w sesjach i komisjach. Ich wysokość była zatem zależna od liczby posiedzeń, w jakich uczestniczyli radni każdego miesiąca. W 2015 r. zmienione zostały zasady wypłacania diet. Radni otrzymują miesięczny ryczałt obejmujący udział w sesjach i komisjach – niezależnie od liczby posiedzeń. 

Sebastian Nowaczkiewicz

dot. informacji o zmianach w PZP
 • Autor: Mieszkaniec Nowin
 • Data: Jul 22, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

Witam, czy jest możliwość aby w informacjach o zmianach planów zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie dodatkowo podawać jakąś szerszą informację jakiego miejsca ta zmiana dotyczy. Obecnie pojawia się tylko zapis: " Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu części zmiany nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" co niestety o niczym nie informuje i powoduje, że za każdym razem trzeba udać się do UG aby dowiedzieć się którego miejsca owa zmiana dotyczy. Nie chciał bym obecnej sytuacji interpretować tak, że jest to próba zniechęcenia mieszkańców do interesowania się naszą okolicą i związanymi z nią planami. Że w ten sposób można przepchnąć jakieś " niewygodne" dla sąsiadów danego zamierzenia inwestycyjnego zmiany. Jeśli już ktoś zadaje sobie trud opublikowania ogłoszenia na stronie int. to niechby ta informacja niosła za sobą jakiś szerszy przekaz. By żyło się nam lepiej w naszej gminie... Pozdrawiam Mieszkaniec Nowin.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie pragnę poinformować, że opisowe wskazanie obszaru i zakresu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w nazwach uchwał w tej sprawie, z przyczyn formalno-prawnych, jest niemożliwe. Uwzględniając jednak uwagę zapewniam, że przy kolejnych informacjach i obwieszczeniach dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, znajdzie się również dodatkowy opis tekstowy oraz graficzny umożliwiający identyfikację przedmiotu zmian, których dotyczą.

Ponadto pragnę zapewnić, że wszelkie działania zmierzające do uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, realizowane są ściśle według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, łącznie z zapewnieniem dostępu do wszelkich informacji w przedmiotowych sprawach wszystkim zainteresowanym, a ich celem na pewno nie jest „zniechęcanie mieszkańców do interesowania się swoją okolicą i związanymi z nią planami” bądź próba „przepchnięcia jakichś niewygodnych dla sąsiadów zamierzeń inwestycyjnych”, lecz realizacja wniosków składanych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości dotyczących zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

 Sebastian Nowaczkiewicz

budowa drogi
 • Autor: Jolanta Wijas
 • Data: Jul 19, 2017
 • Miejscowość: Bolechowice 87B

Chciałabym informacji na temat przebudowy drogi przy kopalni Bolechowice.( kiedy to nastąpi) Uciążliwość bycia sąsiadem kopalni i produkcji kostki ,,JADAR" jest dosyć duża zwłaszcza w okresie od września do maja. My mieszkańcy dochodzący na autobus broczymy w glinie i wodzie (raczej bagnie glinowym), która przelewa się na ulicę z placu Jadaru . Wszędzie na terenie gminy są jakieś inwestycje na naszym terenie nic się nie inwestuje. Prosimy chociaż o minimum zainteresowania.

Szanowna Pani,

Odpowiadając na pytanie informuję, że rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej w msc. Bolechowice, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 762 do drogi powiatowej nr 0381T, a więc również w okolicy Kopalni Bolechowice i Przedsiębiorstwa „JADAR”, planowane jest jeszcze w trym roku, na przełomie miesiąca sierpnia i września. Roboty budowlane związane z przebudową tej drogi prowadzone będą w obecnym 2017 i przyszłym 2018r. W ramach tych robót wykonana zostanie przebudowa jezdni, poboczy, wykonane zostaną w części chodniki dla pieszych, oświetlenie uliczne oraz system odprowadzenia wód deszczowych. Wszystkie te prace przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa na tej drodze, komfortu korzystania z niej dla kierowców i pieszych, oraz poprawią estetykę terenu, przez który przebiega przedmiotowa droga. Z uwagi na duży i skomplikowany zakres planowanej przebudowy drogi, prace projektowe i przygotowawcze zmierzające do jej rozpoczęcia, wymagają wykonania wielu czynności formalno-prawnych i pochłaniają dużo czasu, a duży zakres robót budowlanych wymaga zaplanowania ich realizacji na dwa lata tj. 2017 i 2018r.

Jednocześnie zapewniam, że przedmiotem zainteresowania władz samorządowych Gminy Sitkówka-Nowiny, w zakresie planowania działań inwestycyjnych, są w równym stopniu wszystkie miejscowości znajdujące się na terenie Gminy, z uwzględnieniem występujących na ich terenie potrzeb w tym zakresie, a wiele planowanych do realizacji zadań wymaga długiej i skomplikowanej procedury formalno-prawnej i przygotowawczej przed rozpoczęciem ich realizacji. Czynności te realizowane są przez Urząd Gminy na bieżąco, ale w niektórych przypadkach wymagają szczególnie dużo czasu i wysiłku w celu rozwiązania występujących problemów i stworzenia możliwości rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.

Sebastian Nowaczkiewicz

Ograniczenie prędkości
 • Autor: Henryka Brudkiewicz
 • Data: Jul 17, 2017
 • Miejscowość: Zgórsko ,Cyprysowa

Witam,mam pytanie- czy jest możliwe postawienie znaku ograniczającego prędkośc, gdyż to co wyrabiają niektórzy mieszkańcy naszej ulicy i testujący samochody z jednego z warsztatów woła o pomstę do nieba ... Dotyczy to ulicy Cyprysowej... Pozdrawiam: Henryka Brudkiewicz

Szanowna Pani

Odpowiadając na pytanie pragnę zwrócić uwagę na fakt, że tak ul. Cyprysowa jak i ul. Cedrowa i ul. Leśna w msc. Zgórsko,  znajdują się w terenie zabudowanym i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego obowiązuje na tych drogach ograniczenie prędkości do 50 km/h. Mając na uwadze zasygnalizowany w pytaniu problem w najbliższym czasie powołana zostanie komisja bezpieczeństwa ruchu drogowego, która dokona analizy zasadności  wprowadzenia dodatkowego zmniejszonego ograniczenia prędkości na przedmiotowych drogach. W przypadku pozytywnej opinii komisji,  wprowadzone zostanie przez zarządcę  tych dróg dodatkowe oznakowanie ograniczające dopuszczalną prędkość poniżej 50 km/h. Chciałbym zwrócić też  uwagę na fakt, że kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ewentualna egzekucja ich nie przestrzegania przez uczestników ruchu drogowego, należy do właściwych organów porządkowych, w tym wypadku Policji i wszystkie zauważone przypadki nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego należy zgłaszać do tego organu. Ze swojej strony pragnę zapewnić, że zwrócę się do Policji o zwiększenie częstotliwości patrolowania rejonu ulicy Cyprysowej i pozostałych ulic w tym rejonie msc. Zgórsko pod kątem przestrzegania przez kierujących pojazdami przepisów ruchu drogowego.

Sebastian Nowaczkiewicz

roskopane uliczki
 • Autor: kasia
 • Data: Jul 17, 2017
 • Miejscowość: nowiny

wczoraj przechodziłam koło przeczkola i zaóważylam rozkopane uliczki. w jakim celu zostało zrujnowane jedyne miejsce gdzie małe dzieci mogły pojeździć na rowerach.

Szanowna Pani,

Odpowiadając na pytanie informuję, że prowadzone obecnie roboty budowlane w miejscu byłego miasteczka ruchu drogowego dla dzieci mają na celu utworzenie nowego, bardziej urozmaiconego, bezpieczniejszego i spełniającego aktualne wymogi, miejsca o takiej samej funkcji tj. właśnie miasteczka ruchu drogowego dla dzieci. Prowadzone obecnie roboty budowlane nie mają na celu rujnowanie miejsca gdzie dzieci mogły jeździć na rowerach, a wręcz przeciwnie, mają doprowadzić do stworzenia atrakcyjnego miejsca zabawy i nauki dla dzieci, służącego do praktycznej nauki obowiązujących przepisów ruchu drogowego i zapoznawania się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. Planowany termin zakończenia prac przy budowie nowego miasteczka ruchu drogowego określony został na 31.08.2017r.

Sebastian Nowaczkiewicz

Różne rzeczy
 • Autor: Bartek
 • Data: Jun 1, 2017
 • Miejscowość: Trzcianki

Witam 1. W naszej gminie pojawiła się ostatnio ogromna plaga komarów, czy gmina zamierza pomóc mieszkańcom? Można zrobić oprysk drzew i krzewów przy rzece Bobrzy lub zamontować na drzewach budki dla nietoperzy (jeden nietoperz w ciągu dnia może zjeść nawet 2000 komarów) 2. Kiedy dojdzie do remontu kostki brukowej przy wyjeździe z alejki przy przejeździe kolejowym? (pisałem w tej sprawie 2 miesiące temu, ale jakość nie widać zmian) Pozdrawiam

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na  pytanie dotyczące plagi komarów informuję, że  podjęte już zostały przez Gminę działania w celu zminimalizowania zbyt dużej ilości wspomnianych owadów i zostaną zakupione budki lęgowe dla jerzyków i nietoperzy.
Jednocześnie informuję, że naprawa nawierzchni z kostki brukowej drogi w msc. Trzcianki przy przejeździe kolejowym zostanie dokonana w miesiącu lipcu br.

Sebastian Nowaczkiewicz

Przeksztalcanie dzialek
 • Autor: Anna
 • Data: May 30, 2017
 • Miejscowość: Zagrody

Witam chodzi o dzialke 25/12 Zagrody .2 lata temu skladalismy do gminy pismo o przeksztalcenie dzialki kiedy mozemy otrzymac odpowiedz na ten temat

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie pragnę poinformować, iż wskazana nieruchomość objęta jest trwającą procedurą dotyczącą zmiany nr 16 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmiany nr 5 w Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny.
Do zakończenia procedury planistycznej pozostało uzgodnienie projektu zmiany z odpowiednimi instytucjami, oraz wyłożenie projektu zmiany do publicznego wglądu, które jest planowane na przełomie sierpnia i września obecnego roku.
Następnie projekt zmiany zostanie przedłożony Radzie Gminy celem podjęcia stosownej uchwały.

Sebastian Nowaczkiewicz

Nieprawdziwe informacje z Głosie Nowin
 • Autor: Mariusz
 • Data: May 27, 2017
 • Miejscowość: Trzcianki

Witam W odniesieniu do artykułu w Głosie Nowin "Lata ofiarnej służby" chciałbym wiedzieć skąd pani redaktor ma mocno zawyżone informacje dotyczące ilości akcji ratowniczych ? "Rocznie wyjeżdżają od kilkudziesięciu do ponad 100 razy do różnego typu zdarzeń." - rozmawiałem z kilkoma strażakami z tej jednostki i każdy z nich stwierdził, że nigdy jeszcze ich jednostka nie przekroczyła nawet 50 wyjazdów do zdarzeń. Skąd więc takie przekłamanie "ponad 100" ? Czy autorzy artykułu chcieli przedstawić tę jednostkę z Kowali w lepszym świetle na tle np. gminy czy powiatu ?

Szanowny Panie!
Pragnę zwrócić Pana uwagę, że sformułowanie „Rocznie wyjeżdżają od kilkudziesięciu do ponad 100 razy do różnego typu zdarzeń” zawarte w artykule „Lata ofiarnej służby” zamieszczonym w majowym wydaniu „Głosu Nowin” odnosi się nie tylko do akcji ratowniczo-gaśniczych, ale również do zdarzeń gospodarczych, zabezpieczeń imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy, a także różnego rodzaju pogadanek, prelekcji czy ćwiczeń.
Jednocześnie informuję, że do samych tylko akcji ratowniczo-gaśniczych jednostki OSP z terenu gminy Sitkówka-Nowiny wyjeżdżały w poszczególnych latach:
– w roku 2012:

 • OSP Kowala – 70 razy,
 • OSP Wola Murowana – 82 razy,
 • OSP Szewce-Zawada – 16 razy,

– w roku 2013:

 • OSP Kowala – 26 razy,
 • OSP Wola Murowana – 49 razy,
 • OSP Szewce-Zawada – 11 razy,

– w roku 2014:

 • OSP Kowala – 30 razy,
 • OSP Wola Murowana – 38 razy,
 • OSP Szewce-Zawada – 11 razy,

– w roku 2015:

 • OSP Kowala – 53 razy,
 • OSP Wola Murowana – 58 razy,
 • OSP Szewce-Zawada – 9 razy,

– w roku 2016:

 • OSP Kowala – 44 razy,
 • OSP Wola Murowana – 39 razy,
 • OSP Szewce-Zawada –  8 razy.

Pragnę podkreślić, że wszystkie jednostki z terenu gminy Sitkówka-Nowiny prezentują najwyższy poziom, zarówno pod względem wyszkolenia, wyposażenia czy zaangażowania w pełnioną przez siebie służbę. Jako włodarz gminy dokładam wszelkich starań, aby każdą z jednostek wspierać i dbać o ich rozwój.

Sebastian Nowaczkiewicz

Barszcz sosnowskiego na terenie gminy
 • Autor: Artur Domagała
 • Data: May 23, 2017
 • Miejscowość: Wola murowana

Mam pytanie do kogo w gminie zwrócić się w związku z zauważeniem na terenie Woli murowanej rośliny nazywanej barszczem kaukazkim lub barszczem sosnowskiego. Roślina rośnie obok drogi na Sołtysy, na zakręcie tej drogi na skraju lasu. W dwóch poprzednich latach walczyłem z tą rośliną systematycznie ją wycinajac, ale te działania nie przyniosły skutku. W tym roku barszcz jest 3 razy liczniejszy niż w roku poprzednim, pomimo jego wycinania. Proszę o interwencję w tej sprawie gdyż jest to roślina bardzo niebezpieczna zagrażająca nawet życiu. Pozdrawiam

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana/Pani pytanie w sprawie rośliny nazywanej barszczem kaukaskim lub barszczem Sosnowskiego, informuję, że w dniu 24 maja br. pracownicy urzędu gminy sprawdzili w terenie czy faktycznie istnieje opisywane przez Panią/Pana zagrożenie. Po dokładnych oględzinach stwierdzono, że nie jest to roślina przedstawiona jako barszcz kaukaski. Ponadto barszcz Sosnowskiego posiada wysokość 2-3 m, czasem nawet 4-5 m, ma bardzo duże liści (blaszki liściowe ok. 1,2-1,6 m długości), kwiatostan jest lekko wypukły, największy na osi pędu posiada średnicę 30-80 cm, łodyga ma średnicę od 5-12 cm, charakterystyczne fioletowe plamki oraz jest pusta w środku.
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wygląd i cechy charakterystyczne rośliny, rosnącej w miejscowości Wola Murowana, przy drodze na Sołtysy oraz cechy barszczu kaukaskiego (Sosnowskiego) można stwierdzić, że nie stanowi ona zagrożenia dla mieszkańców, jak również innych osób przebywających w jego sąsiedztwie.
Jednocześnie dziękuję za okazane zainteresowanie tym, co znajduje się w otaczającym nas środowisku. Zapewniam, że w przypadku pojawienia się tego typu zgłoszeń, będziemy niezwłocznie reagować, mając na uwadze zdrowie i życie naszych mieszkańców.

Sebastian Nowaczkiewicz

kruk
 • Autor: aldona
 • Data: May 19, 2017
 • Miejscowość: zgórsko

dzień dobry panie wójcie jak wójt się ustosunkuje do anonimów które powstały na wójta temat i dlaczego wójt się nie broni. moim zdaniem wójt powinien się bronić. nawet na stronie gminy złożyć wyjaśnienia. a druga sprawa dlaczego wójt nie odpowiada na bieżąco na zadawane wójtowi pytania. trzecia sprawa co będzie w miejscu po starym wyburzonym żłobku.

Szanowna Pani!
Jako osoba publiczna muszę liczyć się z tym, że działania moje i moich współpracowników poddawane będą ocenie. Niekiedy, jak w przypadku wspomnianego anonima, nie jest to ocena merytoryczna, a oskarżenia nie mające odzwierciedlenia w rzeczywistości. Do treści anonima odniosłem się jako osoba prywatna, a nie wójt, na moim profilu na Facebooku. Nie widzę potrzeby składania dodatkowych wyjaśnień na stronie internetowej gminy Sitkówka-Nowiny. Mieszkańcy naszej gminy są na bieżąco informowani o wszelkich działaniach: prowadzonych inwestycjach, zawieranych umowach, odbywających się wydarzeniach za pośrednictwem strony internetowej, fanpage’u gminy na Facebooku oraz poprzez publikacje w Głosie Nowin.
Jednocześnie informuję, że odpowiedzi na pytania Mieszkańców udzielane są zgodnie z Regulaminem „Zadaj pytanie Wójtowi”, którego treść znajduje się na stronie internetowej: tutaj...
Odpowiadając na pytanie dotyczące przeznaczenia terenu działki po starym wyburzonym budynku żłobka w Nowinach informuję, że teren ten docelowo przeznaczony jest na skwer wypoczynkowy, w ramach którego zostanie wykonana fontanna, oświetlone alejki spacerowe, ławki, elementy do zabawy dla dzieci, oraz elementy służące do wypoczynku i rekreacji dla dorosłych, wraz z nasadzeniem zieleni niskiej i średniowysokiej. W 2016 r. wykonany został projekt zagospodarowania tego terenu uwzględniający powyższe elementy, natomiast jego realizacja przewidziana jest w latach następnych po zakończeniu robót dotyczących rozbudowy budynku GOK Nowiny. Związane jest to z tym, że w trakcie rozbudowy budynku GOK Nowiny istnieje konieczność wykorzystania tego terenu jako parkingu dla klientów pływalni „Perła”, z uwagi na zajęcie obecnego parkingu jako terenu zagospodarowania placu budowy.

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl