Gmina Sitkówka-Nowiny
Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

Imprezy na świetlicy w Szewcach
 • Autor: Beata Krakowiak
 • Data: Sep 24, 2017
 • Miejscowość: Szewce

Jako mieszkanka domu mieszczącego się przy ul. Ołowianej w Szewcach proszę o informację czy organizowanie imprez z dużym nagłośnieniem/dźwiękiem w wiacie przy świetlicy w Szewcach jest naprawdę konieczne? Najczęściej są to imprezy popołudniowo wieczorne, zakrapiane alkoholem, do tego dochodzą śpiewy (czasem wzmocnione prze, mikrofon). Latem imprezy były prawie cotygodniowe, siedząc na własnym tarasie nie słyszałam co mówi do mnie osoba siedząca obok. Od Pani opiekującej się świetlicą usłyszeliśmy, że budując dom wiedzieliśmy co robimy. Wprowadziliśmy się w 2008r. Zawsze było spokojnie. Rozumiem organizowanie zajęć dla dzieci i dorosłych, dożynki. Przeraża mnie tylko stwierdzenie, że świetlicą się rozwija, ale czy koniecznie w kierunku imprez z tak dużym nagłośnieniem? Proszę mi wierzyć mniej uciążliwa jest młodzież bez nagłośnienia niż starsi z dużymi głośnikami, śpiewającymi co tydzień hej sokoły. Dziś tj. 24.09.2017r. odbywa się niestety kolejna impreza. Czy to naprawdę konieczne?

Szanowna Pani,

Teren świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce jest terenem rekreacyjnym,co jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.

Świetlica wiejska, boiska sportowe, wiata grilowa, plac zabaw, scena oraz siłownia zewnętrzna są atrakcjami które przyciągają mieszkańców i gości, co pozytywnie wpływa na opinię o sołectwie Szewce-Zawada.

GOK Perła udostępnia wiatę grilową, na różnego rodzaju uroczystości oraz organizuje wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym. Powyższe działania nie odbywają się w ciszy lecz towarzyszy temu zazwyczaj muzyka, śpiew czy gwar przebywających tam ludzi. Staramy się aby organizowane wydarzenia kończyły się nie póżniej niż o godzinie 22:00 i aby były mało uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że mimo wszystko mogą one to być uciążliwe dla mieszkańców najbliżej położonych domów, dlatego rozważamy pewne działania które ten problem zminimalizują, m.in. poprzez obsadzenie ogrodzenia roślinami lub wymianę ogrodzenia na takie, które będzie wyższe i dźwiękoszczelne.

W dniu 24 września br. odbywało się  spotkanie grupy AA, które skończyło się o godzinie 20:30. Spotkanie grupy AA było kolejną rocznicą powstania grupy AA w naszej Gminie. Do grupy AA należą też mieszkańcy naszej Gminy, którzy swoją postawą i zachowaniem są wzorem dla innych osób. Było to spotkanie bezalkoholowe, a brały w nim udział osoby dorosłe i poważne. Spotkanie rzeczywiście odbywało się przy nagłośnieniu i osobie która śpiewała przez mikrofon, ale o godzinie 20:30 uroczystość zakończyła się.  Przez cały czas trwania spotkania, nie było żadnych incydentów, ani chóralnych śpiewów czy niewłaściwego zachowania ze strony uczestników, co potwierdza pracownik Urzędu Gminy, który był do końca uroczystości. Myślę, że postawa osób, które potrafią się spotkać w większym gronie i bawić bez alkoholu, to postawa godna zauważenia.

Sebastian Nowaczkiewicz

 

 

Dzialka
 • Autor: Anna anna
 • Data: Sep 14, 2017
 • Miejscowość: Zagrody

Witam ,w 2015 roku skladalismy pismo o przeksztalcenie dzialki Zagrody 25/12,jak Pan Wojt nas informowal na forum proces zakonczenia formalnosci mial byc na koniec czerwca 2017 r,potem na lipiec az w koncu na poczatek wrzesinia tego roku.Kiedy mozemy spodziewac sie odpowiedzi.?

Szanowna Pani

W odpowiedzi na pytanie pragnę poinformować, że ze względu na liczne wnioski instytucji, wnoszone w wyniku procedury uzgadniania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Geologa Wojewódzkiego, które doprowadziły do konieczności weryfikacji części założeń projektu zmiany planu, podjęcia przez Radę Gminy uchwały o zmianie granic opracowania, przeprowadzenia dodatkowych konsultacji nowych założeń z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, oraz ponownego uzgodnienia projektu zmiany planu z instytucjami, procedura planistyczna dotycząca przedmiotowej zmiany planu uległa wydłużeniu.

Po uzyskaniu pozytywnych opinii i uzgodnień instytucji zewnętrznych, projekt zmiany planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu, o czym wszyscy zainteresowani zostaną niezwłocznie powiadomieni w sposób zgodny z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. poprzez obwieszczenia i ogłoszenia na stronie internetowej Gminy, tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

Po zakończeniu w.w. procedury oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag do projektu zmiany planu, zostanie on przedłożony Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny celem zatwierdzenia w formie uchwały.

Mając na uwadze powyższe, oraz fakt że tryb procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określony ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest dość rozbudowany i czasochłonny, oraz istnieje wymóg jego ścisłego i rygorystycznego przestrzegania, ostateczny i faktyczny możliwy termin zakończenia prac planistycznych jest trudny do precyzyjnego określenia. W chwili obecnej, przy założeniu że wszystkie elementy procedury planistycznej przebiegać będą już do końca bez zakłóceń, można ten termin określić na początek 2018r.

Sebastian Nowaczkiewicz

Parking
 • Autor: Janusz Nowak
 • Data: Sep 7, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

Panie wójcie Prosił bym o rozwiązanie kwestii parkingu znajdującego się obok bloków 4,6,8 na którym w każdy piątek odbywa się handel. Problem polega na tym że wydzielona część do parkowania dla mieszkańców jest zbyt mała. Poza tym sprzedawcy i tak ją czasem blokują i nie ma jak wyjechać samochodem. W przypadku zostawienia auta na "cotygodniowej miejscówce" danego sprzedawcy można się spodziewać nieparlamentarnych słów w swoją stronę i straty czasu na rozmowie z nim przy wyjeździe. Rozwiązanie jest następujące: -należy wyłączyć z handlu całkowicie obszar w którym już jest już wymalowana część do parkowania, i domalować w tym obszarze kolejne miejsca do parkowania -parking jest na tyle duży że handel może odbywać się w dalszej jego części Serdecznie pozdrawiam Janusz

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana interwencję pragnę zwrócić uwagę na fakt, że istniejące oznakowanie parkingu dla samochodów osobowych, tj. znak „P” (parking) wraz z tabliczką „zakaz handlu”, oraz miejsca do prowadzenia działalności handlowej, tj. tabliczka „Plac Targowy”, moim zdaniem, jest wyraźne, wystarczające i nie budzące żadnych wątpliwości co do funkcji poszczególnych części przedmiotowego terenu. Tym nie mniej w najbliższym czasie wykonane zostanie dodatkowe oznakowanie poziome, wyznaczające miejsca postojowe na części parkingowej.

W przypadku powtórzenia się w przyszłości sytuacji opisanych w Pana interwencji, tj. blokowania przez handlujących parkingu, wjazdu na parking i drogi dojazdowej do parkingu, proponuję niezwłoczne zwrócenie się z prośbą o interwencje do Policji, która jest właściwym organem do egzekucji przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i istniejącego oznakowania.  

Sebastian Nowaczkiewicz

Ukryte śmieci
 • Autor: Mariusz
 • Data: Aug 19, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

Witam Czy fakt zakopania w gruncie śmieci przez "zieloną" firmę utylizującą odpady należałoby zgłosić na Policję ? Mam na uwadze miejsce przy siedzibie tej firmy (dawna pętla autobusowa linii 19 w Nowinach), gdzie jeszcze widać niedawne "prace gruntowe".

Szanowny Panie,

Za składowanie lub magazynowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym przewidziane są sankcje karne. Jeżeli był Pan świadkiem lub ma Pan informacje o istnieniu nielegalnego wysypiska śmieci (również w przypadku śmieci, które zostały zakopane), należy o tym powiadomić Urząd Gminy. Można tego dokonać bezpośrednio lub poprzez System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb: e-potrzeby.pl/Nowiny

 

Sebastian Nowaczkiewicz

Prośba o remont któraś tam z kolei
 • Autor: Bartek
 • Data: Aug 17, 2017
 • Miejscowość: Trzcianki

Kiedy dojdzie do remontu kostki brukowej przy wyjeździe z alejki przy przejeździe kolejowym w m.Trzcianki? (pisałem w tej sprawie 2 razy i dalej nie widać zmian) PS. Początek chodnika, który biegnie do przejazdu też należy poprawić. Pozdrawiam

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie informuję, że zwłoka w wykonaniu remontu nawierzchni z kostki brukowej drogi gminnej przy przejeździe kolejowym w msc. Trzcianki, wynika z braku reakcji w tej sprawie ze strony wykonawcy przyłącza wodociągowego do obiektu kolejowego przy przejeździe kolejowym, który działał na zlecenie właściciela tego obiektu, a nie na zlecenie Gminy. Pomimo monitowania przez Gminę konieczności dokonania naprawy nawierzchni drogi gminnej po robotach wodociągowych, do dnia dzisiejszego naprawa ta nie została zrealizowana. Mając na uwadze powyższe,  w terminie do końca listopada obecnego roku, Gmina dokona naprawy nawierzchni siłami własnymi tj, Grupy Robót Publicznych Gminy, a zwrotu poniesionych nakładów dochodzić będzie od wykonawcy robót związanych z budową przyłącza wodociągowego lub od Inwestora tych robót.

Sebastian Nowaczkiewicz

Siłownia
 • Autor: Monika
 • Data: Aug 15, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

witam, chciałam sie zapytac czy w budynku gok ktory jest obecnie budowane znajdzie sie miejsce na silownie? Niektorzy nie moga dojezdzac np do Kielc pocwiczyc ze wzgledu na nadmiar pracy a tu blisko chetnie kilka osob by sie pewnie wybralo.

Szanowna Pani,

W zmodernizowanym budynku GOK planowana jest sala fitness, w której znajdą się urządzenia sportowe do ćwiczeń. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2018 r., mamy zatem sporo czasu, aby zastanowić się nad zagospodarowaniem całości budynku zgodnie z oczekiwaniami naszych mieszkańców. Warto podkreślić, że obecnie na terenie gminy również można korzystać z siłowni prowadzonych przez prywatnych przedsiębiorców oraz za darmo z siłowni zewnętrznych.

Sebastian Nowaczkiewicz

finanse
 • Autor: Grzegorz Olejarczyk
 • Data: Aug 4, 2017
 • Miejscowość: Kowala

Witam mam 3 pytania do Pana Wójta. 1. Na ile jest na dzień dzisiejszy zadłużona nasza gmina?? (chodzi mi o konkretna kwotę). 2. Kiedy powstanie nowy wodociąg w Kowali??? Można powiedzieć że był to ważny projekt przed wyborami ale jakoś gdzieś to zeszło na dalszy plan..... 3. Czy to prawda że radni naszej gminy podnieśli swoje diety w porównaniu do wysokości diet radnych poprzednich lat??? Dziękuje za odpowiedzi.

Szanowny Panie,

Ad. 1.

Kwota zadłużenia Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 30.09.2017 r. wynosi 3 969 251,72 zł.

Ad. 2.

Wodociąg w Kowali będzie przebudowany przez spółkę Wodociągi Kieleckie prawdopodobnie z dofinansowania ze środków unijnych, wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną NFOŚIGW w Warszawie i oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie projektu. O tym, kiedy będzie on realizowany poinformujemy niezwłocznie po uzyskaniu takich informacji.

Ad. 3.

Od 2007 roku radni otrzymywali diety za każdorazowy udział w sesjach i komisjach. Ich wysokość była zatem zależna od liczby posiedzeń, w jakich uczestniczyli radni każdego miesiąca. W 2015 r. zmienione zostały zasady wypłacania diet. Radni otrzymują miesięczny ryczałt obejmujący udział w sesjach i komisjach – niezależnie od liczby posiedzeń. 

Sebastian Nowaczkiewicz

dot. informacji o zmianach w PZP
 • Autor: Mieszkaniec Nowin
 • Data: Jul 22, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

Witam, czy jest możliwość aby w informacjach o zmianach planów zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie dodatkowo podawać jakąś szerszą informację jakiego miejsca ta zmiana dotyczy. Obecnie pojawia się tylko zapis: " Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu części zmiany nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" co niestety o niczym nie informuje i powoduje, że za każdym razem trzeba udać się do UG aby dowiedzieć się którego miejsca owa zmiana dotyczy. Nie chciał bym obecnej sytuacji interpretować tak, że jest to próba zniechęcenia mieszkańców do interesowania się naszą okolicą i związanymi z nią planami. Że w ten sposób można przepchnąć jakieś " niewygodne" dla sąsiadów danego zamierzenia inwestycyjnego zmiany. Jeśli już ktoś zadaje sobie trud opublikowania ogłoszenia na stronie int. to niechby ta informacja niosła za sobą jakiś szerszy przekaz. By żyło się nam lepiej w naszej gminie... Pozdrawiam Mieszkaniec Nowin.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie pragnę poinformować, że opisowe wskazanie obszaru i zakresu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w nazwach uchwał w tej sprawie, z przyczyn formalno-prawnych, jest niemożliwe. Uwzględniając jednak uwagę zapewniam, że przy kolejnych informacjach i obwieszczeniach dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, znajdzie się również dodatkowy opis tekstowy oraz graficzny umożliwiający identyfikację przedmiotu zmian, których dotyczą.

Ponadto pragnę zapewnić, że wszelkie działania zmierzające do uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, realizowane są ściśle według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, łącznie z zapewnieniem dostępu do wszelkich informacji w przedmiotowych sprawach wszystkim zainteresowanym, a ich celem na pewno nie jest „zniechęcanie mieszkańców do interesowania się swoją okolicą i związanymi z nią planami” bądź próba „przepchnięcia jakichś niewygodnych dla sąsiadów zamierzeń inwestycyjnych”, lecz realizacja wniosków składanych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości dotyczących zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

 Sebastian Nowaczkiewicz

budowa drogi
 • Autor: Jolanta Wijas
 • Data: Jul 19, 2017
 • Miejscowość: Bolechowice 87B

Chciałabym informacji na temat przebudowy drogi przy kopalni Bolechowice.( kiedy to nastąpi) Uciążliwość bycia sąsiadem kopalni i produkcji kostki ,,JADAR" jest dosyć duża zwłaszcza w okresie od września do maja. My mieszkańcy dochodzący na autobus broczymy w glinie i wodzie (raczej bagnie glinowym), która przelewa się na ulicę z placu Jadaru . Wszędzie na terenie gminy są jakieś inwestycje na naszym terenie nic się nie inwestuje. Prosimy chociaż o minimum zainteresowania.

Szanowna Pani,

Odpowiadając na pytanie informuję, że rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej w msc. Bolechowice, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 762 do drogi powiatowej nr 0381T, a więc również w okolicy Kopalni Bolechowice i Przedsiębiorstwa „JADAR”, planowane jest jeszcze w trym roku, na przełomie miesiąca sierpnia i września. Roboty budowlane związane z przebudową tej drogi prowadzone będą w obecnym 2017 i przyszłym 2018r. W ramach tych robót wykonana zostanie przebudowa jezdni, poboczy, wykonane zostaną w części chodniki dla pieszych, oświetlenie uliczne oraz system odprowadzenia wód deszczowych. Wszystkie te prace przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa na tej drodze, komfortu korzystania z niej dla kierowców i pieszych, oraz poprawią estetykę terenu, przez który przebiega przedmiotowa droga. Z uwagi na duży i skomplikowany zakres planowanej przebudowy drogi, prace projektowe i przygotowawcze zmierzające do jej rozpoczęcia, wymagają wykonania wielu czynności formalno-prawnych i pochłaniają dużo czasu, a duży zakres robót budowlanych wymaga zaplanowania ich realizacji na dwa lata tj. 2017 i 2018r.

Jednocześnie zapewniam, że przedmiotem zainteresowania władz samorządowych Gminy Sitkówka-Nowiny, w zakresie planowania działań inwestycyjnych, są w równym stopniu wszystkie miejscowości znajdujące się na terenie Gminy, z uwzględnieniem występujących na ich terenie potrzeb w tym zakresie, a wiele planowanych do realizacji zadań wymaga długiej i skomplikowanej procedury formalno-prawnej i przygotowawczej przed rozpoczęciem ich realizacji. Czynności te realizowane są przez Urząd Gminy na bieżąco, ale w niektórych przypadkach wymagają szczególnie dużo czasu i wysiłku w celu rozwiązania występujących problemów i stworzenia możliwości rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.

Sebastian Nowaczkiewicz

Ograniczenie prędkości
 • Autor: Henryka Brudkiewicz
 • Data: Jul 17, 2017
 • Miejscowość: Zgórsko ,Cyprysowa

Witam,mam pytanie- czy jest możliwe postawienie znaku ograniczającego prędkośc, gdyż to co wyrabiają niektórzy mieszkańcy naszej ulicy i testujący samochody z jednego z warsztatów woła o pomstę do nieba ... Dotyczy to ulicy Cyprysowej... Pozdrawiam: Henryka Brudkiewicz

Szanowna Pani

Odpowiadając na pytanie pragnę zwrócić uwagę na fakt, że tak ul. Cyprysowa jak i ul. Cedrowa i ul. Leśna w msc. Zgórsko,  znajdują się w terenie zabudowanym i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego obowiązuje na tych drogach ograniczenie prędkości do 50 km/h. Mając na uwadze zasygnalizowany w pytaniu problem w najbliższym czasie powołana zostanie komisja bezpieczeństwa ruchu drogowego, która dokona analizy zasadności  wprowadzenia dodatkowego zmniejszonego ograniczenia prędkości na przedmiotowych drogach. W przypadku pozytywnej opinii komisji,  wprowadzone zostanie przez zarządcę  tych dróg dodatkowe oznakowanie ograniczające dopuszczalną prędkość poniżej 50 km/h. Chciałbym zwrócić też  uwagę na fakt, że kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ewentualna egzekucja ich nie przestrzegania przez uczestników ruchu drogowego, należy do właściwych organów porządkowych, w tym wypadku Policji i wszystkie zauważone przypadki nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego należy zgłaszać do tego organu. Ze swojej strony pragnę zapewnić, że zwrócę się do Policji o zwiększenie częstotliwości patrolowania rejonu ulicy Cyprysowej i pozostałych ulic w tym rejonie msc. Zgórsko pod kątem przestrzegania przez kierujących pojazdami przepisów ruchu drogowego.

Sebastian Nowaczkiewicz

roskopane uliczki
 • Autor: kasia
 • Data: Jul 17, 2017
 • Miejscowość: nowiny

wczoraj przechodziłam koło przeczkola i zaóważylam rozkopane uliczki. w jakim celu zostało zrujnowane jedyne miejsce gdzie małe dzieci mogły pojeździć na rowerach.

Szanowna Pani,

Odpowiadając na pytanie informuję, że prowadzone obecnie roboty budowlane w miejscu byłego miasteczka ruchu drogowego dla dzieci mają na celu utworzenie nowego, bardziej urozmaiconego, bezpieczniejszego i spełniającego aktualne wymogi, miejsca o takiej samej funkcji tj. właśnie miasteczka ruchu drogowego dla dzieci. Prowadzone obecnie roboty budowlane nie mają na celu rujnowanie miejsca gdzie dzieci mogły jeździć na rowerach, a wręcz przeciwnie, mają doprowadzić do stworzenia atrakcyjnego miejsca zabawy i nauki dla dzieci, służącego do praktycznej nauki obowiązujących przepisów ruchu drogowego i zapoznawania się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. Planowany termin zakończenia prac przy budowie nowego miasteczka ruchu drogowego określony został na 31.08.2017r.

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl