Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

sklep
 • Autor: mieszkanka kowali
 • Data: Dec 4, 2018
 • Miejscowość: kowala

panie wójcie słyszałam ostatnio że w nowinach ma być postawiony sklep Biedronka czy to jest prawda czy plotka. prosze o szybką odpowiedź

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że według informacji posiadanych przez Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny, dnia 26.10.2018r. Starosta Kielecki wydał dla Inwestora Decyzję Nr 2064/2018, znak: B-I.6740.75.44.2018, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę pasażu handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach oznaczonych nr ewid. 459/13, 459/14, 459/15, 459/16, 459/17, 458/17, 458/18 położonych w obrębie geodezyjnym Zagrody, w miejscowości Nowiny w Gminie Sitkówka Nowiny.

Wymienione wyżej działki obejmują teren w msc. Nowiny, przy ul. Przemysłowej, pomiędzy zabudową mieszkaniową msc. Zgórsko, a terenem Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach.

Według posiadanych przeze mnie informacji, w pasażu handlowym objętym w.w. pozwoleniem na budowę, zlokalizowane mają być najprawdopodobniej sklepy sieci handlowych: BIEDRONKA, ROSSMAN, PEPCO. Bardziej szczegółowe i aktualne informacje dotyczące rodzaju działalności handlowej i planowanego terminu realizacji budowy pasażu handlowego, należy uzyskać u Inwestora, którym jest firma News Inwestments sp. z o.o. sp. komandytowa, z siedzibą w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54, 26-065 Piekoszów.   

 Sebastian Nowaczkiewicz

Smog
 • Autor: Piotr Wawrzycki
 • Data: Nov 28, 2018
 • Miejscowość: Trzcianki

Witam! Mam pytanie w temacie smogu. Na terenie Naszej gminy uważam że nie jest rozwiązany temat palenia w piecach "byle czym". Stawiam Naszą Gminę za przykład i otwarcie mówię o ty w całej Polsce. Nie podoba mi się jedynie jedna rzecz - czym niektórzy mieszkańcy palą w piecach domowych. Co Pan Wójt ma zamiar zrobić w tym temacie (np jakieś kontrole w okresie zimowym), aby zaniechać tego strasznego przyzwyczajenia, które Nam wszystkim szkodzi na zdrowiu?

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie z dnia 28.11.2018 r. informuję, że gmina Sitkówka-Nowiny prowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą problemu niskiej emisji. W ramach kampanii rozdawane są broszury informacyjne, przeprowadzono również cykl spotkań z mieszkańcami, w trakcie których informowano o szkodliwości spalania w przydomowych kotłowniach złej jakości paliw, a także odpadów. Mówimy o konsekwencjach z tym związanych, w tym również sankcjach karnych grożących za spalanie odpadów. Mieszkańcy informowani są o możliwości pozyskania wsparcia finansowego zarówno z programów gminnych jak i rządowych, dzięki którym mogą zmienić źródło ciepła na takie, które nie powoduje szkodliwej, nadmiernej emisji.

Ponadto również w 2019 r. realizowany będzie program skierowany do osób fizycznych, polegający na udzieleniu dofinansowania do wymiany pieców i kotłów centralnego ogrzewania na kotły gazowe (gaz ziemny) oraz kotły na paliwo stałe V generacji. W ramach działania 3.1 RPOWŚ 2014-2020 ‑ projekty parasolowe gmina Sitkówka-Nowiny realizuje program dofinansowania do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla kilkudziesięciu gospodarstw domowych. Działania takie pomagają znacząco zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń powstających w trakcie spalania w przestarzałych domowych instalacjach złej jakości paliw.

Kontrole palenisk domowych prowadzone są każdorazowo na zgłoszenie, natychmiast i bez zbędnej zwłoki. Z uwagi na brak straży gminnej korzystamy z pomocy policji. Zgłoszenia podejrzenia spalania odpadów kierowane są przez mieszkańców również do policji i na numer alarmowy 112. Policja przeprowadza kontrole zwłaszcza poza godzinami pracy urzędu gminy. Świadomość mieszkańców dotycząca zasad zdrowego i ekologicznego spalania paliw w kotłach i piecach domowych systematycznie rośnie, jednak konieczne jest dalsze informowanie i edukowanie w tym zakresie, ponieważ stare przyzwyczajenia bardzo trudno jest wykorzenić. Jest to praca, którą należy prowadzić nieustannie, przez kolejne lata i taki plan działania przyjęła gmina Sitkówka-Nowiny.

Sebastian Nowaczkiewicz

pedjatrzy
 • Autor: mieszkanka mama
 • Data: Nov 20, 2018
 • Miejscowość: Nowiny

dzień dobry panie wójcie mam nietypowe pytanie dlaczego w naszej przychodni brakuje pediatrów i nie można wykonać szczepionek w wyznaczonym przez panią która szczepi terminie proszę o szybką odpowiedź jak jest tak mało pediatrów może by zatrudnić pediatrę która by się zajmowała tylko szczepieniem dzieci i wydłużyć czas szczepień nie tylko trzy dni po parę godzin tylko przez cały tydzień tym bardziej że w tym roku urodziło się bardzo dużo dzieci w naszej gminie.

Szanowna Pani,

Na dzień dzisiejszy zatrudnionych w przychodni jest 3 pediatrów. Do dnia 14.12.2018 roku Pani Katarzyna Wójcicka przebywa na urlopie związanym z realizowaną specjalizacją pulmonologiczną. Pani Mirosława Rodzoś przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pani Paulina Steckiewicz pracuje w wyznaczonych dniach.

Do końca roku zatrudniono pediatrę Pana Tomasza Łęczyckiego. W zastępstwie w gabinecie pediatrycznym pracuje także Pani Agnieszka Toczek-Wasiak. Dzieci przyjmowane są także przez lekarza rodzinnego Panią Idalię Kawecką.

Szczepienia staramy się realizować w wyznaczonych terminach. Ewentualne zmiany i niedogodności są tymczasowe i pracujemy nad tym aby usprawnić pracę gabinetu lekarza dla dzieci zdrowych.

Sebastian Nowaczkiewicz

Internet w gimnazjum
 • Autor: Paweł
 • Data: Sep 25, 2018
 • Miejscowość: Szewce

Witam W ostatnim czasie dotarła do mnie niepokojąca informacja że w budynku gimnazjum nie ma internetu (we wszystkich salach lekcyjnych). W tym roku szkolnym mój syn uczęszcza do klasy szóstej i zgodnie z wszelkimi ustaleniami mają zajęcia w tym budynku stąd zainteresowanie tematem. Proszę o wyjaśnienie czy to faktycznie prawda, a jeśli prawda to jak to jest możliwe że w tak dobrze prosperującej gminie uczniowie i nauczyciele nie mają dostępu do internetu podczas lekcji ?!

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w budynku ZSP w Nowinach internet jest dostępny na komputerach w każdej sali lekcyjnej, w salach informatycznych. Przerwy w dostawie internetu mogła się zdarzyć jednorazowo, ze względu na awarię techniczną. Na stan wiedzy jaki posiadam obecnie internet w budynku działa bez zarzutu. Jednocześnie informuję, że dzieci mają dostęp do internetu jedynie w bibliotece, świetlicy i  sali informatycznej podczas lekcji. Uczniom nie jest udostępniany dostęp do internetu a korzystanie z urządzeń mobilnych jest na lekcjach zabronione. Wynika to z regulacji obowiązujących w szkole.

Sebastian Nowaczkiewicz

PSZOK
 • Autor: Mieszkaniec
 • Data: Aug 27, 2018
 • Miejscowość: Nowiny

Witam, Czy do PSZOK mogę przywieźć odpady powstałe podczas remontu domu? Niewielka ilość ścinków płyt styropianowych (spakowane w foliowe worki), kilka arkuszy starej papy w rolkach, oraz ok 100 kg gruzu. Pozdrawiam.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana pytania informuję:

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny nr RG XI/103/15 z dnia 28 września 2015 r. w PSZOK przyjmowane są następujące odpady:

 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne i metal,
 • odpady wielomateriałowe (opakowania po żywności),
 • odpady biodegradowalne (w workach),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tylko kompletny, sprzęt zdekompletowany nie będzie przyjmowany),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte akumulatory, baterie i ogniwa,
 • zużyte opony (jednorazowo nie więcej niż 4 szt.),
 • odpady remontowe powstałe w wyniku prac niewymagających pozwolenia na budowę, niepodlegających obowiązkowi zgłoszenia do starostwa powiatowego (jednorazowo nie więcej niż 200 kg),
 • popiół.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady posegregowane i wolne od zanieczyszczeń.

Odpady niebezpieczne przyjmowane są jedynie w  oryginalnych opakowaniach z etykietą pozwalającą na identyfikację zawartości.

Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach.

Odpady powinny być dostarczone w takiej formie, aby możliwa była ich identyfikacja i wyładowanie bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie od mieszkańców  nieruchomości z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. Nieodpłatne przyjęcie dostarczonych odpadów odbywa się po wcześniejszym okazaniu dowodu tożsamości, ostatniego dowodu wniesienia  opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (...).

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące odpady:

 • inne niż wymienione powyżej a także:
 • odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe, zwłaszcza jeśli ze względu na ilość lub specyfikę dostarczonych odpadów zachodzi podejrzenie, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej,
 • odpady nieprawidłowo zabezpieczone,
 • odpady niemożliwe do zidentyfikowania,
 • odpady nieposegregowane,
 • odpady zawierające azbest, papę, styropian i wełnę mineralną.

Odpady takie należy zagospodarować we własnym zakresie, na własny koszt, zlecając ich odbiór  jednej z firm posiadających zgodę Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy. Rejestr tych przedsiębiorców (RDR) znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej gminy w zakładce dla mieszkańców/gospodarka odpadami/RDR lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 33).

Sebastian Nowaczkiewicz

Trzuskawica
 • Autor: Łukasz Róząk
 • Data: Aug 10, 2018
 • Miejscowość: Sitkówka

Witam, proszę o informację co wykazała kontrola WIOŚ odnośnie nadmiernego zapylenia ZPW Trzaskawica ?

Szanowny Panie.

W związku z pytaniem dotyczącym przeprowadzonej kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach w firmie Trzuskawica S.A., informuję, że w/w organ nie przekazuje nam harmonogramu kontroli i protokołów pokontrolnych z przeprowadzonych czynności. Jeżeli taka kontrola miała miejsce w Zakładzie Trzuskawica, Urząd Gminy wystąpi do WIOŚ w Kielcach o przekazanie kopii przedmiotowego protokołu lub informację o ewentualnych zaleceniach pokontrolnych dla firmy. Jeżeli do Urzędu Gminy lub bezpośrednio do mnie wpływają interwencje w sprawie uciążliwości przedmiotowego Zakładu na bieżąco je realizujemy, ze względu na fakt, iż zdrowie moich mieszkańców jest dla mnie bardzo ważne. W związku z powyższym podjąłem już odpowiednie kroki, aby w miarę możliwości ograniczyć te uciążliwości.

Sebastian Nowaczkiewicz

Zwierzęta leśne i bezpańskie psy !
 • Autor: Seweryn Kadzidłowski
 • Data: Aug 5, 2018
 • Miejscowość: Szewce

Szanowny Panie Wójcie, Szanowny Zarządzie Gminy, Wysoka Rado Gminy. Przepraszam, że ponownie zanudzam swoimi uwagami, ale wg mnie temat jest również poważny i wymagający stosownej reakcji ze strony naszego Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny. Kochając przyrodę oraz zwierzęta wspólnie z Żoną stworzyliśmy odpowiednią enklawę / warunki na naszej posiadłości w Szewcach ( ok. 3,25 ha ) do: egzystencji, wylęgu, bytowania, itd. - tzw. zwierząt leśnych, a więc m.in.: saren, bażantów, zajęcy, kuropatw, dzikich kaczek, czapli, bocianów, itp. Od zawsze w okresie zimowym intensywnie dokarmiamy – w zasadzie dokarmialiśmy w/w „zwierzaki”, ponieważ w ostatnich ok. 2 – 3 latach ……. prawie ich nie ma !! Przyczyna jest prosta i smutna: TO BEZPAŃSKIE PSY lub wypuszczane na tzw. „polowania” przez naszych okolicznych mieszkańców !! Od przynajmniej 10 – 15 lat nie widzieliśmy w Szewcach żadnego myśliwego z jakiegokolwiek Koła Łowieckiego, a jedynie czasem w nocy słychać w pobliskim lesie jakieś strzały – na pewno kłusowników ?! Od lat kilkunastu w naszej stworzonej enklawie lęgną się co roku dwie sarenki, ale niestety tzw. „bezpańskie psy” na nie polują, a my dysponujemy zdjęciami m.in. takiej zagryzionej sarenki z dn. 29 kwietnia ubiegłego roku – zagryzionej tuż obok ogrodzenia naszej posesji !! Ok. 1,5 miesiąca temu „taki pies” zagryzł dwie piękne kozy sąsiada, a trzecią ciężko zranił i bodajże też „zakończyła swój żywot” od odniesionych ran. Pasły się one w ciągu dnia na naszej posiadłości, którą to udostępniamy - dzierżawimy naszemu Sąsiadowi. …….. a gdyby to było np. dziecko !?! Szanowny Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Czy nasza Wspaniała Gmina - poniekąd o charakterze przemysłowym (?) – jest w stanie cokolwiek zaradzić w takich sytuacjach ? Naprawdę ratujmy przyrodę i zwierzaki :-) Serdecznie o to Państwa Prosimy, Pozdrawiamy, Maryla i Seweryn Kadzidłowscy z Szewc.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na postawione przez Państwa pytanie w sprawie bezpańskich psów lub psów należących do mieszkańców Szewc, informuję, ze gmina niezwłocznie reaguje na każde zgłoszenie dotyczące bezpańskich zwierząt. W wyniku postępowania ofertowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłapywaniem bezpańskich zwierząt z ternu Gminy Sitkówka-Nowiny zajmuje się firma JUKO Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, która prowadzi Schronisko Rafik dla bezpańskich zwierząt w Bolesławiu. Od Państwa nie mieliśmy żadnych zgłoszeń w sprawie agresywnych bezpańskich zwierząt. W związku z tym nie były podejmowane interwencje w okolicy Państwa nieruchomości. Jeżeli ponownie pojawi się problem, zgłoszenia należy dokonać w godzinach pracy Urzędu pod nr telefonu 41 347-50-77 lub po godzinach pracy organu, w dni wolne od pracy lub święta do operatora linii 112, opisując dokładnie zwierzę i jego lokalizacje. Przedmiotowe informacje są niezbędne, aby został zabrany zgłoszony bezpański pies, który stwarza zagrożenie dla otoczenia.

Jeżeli dochodzi do pogryzienia lub zagryzienia zwierzęcia przez psa, który posiada opiekuna, sprawę należy przekazać organom ścigania, przekazując im materiał dowodowy w prawie.

Sebastian Nowaczkiewicz

Szewce_progi zwalniające prędkość.
 • Autor: Seweryn Kadzidłowski
 • Data: Aug 5, 2018
 • Miejscowość: Szewce

Szanowny Panie Wójcie, Szanowny Zarządzie Gminy, Wysoka Rado Gminy. Zwracam się z gorącą prośbą, a nawet z apelem o jak najszybsze wygospodarowanie odpowiednich środków pieniężnych w celu zabezpieczenia przed nieuchronną tragedią, ponieważ – jak wszyscy wiemy – życie oraz zdrowie ludzkie jest niezaprzeczalnie najcenniejsze i jest największą wartością. Od chwili, kiedy mamy piękną i poszerzoną ulicę Dewońską w Szewcach – i nie tylko Dewońską – za co Serdecznie Dziękujemy – nie da się bezpiecznie spacerować wyznaczonym nawet do tego celu poboczem, nie da się bezpiecznie jechać np. rowerem, a już nie wspomnę o bezpiecznym poruszaniu się przez dzieci. To co ja mogę zaobserwować ze swoich okien i balkonów, to odcinek ul. Dewońskiej od Nr 12 do Nr ok. 50, oraz ulicę Marmurową od skrzyżowania z ul. Dewońską do Nr ok. 34. Są to w miarę proste odcinki ulic i odpowiednio: Dewońska ok. 500 mb., a Marmurowa ok. 400 mb. Część kierowców – w tym motocyklistów (!!) jak gdyby „szaleju się najadła” i traktuje te odcinki w/w ulic jako ……. tor wyścigowy !!! Prędkości osiągane przez „nich” na tych odcinkach to ok. 150 – 220 km/godzinę, a ja jako „stary kierowca” na pewno za wiele w tej ocenie się nie mylę ?! Szczególne „szaleństwa prędkościowe” można zaobserwować głównie w dni powszednie w godz.: 06 – 08, a więc ……. spóźnieni do pracy, oraz w godz. 17 – 19, czyli powrót do domu po pracy na …… „ciepłą zupkę”. ……. a w weekendy to już głównie motocykle no i ….. zwiedzanie pięknych Szewc na quadach !! Szanowny Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Te wymienione przeze mnie odcinki tych dwóch ulic to tylko te, które ja mogę zaobserwować, a przypuszczam że pozostałe – np. Aleja Gen. Antoniego Hedy ( przez las ) oraz także inne proste odcinki – są pewnikiem również dla niektórych kierowców …… „torami wyścigowymi” ?! Na pewno nasze służby – np. Policja – nie są w stanie stale tu przebywać i „spowalniać” tych naprawdę „szaleńców”, ale wg mnie jedynym sposobem na zagwarantowanie bezpieczeństwa (?) - jest zamontowanie progów zwalniających – popularnie zwanych „leżącymi policjantami” ! Myślę, że takie progi w odległościach od siebie ok. 100 – 150 mb – skutecznie ograniczą „zapędy szybkościowe” tych „szaleńców”, bo przepraszam ..... ale jak można ich inaczej określić ?? Proszę o przeanalizowanie tego mojego sygnału / apelu i co za tym idzie - tej gorącej prośby do Państwa. Sprawa jest naprawdę PILNA, a ja mocno wierzę, że pieniądze na taką „inwestycję” będzie można bez specjalnego problemu wygospodarować w budżecie naszej Gminy Sitkówka – Nowiny. Gorąco Prosimy i Serdecznie Pozdrawiamy, Seweryn Kadzidłowski oraz moi Sąsiedzi z Szewc. P.S. -) Kiedyś, kiedyś – ok. 20 -23 lata temu prosiłem Radę Gminy o wyrażenie zgody na skromną „dokładkę finansową” do wybudowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu koło obecnego Hotelu „Magnolia”, ale mnie wtedy „wyśmiano” z podtekstem, że „Kadzidłowski chce sygnalizację świetlną montować na wsi” ?! Dopiero tragedia w postaci kilku pogrzebów ……. przemówiła do rozsądku tych nie myślących perspektywicznie, a byli Oni w większości również i później Radnymi !! -) Mój poprzedni lokator bodajże trzykrotnie uratował małe dzieci Sąsiadów z pod kół w/w „szaleńców”. Na szczęście to wysportowany komandos i jakoś sobie poradził. -) Milusińskiego kota – zarówno my jak też sąsiedzi – nie mamy już od kilku lat, ponieważ „giną” te biedne zwierzaki pod kołami „szaleńców”. -) itd., itp. przypadki. Bardzo Proszę o priorytetowe potraktowanie tej powyższej prośby / apelu. Serdecznie Państwa Pozdrawiam, Seweryn Kadzidłowski wraz ze swoimi Sąsiadami.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Dewońskiej i ul. Marmurowej w miejscowości Szewce, informuję Pana, że w dniu 28.09.2018 r., Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny zwrócił się pisemnie do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach - zarządcy drogi powiatowej nr 0278T w m. Szewce – ul. Dewońskiej, o zastosowanie urządzeń służących do uspokojenia ruchu.

Z uwagi na to, że w chwili obecnej Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach wykonuje dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 0278T Szewce-Zawada, z uwzględnieniem budowy chodników wzdłuż tej drogi, Urząd Gminy zwrócił się z prośbą, o uwzględnienie w opracowaniu projektowym w/w drogi systemów uspokojenia ruchu, czyli takich rozwiązań inżynierii drogowej, które fizycznie zapobiegną nadmiernym prędkościom i zapewnią bezpieczeństwo ruchu drogowego. Oczekujemy na odpowiedź ze strony Zarządcy drogi.

Ponadto informuję, ze Gmina Sitkówka-Nowiny planuje realizację inwestycji polegającej na budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej – ul. Marmurowej w Szewcach. W ramach tego zamierzenia inwestycyjnego, projekt budowlany przewiduje również poszerzenie istniejącej jezdni. Aktualnie Urząd Gminy oczekuje odpowiedzi właścicieli działek sąsiadujących z ul. Marmurową w m. Szewce, w sprawie przekazania na rzecz Gminy części terenów działek, niezbędnych do zrealizowania takiej inwestycji, czyli doprowadzenia drogi do parametrów zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkowników.

Podsumowując, bezpieczeństwo pieszego jako uczestnika ruchu drogowego zależy zarówno od czynników psychofizycznych uczestników ruchu drogowego (pieszego, kierowcy, rowerzysty) jak i warunków drogowo– ruchowych. Planowane, w/w zamierzenia inwestycyjne z pewnością przyczynią się do poprawy warunków drogowych, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 Sebastian Nowaczkiewicz

OSP
 • Autor: Mieszkaniec
 • Data: Jul 12, 2018
 • Miejscowość: Kowala

Panie Wójcie, wielu strażaków z terenu gminy twierdzi, że nie otrzymuje żadnej gratyfikacji z tytułu pełnienia służby w OSP, temat ten był poruszany również na ostatniej sesji Rady Gminy. Czy to prawda? Z tego, co wiem, to kwestie uposażenia strażaków-ochotników reguluje rozporządzenie.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na zapytanie, wyjaśniam, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 620), członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada Gminy w drodze uchwały.

Członkowie jednostek OSP Gminy Sitkówka-Nowiny, otrzymują ekwiwalent pieniężny, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-VII/59/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub innym zdarzeniu organizowanym przez Straż Pożarną lub Gminę.

Odpowiadając na pytanie, wyjaśniam, że każdy członek OSP z terenu Gminy, który bierze udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub innym zdarzeniu organizowanym przez Gminę takim jak zabezpieczenie meczów, zabezpieczeniu maratonów, rajdów motocrossowych, rajdów rowerowych, festynów, pikników, imprez o charakterze patriotycznym, gdzie niezbędna jest obecności członków OSP, otrzymuje należny ekwiwalent w wysokości określonej w cytowanej wyżej Uchwale Rady Gminy. Wypłata ekwiwalentu odbywa się na podstawie składanych przez Naczelników OSP wniosków. Wysokość ekwiwalentu wynosi: 16 zł za godzinę zegarową udziału w działaniu ratowniczym oraz  10 zł za godzinę zegarową udziału w szkoleniu lub innym zdarzeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Podkreślić należy również, że każda jednostka OSP ma na swoim stanie dwa pojazdy pożarnicze, którymi zajmują się kierowcy-konserwatorzy. Z tytułu powierzonych obowiązków, z każdym kierowcą jest zawarta umowa zlecenie na wykonywanie czynności związanych z konserwacją i utrzymaniem w gotowości samochodów oraz jego wyposażenia  takich jak tankowanie, utrzymanie czystości, przestrzeganie terminów przeglądów samochodu oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodu. Każdy kierowca konserwator otrzymuje z tego tytułu miesięczne wynagrodzenie w wysokości 700 zł brutto.

Reasumując i odpowiadając na pytanie, informuję, że nie jest prawdą to, że ochotnicy z terenu naszej Gminy nie otrzymują żadnej gratyfikacji z tytułu udziału w działaniach ratowniczych.

 

Sebastian Nowaczkiewicz

zerówka
 • Autor: mieszkanka (mama)
 • Data: Jul 7, 2018
 • Miejscowość: Nowiny

dzień dobry panie wójcie ostatnio się dowiedziałam że zamierza się przenieść do gimnazjum. i bardzo mi się to nie podoba żeby małe dzieci były razem z dorosłymi dziećmi w jednym budynku. można przenieść przecież przenieść 5 klasy jeszcze do gimnazjum jak się nie mogą pomieścić w podstawówce. i w tedy będzie miejsce dla zerówki. ale szczerze mówiąc była w tym roku zerówka w podstawówce i wszyscy się pomieścili. bardzo mi się ten pomysł nie podoba i proszę o zmianę swojej decyzji.

Szanowna Pani

W odpowiedzi na Pani wątpliwości informuję, iż dzieci oddziałów przedszkola przeniesione do budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nie będą w ogóle miały styczności z uczniami szkoły podstawowej czy klas gimnazjalnych. Wydzielona zostanie całkowicie odrębna część z oddzielnym wejściem i toaletami.

Powyższe spowodowane jest licznym naborem do przedszkola. Jednocześnie pomysł bardzo spodobał się rodzicom podczas spotkania w budynku ZSP. Przestronne i wygodne pomieszczenia oraz możliwość korzystania ze stołówki spotkały się z ich pełną aprobatą.

Sebastian Nowaczkiewicz

skladowisko odpadow
 • Autor: mieszkaniec gminy
 • Data: Jun 4, 2018
 • Miejscowość: nowiny

Czy służby podległe wojtowi mogą sprawdzić co skladuje się na działce przy ulicyPerłowej.W ostatnim czasie rosnie tam góra odpadow w postaci beczek i innych pojemników plastikowych.Oby nie skończyło sie tak jak w innych miastach i miejscowościach czyli pożarem.

Szanowny Panie,

Na działce nr 4-46/8 (obręb geodezyjny Wola Murowana) prowadzona jest działalność gospodarcza w oparciu o zezwolenie Starostwa Powiatowego w Kielcach, wyrażające zgodę na magazynowanie odpadów.

W związku z niepokojem mieszkańców i użytkowników sąsiadujących nieruchomości gmina Sitkówka-Nowiny wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Kielcach z wnioskiem o skontrolowanie nieruchomości i prowadzonej tam działalności pod kątem zgodności z zapisami decyzji zezwalającej na magazynowanie odpadów.

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl