Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

Szewce ul. Marmurowa
 • Autor: Agnieszka Sadowska Skrzyniarz
 • Data: Sep 4, 2019
 • Miejscowość: Szewce

Dzień dobry, moje pytanie dotyczy przebudowy ul. Marmurowej w Szewcach. Czy w najblizszym czasie Gmina planuje budowę chodnika na jakimś odcinku ww ulicy? Chciałabym poznać realny plan inwestycji, ponieważ wstrzymuje mi ona wymianę ogrodzenia posesji. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani pytanie, dotyczące planowanej przebudowy ul. Marmurowej w miejscowości Szewce, uprzejmie informuję, że w sierpniu br. zadanie, polegające na przebudowie ulicy Marmurowej, zostało zgłoszone w naborze o dofinansowanie zadań w 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W chwili obecnej Gmina Sitkówka-Nowiny oczekuje na informację o zakwalifikowaniu przedmiotowego zadania do dofinasowania.

Okres realizacji wnioskowanego zadania został przewidziany na lata 2020-2022. Zadanie określone zostało jako wieloletnie ze względu na konieczność realizacji zadania w systemie zaprojektuj – wybuduj, tj.  przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID). Przebudowa ulicy Marmurowej na całym istniejącym odcinku polegać będzie na poszerzeniu obecnej jezdni do szerokości 5,0 m, wykonaniu jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m, pobocza o szerokości 0,75 m, wykonaniu zjazdów na posesje i na drogi wewnętrzne, wykonaniu kanalizacji deszczowej.

W związku z powyższym należy przyjąć, że przebudowa ulicy Marmurowej zostanie zrealizowana do końca 2022 r., pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Sebastian Nowaczkiewicz

Przebudowa ulicy Rajskiej
 • Autor: Kacper
 • Data: Aug 12, 2019
 • Miejscowość: Szewce

Witam, Chciałbym się dowiedzieć kiedy planowana jest przebudowa ulicy Rajskiej i co będzie obejmować. Pozdrawiam!

Szanowny Panie

Informuję, że Gmina Sitkówka-Nowiny posiada opracowaną w 2017 r. dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajska) w m. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny. Planuje się przebudowę drogi – ul. Rajskiej w m. Szewce od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0278T (ul. Dewońską) do końca zabudowań, czyli do granic ewid. z gminą i miastem Chęciny. W chwili obecnej Gmina nie dysponuje odpowiednią szerokością pasa drogowego, aby przebudować ul. Rajską zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124. Na lata następne, w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie gminy, planuje się przeprowadzenie w/w inwestycji na podstawie specustawy, tj.: ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. 1474).

Sebastian Nowaczkiewicz

Droga
 • Autor: Bartłomiej
 • Data: Aug 5, 2019
 • Miejscowość: Trzcianki

Witam Czy ulica Sosnowa zostanie wyremontowana do skrzyżowania z ulicą Kolejową? Obecna droga jest wąska i pełna ubytków po brzegach. Prowadzone są obecnie tam prace przy kanalizacji i czy w związku z tym będzie przeprowadzony całkowity remont tej drogi? Pozdrawiam

Szanowny Panie

Informuję, że Gmina Sitkówka-Nowiny planuje w najbliższych latach realizację II etapu inwestycji pn.: „Budowa chodników i ciągów pieszych na terenie msc. Trzcianki”, tj. przebudowie drogi – ul. Sosnowej w m. Trzcianki na odcinku od skrzyżowania z ul. Świerkową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0378T – ul. Kolejową. Konkretny termin realizacji w/w inwestycji zależy od zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy Sitkówka-Nowiny.

W chwili obecnej, nawierzchnia drogi – ul. Sosnowej w m. Trzcianki, została odtworzona na odcinku prowadzonych robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

Sebastian Nowaczkiewicz

Składowisko chemiczne przy ul. Perlowej
 • Autor: Adam
 • Data: Aug 1, 2019
 • Miejscowość: Nowiny

Witam Panie wojcie Jestem mieszkańcem nie opodal osiedla budynków socjalnych i w związku z tym iż chciałbym zapytać czy skladowisko chemikaliów będzie usunięte. Przejeżdżam tamtędy bardzo często rowerem i smród wydobywajacy się z tamtąd jest nie do wytrzymania. Tam by wystarczyła iskra żeby nie tylko skladowisko ale również tamtejsze osiedle splonelo. Z poważaniem mieszkaniec

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pytanie z dnia 1 sierpnia br. informuję, ze za nadzór nad odpadami magazynowanymi na placu przy ul. Perłowej odpowiada Starostwo Powiatowe w Kielcach jako organ odpowiedzialny za wydanie zgody na magazynowanie odpadów na tej nieruchomości, jak również kontrolę nad podmiotem, który tę działalność prowadził.
Z informacji uzyskanych od Starostwa Powiatowego w Kielcach, będących w posiadaniu Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny wynika, że w stosunku do ich posiadacza prowadzona jest skuteczna egzekucja, a w przypadku nieusunięcia odpadów przez ich posiadacza, odpady zostaną usunięte przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.
W celu uzyskania dokładnych informacji proszę o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Kielcach ul.
Wrzosowa 44, tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08, fax 41 200 12 10.

 

Sebastian Nowaczkiewicz

Przebudowa ulicy Rajskiej
 • Autor: Kacper
 • Data: Jul 31, 2019
 • Miejscowość: Szewce

Witam! Panie wójcie kiedy jest w planach przebudowa ulicy Rajskiej i co będzie obejmować ? Pozdrawiam

Szanowny Panie

Informuję, że Gmina Sitkówka-Nowiny posiada opracowaną w 2017 r. dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajska) w m. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny. Planuje się przebudowę drogi – ul. Rajskiej w m. Szewce od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0278T (ul. Dewońską) do końca zabudowań, czyli do granic ewid. z gminą i miastem Chęciny. W chwili obecnej Gmina nie dysponuje odpowiednią szerokością pasa drogowego, aby przebudować ul. Rajską zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124. Na lata następne, w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie gminy, planuje się przeprowadzenie w/w inwestycji na podstawie specustawy, tj.: ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. 1474).

Sebastian Nowaczkiewicz

Montaż lusterka
 • Autor: Bartek
 • Data: Jul 30, 2019
 • Miejscowość: Trzcianki

Czy istnieje możliwość zamontowania lustra przy wyjeździe z ulicy Nadbrzeżnej? Obecnie przez stojące ogrodzenia nic nie widać. Nieraz jako kierowca musiałem hamować bo samochód nagle wyłonił się z prawej lub lewej strony. Pozdrawiam

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana zapytanie, informuję, że Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny uwzględnił wniosek pozytywnie. Lustro zostanie zamontowane po otrzymaniu zgody na lokalizację takiego urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego od zarządcy drogi, tj. Powiatowego Zarządu Dróg.

Sebastian Nowaczkiewicz

Bezpieczeństwo
 • Autor: Adam Welik
 • Data: Jul 12, 2019
 • Miejscowość: Trzcianki

Witam Panie Wójcie. Mój post nie będzie swoistym pytaniem tylko prośbą ... o którą nie wiem gdzie się właściwie zwrócić więc pisze tutaj. Bardzo serdecznie bym prosił o wycięcie drzew na odcinku pomiędzy mostem nad rzeką Bobrza w Trzciankach a ostrym zakrętem w stronę torów kolejowych. Codziennie prawie jadę tym odcinkiem. Mamy lato i bardzo często ludzie spacerują ... jadąc w stronę torów zarówno kierowca jak i pieszy nie widzą siebie nawzajem co uważam stwarza ogromne zagrożenie! Sam bardzo często spaceruje z córką na tym odcinku i naprawdę boję się o jej bezpieczeństwo. Nie jest to chyba duża inwestycja ... a jakże ułatwi ludziom życie. Pozdrawiam Adam

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana zapytanie, informuję, że roboty związane z oczyszczeniem poboczy z zarośli zostały zlecone Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.

Sebastian Nowaczkiewicz

droga
 • Autor: jolanta wijas
 • Data: Jul 11, 2019
 • Miejscowość: Bolechowice

proszę o odpowiedź w sprawie drogi na Bolechowicach. Od trzech tygodni zerwana jest nawierzchnia i nic się nie dzieje więc w jakim celu było to ruszać i nic nie robić, kurzy się niesamowicie mamy utrudniony wyjazd z posesji. Byłby najwyższy czas zająć się w sposób sprawny nad tym tematem drogi wałkowanym od lat.

Szanowna Pani

W odpowiedzi na zapytanie, informuję, że roboty związane z inwestycja pn.: „Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 – ETAP 1 w kilometrażu od 0+795,88 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0381T w km 1+571,93 w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Sitkówka-Nowiny” dobiegają końca. Do połowy października 2019 r. trwać będą odbiory końcowe w/w inwestycji.

 Sebastian Nowaczkiewicz

Komary!!!
 • Autor: Beata M
 • Data: Jun 17, 2019
 • Miejscowość: Kowala

Panie Wójcie, czy planuje Pan uruchomić program/ y "odkomarzania" terenów gminnych? Chmary komarów, gryzą bardzo dotkliwie a ich ukąszenia powodują u niektórych zmiany uczuleniowe...Opryskiwanie pojedynczych posesji nic nie da jeśli te obok tego nie zrobią. Przydałyby się działania na większą skalę.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące odkomarzania, informuję, że Gmina Sitkówka-Nowiny nie będzie prowadzić oprysków przeciw komarom. Wykonanie oprysków związane jest z wydatkowaniem ogromnych środków finansowych, ze względu na fakt, że należałoby je wykonać kilka razy w sezonie, aby takie działanie przyniosło spodziewany efekt. Ponadto preparat przeznaczony na eliminację komarów działa szkodliwie na kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze. Osoby te nie powinny w tym czasie przebywać na zewnątrz. Oprysk przeciw komarom może także zaszkodzić niektórym owadom, m.in. pszczołom.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę zdrowie naszych mieszkańców nie będziemy wprowadzać substancji chemicznych do środowiska.

Sebastian Nowaczkiewicz

Modernizacja wodociągu
 • Autor: Mieszkaniec Kowali
 • Data: Jun 14, 2019
 • Miejscowość: Kowala

Panie Wójcie, chciałbym zadać pytanie w kwestii trwających prac na Kowali dotyczących modernizacji wodociągu. Po pracach wodociągowych, kolejnym etapem jest przywrócenie pierwotnego ładu...tj. ułożenie chodnika z nowej nawierzchni kostki brukowej. Chciałem zapytać o krawężniki oddzielające chodnik od ulicy, w niektórych miejscach gdzie takowe "stare" krawężniki się "rozsypały" zostały wymienione na nowe, jednak w wielu miejscach układane są dotychczasowe krawężniki, które widać swoje już przeżyły i są bardzo nieestetyczne gdy widać kawałek nowych i potem stare... Pytanie dotyczy czy wszystkie krawężniki zostaną wymienione na nowe czy te stare zostaną wykorzystane i zostaną... ? Troszkę szkoda było by bo widać efekt pracy po ułożeniu chodnika z kostki i te stare krawężniki go psują :) Pozdrawiam serdecznie ! :)

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy wodociągu w msc. Kowala i Kowala Mała realizowane jest przez Spółkę Wodociągi Kieleckie. Wykonawca robót ma w zakresie roboty dotyczące wymiany wodociągu i tylko odtworzenie nawierzchni chodnika do stanu pierwotnego. Wykonawca we własnym zakresie podjął decyzję, że odtworzenie nawierzchni chodnika wykona z nowej kostki brukowej, a nie z odzyskanych płytek chodnikowych, co obejmował zakres robót wymiany wodociągu. Natomiast nie objęta jest zakresem robót zadania wymiana krawężników drogowych. Wymiana krawężników, nawierzchni jezdni i ewentualne dalsze prace związane z poprawą nawierzchni chodnika, objęte będą zakresem planowanej przez Powiat Kielecki, przy udziale finansowym Gminy Sitkówka-Nowiny, przebudowy drogi powiatowej, której realizacja planowana jest po zakończeniu zadania przebudowy wodociągu. Zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej objęte jest złożonym przez Powiat Kielecki wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi nie wcześniej niż w 2020r.  

Sebastian Nowaczkiewicz

Komary
 • Autor: Monika Przeworska
 • Data: Jun 11, 2019
 • Miejscowość: Trzcianki

Dzień dobry,mam pytanie dotyczące odkomarzaniaw naszej gminie.Czy jest szansa na opryski przeciw komaro w naszej okolicy(Trzcianki).? Pozdrawiam Monika

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące odkomarzania, informuję, że Gmina Sitkówka-Nowiny nie będzie prowadzić oprysków przeciw komarom. Wykonanie oprysków związane jest z wydatkowaniem ogromnych środków finansowych, ze względu na fakt, że należałoby je wykonać kilka razy w sezonie, aby takie działanie przyniosło spodziewany efekt. Ponadto preparat przeznaczony na eliminację komarów działa szkodliwie na kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze. Osoby te nie powinny w tym czasie przebywać na zewnątrz. Oprysk przeciw komarom może także zaszkodzić niektórym owadom, m.in. pszczołom.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę zdrowie naszych mieszkańców nie będziemy wprowadzać substancji chemicznych do środowiska.

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl