Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
20-08-2016

Świetlica w Nowinach

Świetlica w Nowinach

 

 

Od 25.10.2004 r.  w ramach działalności Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego zaczęła funkcjonować Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z terenu osiedla Nowiny. Dzieci i młodzież korzystają ze świetlicy dobrowolnie i nieodpłatnie. Zajęcia w świetlicy przewidziane są dla dzieci w wieku szkolnym, ale w wyjątkowych przypadkach przyjmowane są osoby poniżej 6 i powyżej 20 roku życia. Placówka w ramach swojej działalności oferuje pomoc, opiekę oraz różnorodne zajęcia, które odbywają się 5 dni w tygodniu.

Świetlica spełnia podstawowe funkcje opiekuńczo-wychowawcze dzięki realizowaniu form pracy zgodnych z założeniami programowymi placówek wsparcia dziennego.

 1. Systematyczna pomoc w odrabianiu lekcji, nauce, wyrównywaniu zaległości szkolnych (szczególnie z matematyki), wykonywaniu prac kontrolnych, plastyczno-technicznych  na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum;
 2. Organizacja różnorodnych zajęć świetlicowych mających na celu efektywne i atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego, a także wspieranie i rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań:
  − plastyczno-technicznych (wykonywanie prac z wykorzystaniem różnym technik),
  − logicznych, twórczego myślenia (łamigłówki, zagadki, tworzenie nowych wyrazów z wyrazu podstawowego),
  − sprawnościowych, zręcznościowych (zajęcia sportowe, gry i zabawy ćwiczące ogólną sprawność fizyczną oraz zręczność);
 3. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze mające na celu kształtowanie właściwych nawyków, postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży − pogadanki, dyskusje;
 4. Czynny udział w Europejskim Tygodniu Sportu (organizacja i przeprowadzenie szeregu  konkurencji, turniejów sportowych), świątecznych kiermaszach, przegladzie jasełek; organizowanie akcji „Świety Mikołaj"
 5. Organizacja wspólnej pracy na terenie zieleni wokół świetlicy oraz w pomieszczeniu świetlicy (porządki, zmiana dekoracji tablic ściennych, itp.);
 6. Organizacja zajęć tematycznych związanych ze: Świętami Wielkanocnymi, Bożego Narodzenia, Dniem Matki, Dniem Babci i Dziadka, Dniem Dziecka
 7. Organizacja oraz przeprowadzenie planowych zajęć w czasie ferii zimowych (zabawy, zajęcia plastyczno-techniczne, konkursy, warsztaty fotograficzne);
 8. Indywidualna praca z dzieckiem ze specyficznymi zaburzeniami zachowania;
 9. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych;
 10. Zajęcia psychoprofilaktyczne dotyczące emocji w zakresie prawidłowego ich rozpoznawania i nazywania, nauki radzenia sobie ze stresem, samooceny, asertywności, itp.;
 11. Pomoc starszej młodzieży w pisaniu pism urzędowych, wniosków, sporządzaniu cv oraz listów motywacyjnych, wyszukiwaniu ofert pracy, itp.;
 12. Wystawa prac plastyczno – technicznych oraz zdjęć na terenie Pływalni „Perła”.
 13. Wyjazdy dzieci i młodzieży ze Świetlicy do kina.

 

 

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl