Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Światłowód w gminie

Już wkrótce ruszy budowa linii światłowodowej

w powiecie kieleckim w ramach projektu „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu". Program realizowany jest w ramach projektu „Powszechnego dostępu do Internetu” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W najbliższym czasie firma  Gladmar investments Sp. z o.o. realizować będzie prace projektowe związane z budową linii światłowodowych na obszarze Gminy Sitówka-Nowiny w tym sołectw Wola Murowana, Kowala, Zgórsko-Zagrody. 

Wiąże się to z koniecznością uzyskania zgód od mieszkańców – właścicieli nieruchomości, przez które planowane jest przeprowadzenie napowietrznych i doziemnych linii światłowodowych. Zgody właścicieli są niezbędne do wykazania się przed organami administracji publicznej „prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane", związanym z budową linii światłowodowej. Zbierane one będą przez  pracowników firmy „BPST" Sp. z o.o., która mieści się przy ul. Bełsznicka 7, 44-352 Czyżowice, e-mail: bpst@bpst.pl, tel. 32 451 36 90

O projekcie

W ramach projektu realizowanego przez CPPC w całej Polsce wyłoniono do dofinansowania projekty na 52 obszarach konkursowych, co stanowi ponad 65% wszystkich udostępnionych obszarów. Wartość przyznanego dofinansowania w ramach podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 1 966 104 937,66 złotych. 

Zadeklarowana liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym dostępem do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na 52 zwycięskich obszarach wynosi 1 198 368. Realizacja projektu  zapewni mieszkańcom dostęp do wysokiej jakości usług internetowych i przyczyni się do rozwoju społeczności lokalnej. Dodatkowo w projektach wyłonionych do dofinansowania zadeklarowano podłączenie do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 6634 punktów adresowych dedykowanych placówkom oświatowym, gdzie funkcjonuje łącznie 9723 placówek.

O firmie

Firma Gladmar Investments Sp. z o.o. została powołana aby aktywnie uczestniczyć w działaniach mających na celu realizację Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC),ze szczególnym uwzględnieniem udziału w projekcie realizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod nazwą Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach". Firma zarejestrowana jest w wykazie przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pod nr 11876 i zajmuje się dostarczaniem sieci transmisji danych oraz świadczeniem usług transmisji danych i dostępem do sieci Internetu.

 

 

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl