Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

INFORMACJA

Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała

Na podstawie pisma nr KR08/05/2014 od LAFARGE KRUSZYWA I BETON Sp. z o. o.

z dn. 07.05.2014 (data wpływu do tutejszego Urzędu Gminy 12.05.2014)

 

Informujemy co następuje:

 

Zgodnie z § 79 ust. 3 „Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych”, Zakład Górniczy Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała, przypomina że odpalanie ładunków materiałów wybuchowych w w/w Zakładzie Górniczym odbywać się będzie w godzinach: 1100 – 1300, 1400 – 1500. Podany czas strzelania obowiązuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych.

Rozpoczęcie prowadzenia robót strzałowych uprzedzone będzie sygnałem dźwiękowym, za pomocą syreny alarmowej, oraz wywieszonej czerwonej chorągwi na maszcie sygnalizacyjnym.

W zawiązku z odpalaniem ładunku materiału wybuchowego, zostaną nadane następujące ostrzegawcze sygnały dźwiękowe słyszane w całej strefie zagrożenia:

1) sygnał pierwszy – jeden ciągły ton, oznaczający „uprzedzenie”, nadawany po ukończeniu ładowania materiałów wybuchowych, lecz przed wykonaniem obwodu strzałowego; na sygnał ten wszystkie osoby niezatrudnione do wykonywania czynności odpalania powinny udać się do schronów lub poza strefę rozrzutu odłamków, a posterunki zabezpieczające zająć wyznaczone stanowiska;

2) sygnał drugi – dwa ciągłe, bezpośrednio po sobie następujące tony, oznaczający „przygotowanie do odpalania”, nadawany po stwierdzeniu wycofania ludzi do schronów; na sygnał ten osoba wykonująca roboty strzałowe przygotowuje się do zapalania lontów lub bada opór obwodu strzałowego, a następnie przyłącza zapalarkę linii strzałowej;

3) sygnał trzeci – jeden krótki ton, oznaczający „odpalanie”, nadawany tuż przed zapaleniem lontów lub uruchomieniem zapalarki;

4) sygnał czwarty – trzy ciągłe, bezpośrednio po sobie następujące tony, oznaczający „odwołanie”, nadawany po upewnieniu się, że wszystkie ładunki materiału wybuchowego odpaliły, jednak nie wcześniej niż po upływie 5 minut od momentu odpalenia; na sygnał ten posterunki zabezpieczające oraz pozostali pracownicy mogą opuścić schrony.

Od chwili nadania pierwszego sygnału do chwili nadania czwartego sygnału, ruch w strefie zagrożenia będzie wstrzymany, a dojście do tej strefy obstawione będą posterunkami zabezpieczającymi.

Po pierwszym sygnale dźwiękowym osoby przebywające w obrębie strefy rozrzutu odłamków skalnych powinny natychmiast ją opuścić. Strefa ta wynosi 300m od wyrobiska górniczego i jest oznaczona tablicami informacyjnymi na dojściach i drogach dojazdowych znajdujących się w zasięgu strefy.

Zwracamy również uwagę, że tereny kopalń otaczają lasy, które częściowo obejmuje strefa rozrzutu odłamków i w związku z tym ostrzegamy mieszkańców gminy, a szczególnie dzieci aby w godzinach odstrzału nie przebywały na tym terenie.

Ponadto ze względu ma bezpieczeństwo związane z rozrzutem kamienia jakie występuje podczas odpalania ładunków materiału wybuchowego, prosimy mieszkańców okolicznych wsi zwłaszcza tych, których grunty znajdują się w pobliżu w/w kopalń, aby zachowali jak najdalej idącą ostrożność w wyznaczonych godzinach odstrzału i udali się w bezpieczne miejsce poza strefę rozrzutu odłamków skalnych.

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl