Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Stypendia szkolne dla uczniów

INFORMACJA

Od poniedziałku 03 września 2018 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dokumenty składać należy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach, pok. 15 w godz. 7.15-15.15, poniedziałek w godz. 8.00-16.00. Termin przyjmowania wniosków upływa 15 września 2018 roku.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Do wniosków spełniających kryterium dochodowe ustalone przez ustawodawcę, należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba  otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających celowość wydatków.

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl