Dla przedsiębiorców - RSS http://www.nowiny.com.pl kanał rss z aktualnymi wiadomościami ze strony www.nowiny.com.pl Informacje, Tue, 24 Jan 2017 15:08:00 +0100 http://www.nowiny.com.pl/dla_przedsiebiorcow/wiecej/1961.html Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.
Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.
JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.
Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.
Więcej o JPK – TUTAJ.
Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni  bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste!

Załóż Profil Zaufany już dziś!

Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku JPK_VAT.
Jak to zrobić?
Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:

1. Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej
W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.
Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy - w tym przedsiębiorca - kto zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Krok 1: Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej.
Krok 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego.

2. Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym

Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.
Krok 2: Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym.
Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego
Krok 4: Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy Punkt Potwierdzający.

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.
Pełna lista punktów potwierdzających - TUTAJ.

Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany?
Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:

Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej Zgłosić utratę dokumentu tożsamości Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego Dziesiątki innych spraw.

 

Dlatego: przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
Więcej informacji na stronie www.pz.gov.pl

 
Z poważaniem
Wydział Komunikacji
Ministerstwa Cyfryzacji

 

]]>
Charakterystyka społeczno-gospodarcza Fri, 26 Aug 2016 11:17:00 +0200 http://www.nowiny.com.pl/dla_przedsiebiorcow/wiecej/1688.html Siedziba Urzędu Gminy położona jest w odległości 12 km na południe od Kielc. Długość gminy wynosi 13 km na kierunku wschód-zachód, natomiast szerokość na jej kierunku północ-południe wynosi ok. 3 km. W bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Sitkówka-Nowiny znajdują się: Gmina Piekoszów (od północnego-zachodu), Gmina Chęciny (od południowego-zachodu), Gmina Morawica (od południowego-wschodu) oraz Gmina Kielce (od północnego-wschodu). Według podziału administracyjnego Gmina Sitkówka-Nowiny należy do powiatu kieleckiego ziemskiego. Gmina Sitkówka-Nowiny jest gminą o statusie gminy wiejskiej i składa się z 5 sołectw oraz jednego osiedla mieszkaniowego w miejscowości  Nowiny. Centralną część gminy  zajmuje od 1963 r. osiedle mieszkaniowe Nowiny zbudowane początkowo  dla pracowników pobliskiej cementowni. Według danych z Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku gminę zamieszkuje 7558 osoby, w tym 3834 kobiet (50,7%) i 3724 mężczyzn (49,3%). Średnio na
1 km2 przypada 165,74 osoby. Natomiast średnia gęstość zaludnienia wynosi 169 osoby/km2

Obszar Gminy Sitkówka-Nowiny odróżnia się od terenów sąsiednich rzeźbą skalistych pasm i rozdzielających je dolin. Przez centralną część obszaru ciągnie się Pasmo Zgórskie z dominującą Górą Patrol (389 m) oraz Pasmo Posłowickie z Górą Biesak (381 m). Na południe od Pasma Zgórskiego położony jest Grzbiet Bolechowicki z Czerwoną Górą (328 m).

Stopa bezrobocia na koniec lutego 2015 roku ukształtowała się w powiecie kieleckim na poziomie 18,20%, w województwie świętokrzyskim na poziomie 15,0%, a w kraju wyniosła 12,0%. Jednoznacznie wskazuje to na niekorzystną sytuację zarówno powiatu, jak i województwa świętokrzyskiego na tle kraju. Na tym tle wskaźnik gminy na poziomie 8,8% zarejestrowanych bezrobotnych nie jest wynikiem złym i świadczy o zaradności i samodzielności mieszkańców.
Na koniec marca 2015r. roku zarejestrowanych było w gminie 473 podmioty gospodarcze w tym 14 podmiotów w formie spółek osobowych. Daje to wskaźnik 630 podmiotów na 10 000 mieszkańców. W powiecie kieleckim wskaźnik ten wyniósł 728 podmiotów, w województwie świętokrzyskim – 866 podmiotów, a w kraju – 1 057 podmiotów. W Krajowym Rejestrze Sądowym na koniec marca zarejestrowanych jest 56 podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w formie spółek kapitałowych. Biorąc pod uwagę strukturę branż, zdecydowanie przeważa sekcja „Handel i usługi”, następnie sekcja „Przemysł” oraz „Budownictwo”. Na terenie Gminy dominują przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjno-usługowym, działających na potrzeby mieszkańców okolicznych miejscowości, miasta Kielce, jak i produkujących na rynek ogólnopolski i europejski.
Należy podkreślić, iż obecnie płaci podatki od nieruchomości 45 czynnie działających podmiotów gospodarczych. Aż 17 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG działa od 1990 r. lub dłużej.
Gmina Sitkówka-Nowiny zlokalizowana jest w obrębie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, stanowiącego dopełnienie Wieloprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych Województwa Świętokrzyskiego. Najcenniejsza przyrodniczo i krajobrazowo jest północno-zachodnia część gminy, która została włączona w granice Parku (sołectwo Szewce-Zawada), a w jego otulinie sołectwo Zgórsko-Zagrody. Na terenie Parku znajduje się jedna z najpiękniejszych jaskiń Europy – Jaskinia „Raj” z bogatą szatą naciekową – stalaktytami, stalagnatami i stalagmitami i śladami pobytu człowieka neandertalskiego oraz Jaskinia „Piekło”. Jaskinia „Raj”, znajduje się na terenie sąsiedniej gminy Chęciny, ale umiejscowiona jest w pobliżu miejscowości Zgórsko i Szewce. Oprócz tego na terenie gminy i w pobliżu jej granic znajduje się kilka miejsc interesujących z punku widzenia turystycznego. Gmina posiada w swoich zasobach jeden zabytek wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Park Dworski przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. Na terenie Gminy ważną atrakcję turystyczną stanowi też kryta pływalnia w GOK-u „Perła”. Obok basenu oferta turystyczna Gminy zawiera także:

szlak Archeo-Geologiczny, szlaki piesze w paśmie Zgórskim, szlaki i ścieżki  rowerowe, kamieniołom Szewce, kamieniołom Zgórsko, Rezerwat Góra Żakowa, tor motocrossowy Kowala, stadion i boiska sportowe.

Teren gminy to także swoisty raj dla paleontologów. Liczne wyrobiska złóż kamienia z okresu dewonu odsłoniły wspaniale skamieniałości prehistorycznych zwierząt i roślin, które można dziś podziwiać w ich naturalnie zachowanej formie w Bolechowicach, Kowali i Szewcach. Rejon ten jest miejscem łączenia się głównych szlaków turystycznych Gór Świętokrzyskich przebiegających przez malownicze pasma górskie.]]>
Tereny inwestycyjne Thu, 25 Aug 2016 11:21:00 +0200 http://www.nowiny.com.pl/dla_przedsiebiorcow/wiecej/1689.html Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren ma przeznaczenie główne – obiekty produkcyjne i przemysłowe, składowo-magazynowe, i przeznaczenie uzupełniające pozwalające prowadzić także usługi i handel. Oznacza to bardzo szeroki zakres dopuszczalnego wykorzystania tych terenów. W pobliżu nie ma zabudowań mieszkalnych, teren uzbrojony, typowo przemysłowy. Najbliższa stacja i linia kolejowa znajdują się ok. 1 km od terenu. Do drogi krajowej S7 jest ok. 5 km. Jest to bardzo dobrze skomunikowane miejsce. Do centrum Kielc jest ok. 10 km.

 

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z UE na utworzenie nowych terenów inwestycyjnych, istnieje możliwość przygotowania przez Gminę tego terenu w całości lub w części zgodnie z oczekiwaniami inwestora. W ramach projektu istnieje możliwość wyposażenia terenu w hale. Zachęcamy do kontaktu: Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny tel. (41) 347 50 00, email: nowiny@nowiny.com.pl

 


]]>
Strategia rozwoju Gminy Wed, 24 Aug 2016 15:00:00 +0200 http://www.nowiny.com.pl/dla_przedsiebiorcow/wiecej/1690.html Strategia rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny do 2025 r.

1. Strategia Rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny

 

 

Strategia rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny do 2015 r.

1. Część I – Raport o stanie Gminy

2. Część II – Strategii rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny

 

]]>
Zamówienia publiczne Mon, 22 Aug 2016 14:30:00 +0200 http://www.nowiny.com.pl/dla_przedsiebiorcow/wiecej/1692.html Wszelkie informacje dotyczące zamówień publicznych znajduja się na stronie BIP Urzędu Gminy Sitkowka-Nowiny tutaj...

 

Aktualne przetargi

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Zgórsko, Trzcianki, Kowala Gmina Sitkówka-Nowiny, Województwo Świętokrzyskie

]]>