Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
04-03-2018

Fundusz sołecki i obywatelski

Co zrealizowaliśmy w 2017 r.?

Wśród szczególnie istotnych dla mieszkańców inwestycji znajdują się te, o których decydują oni sami bezpośrednio. Mają taką możliwość dzięki funduszowi sołeckiemu i obywatelskiemu. Ten ostatni po raz pierwszy został rozdysponowany w gminie Sitkówka-Nowiny w ubiegłym roku.

Fundusz sołecki to środki w budżecie gminy, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Dzięki temu realizowane są zadania, które, z różnych względów, nie zawsze byłyby brane pod uwagę przy konstruowaniu budżetu. – Szczególnie cenię sobie zaangażowanie samych mieszkańców. Ich aktywność i świadome uczestnictwo w życiu publicznym realnie wpływają na współpracę z władzami samorządowymi. – wyjaśnia wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

Fundusz sołecki działa w gminie Sitkówka-Nowiny już od 2009 r. Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców. Na przestrzeni lat dzięki środkom z jego realizacji zmodernizowano i wybudowano place zabaw, sfinansowano potrzeby zespołów ludowych czy  zadecydowano o budowie oświetlenia w poszczególnych sołectwach.

Altana rekreacyjna przy ZPO w Bolechowicach.

W roku 2017 na fundusz sołecki i obywatelski przeznaczono łącznie niemal 400 tys. zł. W Bolechowicach wybudowano altanę rekreacyjną wraz z grilowiskiem, część środków przeznaczono na zakup strojów dla zespołu ludowego „Bolechowiczanie”. W Kowali, poza wymianą bram garażowych i remontem łazienek w budynku OSP, dokonano zakupów: kosy spalinowej, iglaków dla szkoły oraz obuwia dla zespołu „Kowalanki”. – Inwestycje były realizowane pod nadzorem Rady Sołeckiej, wspólnie dokonywaliśmy wyboru płytek i wyposażenia w łazienkach – mówi sołtys Renata Posłowska. – Zarówno remont łazienek, jak i wymiana bram garażowych w remizie była możliwa dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu ze strony gminy – podkreśla.

Wyremontowane łazienki w remizie OSP Kowala

Mieszkańcy sołectwa Szewce-Zawada zadecydowali o przeznaczeniu środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej oraz oświetlenia w ul. Kwarcytowej. – Nasze sołectwo szybko się rozrasta, przybywa tu nowych mieszkańców, dlatego zagospodarowanie nowopowstałych dróg jest dla nas ważne – mówi sołtys Ewa Fudali. Nie zapominamy jednak o Szewczankach, dla których kupiliśmy stroje oraz o strażakach – dla nich zakupiono kosę spalinową na potrzeby OSP – dodaje.

W Woli Murowanej wykonano nagłośnienie w sali zebrań w budynku OSP oraz sfinansowano częściowo opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw. Prace ruszą wczesną wiosną. Zlokalizowana tu zostanie siłownia zewnętrzna dla dorosłych, placyk zabaw dla dzieci oraz boisko rekreacyjne o wymiarach 17×30 metrów o nawierzchni z poliuretanu. Na części przeznaczonej dla dzieci stanie między innymi piramida wspinaczkowa, wielofunkcyjny zestaw zabawowy, huśtawki czy karuzele. Na terenie siłowni zewnętrznej powstanie siedem stanowisk do ćwiczeń, między innymi urządzenia do crossfitu.

W sołectwie Zgórsko-Zagrody środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na place zabaw. Zmodernizowano plac zabaw na Osiedlu Pod Lasem w miejscowości Zgórsko. Niestety, w 2017 r. nie udało się rozpocząć prac związanych z budową placu zabaw w Zagrodach z uwagi na fakt, że kwoty wskazane przez oferentów znacznie przekraczały możliwości  finansowe gminy. Na ogrodzonym terenie zostanie zamontowany zestaw wielofunkcyjny do zabawy, linarium widokowe czy karuzele, powstanie także altana rekreacyjna. Lada dzień zostanie wyłoniony wykonawca, a prace rozpoczną się wczesną wiosną.

Po raz pierwszy o możliwości przeznaczenia środków finansowych decydowali mieszkańcy miejscowości Nowiny, Sitkówka, Trzcianki oraz Słowik. Łącznie mieli oni do rozdysponowania kwotę ponad 130 tys. zł. Mieszkańcy Sitkówki zadecydowali o modernizacji placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego. W Słowiku wybudowano siłownię zewnętrzną i zamontowano lustro bezpieczeństwa ruchu drogowego, w Trzciankach pieniądze przeznaczono na opracowanie projektu chodników i ciągów dla pieszych. Na osiedlu Nowiny powstała altana rekreacyjna z grilowiskiem. W jej okolicy zamontowano trzy kamery do monitorowania terenu. Wykonano również nawierzchnię tartanową siłowni zewnętrznej i zakupiono stroje dla Nowinianek. – Mamy nadzieję, że mieszkańcy będą korzystać z altany i troszczyć się o nią. Takie miejsce spotkań zawsze się przyda – mówi Krystyna Janiec przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny.

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl