Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
28-02-2018

Zima 2018

Informacje dla mieszkańców

W związku z pojawieniem się niskich temperatur zwracamy się do Państwa z apelem o szczególną czujność i wrażliwość w stosunku do ludzi bezdomnych oraz wszystkich tych, którzy mogą mieć problemy z poruszaniem się, w szczególności osób starszych. Żadna ofiara zasłabnięcia na mrozie nie może pozostać bez pomocy. Nasza natychmiastowa reakcja może zapobiec śmierci z powodu wychłodzenia.

W razie dostrzeżenia osoby potrzebującej pomocy należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 bądź bezpośrednio powiadomić odpowiednie służby:

  • Policja – nr 997
  • Pogotowie ratunkowe – nr 999

Zimą na drogach mamy trudne warunki, mało widoczni piesi wolniej przechodzą przez śliską jezdnię, a droga hamowania pojazdu znacznie się wydłuża. Z policyjnych statystyk wynika, że jest to czas wzrostu liczby kolizji i wypadków, również tych najtragiczniejszych w skutkach. Wszystkim użytkownikom dróg po raz kolejny przypominamy zasady bezpiecznego podróżowania zimą. Łamiąc przepisy i nie dostosowując prędkości do warunków drogowych narażamy się nie tylko na straty finansowe przez mandat, ale przede wszystkim na zagrożenia dla zdrowia lub życia własnego, członków swojej rodziny, a także innych użytkowników dróg.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich aby zachowali szczególną ostrożność podczas przemieszczania  się po drogach i chodnikach, nawet odśnieżony teren może być śliski i niebezpieczny.

Przypominamy również o obowiązkach  właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości, które  określone są w art. 5 ustawy z 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie (uchwała Rady Gminy nr XXIX/241/13 z 27 marca 2013 r.). Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do "uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Należy zwrócić uwagę, że obowiązek sprzątania chodnika  dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Nie ma zatem znaczenia, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana, czy nie, czy właściciel mieszka na posesji, czy nie, oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny lub inny (np. handlowy lub usługowy).

Długotrwałe, intensywne opady śniegu, potęgowane mrozem mogą również w znaczny sposób obciążać dachy i inne płaskie powierzchnie na budynkach. Spowodowane w ten sposób niebezpieczeństwo zagraża zarówno ludziom znajdującym się wewnątrz budynków, jak i przypadkowym przechodniom. Apeluje zatem do właścicieli nieruchomości bądź ich zarządców, aby regularnie odśnieżali dachy oraz usuwali zwisające z nich sople.

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl