Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
03-01-2018

Niemal 20 mln na inwestycje w 2018 r.

Jakie inwestycje zrealizuje gmina Sitkówka-Nowiny w 2018 r.?

Przyjęty 28 grudnia 2017 r. przez Radę Gminy Sitkówka-Nowiny budżet na 2018 r. przewiduje wydatkowanie niemal 20 mln zł na inwestycje. Wiele z nich to inwestycje jednoroczne, część stanowi element wieloletnich przedsięwzięć, niektóre z nich będą realizowane we współpracy z innymi podmiotami.

Drogi, oświetlenie i infrastruktura wod-kan

Niewątpliwie wśród najważniejszych inwestycji dla mieszkańców należy wymienić inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach poprzez ich budowę i modernizację, a także budowę oświetlenia ulicznego. Równie ważna jest rozbudowa infrastruktury wod-kan. W  2018  r.  na  realizację  inwestycji  drogowych  gmina  zamierza  przeznaczyć  4  361  119,00  zł, na  oświetlenie  ulic,  dróg  i  placów  615  000,00  zł, a  na inwestycje wod-kan 250  000  zł.

Inwestycje w sołectwie Bolechowice.

Inwestycje w sołectwie Kowala.

Inwestycje w sołectwie Szewce-Zawada.

Inwestycje w sołectwie Wola Murowana.

Inwestycje w sołectwie Zgórsko-Zagrody.

Inwestycje w miejscowości Sitkówka.

Inwestycje w miejscowości Trzcianki.

W szkole…

Wysoka jakość nauczania to nie tylko wykwalifikowana kadra, ale również warunki, w jakich dzieci i młodzież spędzają czas. W roku 2018 r. gmina Sitkówka-Nowiny przewidziała wydatkowanie na ten cel kwoty ponad 600 tys. zł, jednak część inwestycji to inwestycje wieloletnie, zatem całkowita kwota, jaką obecnie gmina Sitkówka-Nowiny zamierza przeznaczyć na podwyższenie komfortu w placówkach edukacyjnych to kwota 2,6 mln zł. Warto wspomnieć tu o termomodernizacji budynków oświatowych w Kowali i Bolechowicach. W budynkach zostaną przeprowadzone kompleksowe prace termomodernizacyjne mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej), modernizację c.o., docieplenie dachu i częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość dofinansowania wynosi 1 180 307,13 zł.

Inwestycje w placówkach edukacyjnych.

I poza nią…

Chcąc zapewnić zarówno najmłodszym, jak i nieco starszym możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, gmina Sitkówka-Nowiny dba o rozwój infrastruktury sportowej, zarówno w centrum, jak i w poszczególnych sołectwach.

Największą inwestycją jest przebudowa płyty  boiska  sportowego  na  terenie  GOK  "Perła” w Nowinach za kwotę  3 059 707,02 zł. Młodszych z pewnością ucieszą budowane i modernizowane place zabaw: w Woli Murowanej, Szewcach, Zagrodach czy Sitkówce. Być może już w 2018 r. uda się rozpocząć działania związane z budową ścieżki edukacyjnej w Szewcach, która w 85% zostanie sfinansowana w ramach ZIT KOF z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miłośników wodnego szaleństwa z pewnością ucieszy fakt, że gmina przekaże dotację celową dla GOK „Perła” w  Nowinach na wymianę zjeżdżalni.

Inwestycje w obeikty sportowe.

Dla OSP i mieszkańców

Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada to inwestycja, na którą mieszkańcy oczekiwali od kilkunastu lat. Umowa na jej realizację została zawarta jeszcze w ubiegłym roku i ma zakończyć się jesienią 2018 r. W ramach dotacji celowej dla OSP planowany jest zakup toru przeszkód do zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Inwestycje w OSP.

Dla przedsiębiorców… i nie tylko

Na zakończenie należy wspomnieć o największych realizowanych obecnie inwestycjach. Choć na co dzień widać tempo wykonywanych prac, rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompleksowych funkcji zakończy się w październiku 2019 r.  Wartość inwestycji wyniesie 11 250 821,64 zł.

Podpisano umowę na realizację zadania „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie”. Uzyskało ono dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4 568 330,93 zł. Dzięki jego realizacji na zdegradowanych terenach przy ulicy Przemysłowej w Nowinach powstaną nowe tereny inwestycyjne.

Pozostałe inwestycje.

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl