Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
17-12-2017

Samorząd i Biznes

Spotkanie z przedsiębiorcami

Prywatne firmy z terenu gminy Sitkówka-Nowiny to miejsca pracy, lepsza koniunktura, bogatsi mieszkańcy i zasobniejsza gmina. Warto znać ich oczekiwania przedsiębiorców i wspierać rozwój ich firm. Z myślą o tym gmina Sitkówka-Nowiny zorganizowała spotkanie „Samorząd i biznes”.

 

Spotkanie odbyło się 15 grudnia 2017 r. w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. Miało ono celu wymianę doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju, a także poznanie potrzeb i oczekiwań ze strony przedsiębiorców.

Kierunki rozwoju gminy
Spotkanie rozpoczął wójt gminy Sitkówka-Nowiny, który po powitaniu gości zaprezentował dotychczasowe działania gminy w zakresie przedsiębiorczości, najważniejsze inwestycje oraz działające na terenie gminy stowarzyszenia. Przedsiębiorcy z terenu gminy Sitkówka-Nowiny mogą liczyć na pomoc de minimis polegającą na zwolnieniu od podatku na okres od 1 do 3 lat, najniższe podatki w powiecie kieleckim, a także promocję podejmowanych działań gospodarczych. Polega ona m.in. na utworzeniu bazy przedsiębiorców, publikacji informacji o przedsiębiorcach w „Głosie Nowin” czy wsparciu finansowym poprzez LGD „Perły Czarnej Nidy”. Szczególną uwagę wójt Sebastian Nowaczkiewicz poświęcił rewitalizacji terenów poprzemysłowych, które obecnie zostaną przekształcone w tereny inwestycyjne, na których powstaną hale magazynowe i biurowce. A wszystko to już niebawem – termin realizacji inwestycji upływa w czerwcu przyszłego roku.

Wsparcie pożyczką
Zastępca prezesa zarządu Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Marek Gos przedstawił możliwości wsparcia inwestycyjnego i prorozwojowego, jakie oferuje przedsiębiorcom Fundusz. Fundusz Pożyczkowy to alternatywna forma finansowania przedsiębiorstw Jest w 100% spółką samorządu województwa świętokrzyskiego, dysponuje 51 mln kapitału pochodzącego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, który będzie kontynuowany do 2016 roku. Obecnie ma uruchomione pożyczki na łączną kwotę 145 mln zł. Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego. Maksymalna kwota pożyczki, jakiej może udzielić Fundusz to 1.500.000 zł. Marek Gos przedstawił również koszty oraz zasady udzielanych pożyczek.

LGD-owe wsparcie
Instytucją, która aktywnie wspiera przedsiębiorców z terenu gmin Sitkówka-Nowiny, Morawica i Chęciny jest Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”. Działa ona od 17 czerwca 2008 roku i ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców terenu LGD. Prezes LGD Marcin Dziewięcki przedstawił projekty, jakie w ostatnim czasie realizowała LGD, m.in. organizację warsztatów zawodowych dla mieszkańców, projekt pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”, „Rozwijanie działalności gospodarczej PROW 2014-2020”, „Podejmowanie działalności gospodarczej PROW 2014-2020” czy „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. W najbliższym czasie LGD zamierza uruchomić tzw. kreator przedsiębiorczości, w którym będzie można uzyskać pomoc prawną i księgową, a także wziąć udział w licznych szkoleniach tematycznych.

Oferta WFOŚiGW w Kielcach
Głównym celem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach jest wspieranie przedsięwzięć zawartych w priorytetach dziedzinowych, które objęte zostały dofinansowaniem ze środków UE i innych źródeł zagranicznych. Informację o dofinansowaniu zadań ze środków WFOŚiGW przedstawił zastępca prezesa zarządu Mariusz Goraj. Szczególną uwagę poświęcił programom edukacji ekologicznej, w których w tym roku brała udział również gmina Sitkówka-Nowiny, a także programowi „Zorza”, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków.

Prezentacja stowarzyszeń z terenu gminy
Wprawdzie wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił wcześniej działające na terenie stowarzyszenia, jednak dwa z nich – prężnie działające kluby sportowe GKS Futsal Nowiny oraz GKS Nowiny postanowiły zaprezentować przed przedsiębiorcami swoją ofertę dla sponsorów klubów. Jest to doskonała okazja do prezentacji firmy i kształtowania jej pozytywnego wizerunku. Przedstawiciele klubów podkreślali, że ich działalność wykracza poza granice województwa świętokrzyskiego, a sposób docierania odbiorów poprzez media społecznościowe, nadruki na koszulkach i banerach okazują się naprawdę skuteczne.
W trosce o zdrowie kobiet
Katarzyna Zapała, przedstawicielka stowarzyszenia PROREW, zaprezentowała założenia akcji „Rak to twój biznes. Firmy przeciw nowotworom”. Jest ona skierowana do pracodawców z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i realizowana będzie przez Stowarzyszenie PROREW wraz z partnerami w ramach projektów „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia” i „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”. Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości kobiet o systematycznej potrzebie badań profilaktycznych piersi oraz szyjki macicy i jajników.

Inicjatywa powstania forum pracodawców
Z inicjatywą zawiązania forum pracodawców gminy Sitkówka-Nowiny wystąpił Dariusz Stępień prezes koła nr 9 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, którego siedziba znajduje się w gminie Sitkówka-Nowiny. – Na co dzień jestem pracodawcą, wiem, jak wiele dobrego takie stowarzyszenie może zdziałać, zarówno dla swoich członków, jak i lokalnej społeczności. To nie tylko wspólny lobbing na rzecz przedsiębiorców i wspieranie się, ale również wymiana poglądów i inicjatywy zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości – mówił o swoim pomyśle Dariusz Stępień.

Po zakończeniu części oficjalnej nadszedł czas na mniej formalne spotkanie świąteczno-noworoczne. Stało się ono nie tylko okazją do złożenia sobie życzeń, ale również omówienia tematów podatków lokalnych, ulg podatkowych oraz innych, istotnych dla przedsiębiorców, zagadnień. – Cieszę się, że na naszą propozycję spotkania odpowiedziało tak wielu przedsiębiorców. Mam nadzieję, że będzie to pierwszy krok w kierunku stworzenia wspólnej platformy komunikacji, dzięki której gmina SItkówka-Nowiny stanie się jeszcze bardziej otwarta na rozwój przedsiębiorczości – mówił wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz po zakończeniu spotkania.

 

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl