Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
11-12-2017

Gmina Sitkówka-Nowiny z tytułem Samorządowego Lidera Edukacji

Ogólnopolskie wyróżnienie odebrał wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz

Gmina Sitkówka-Nowiny została wyróżniona za podejmowanie efektywnych, innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań w dziedzinie lokalnej polityki edukacji i zarządzania oświatą zdobywając Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2017 w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw "Samorządowy Lider Edukacji". Jednocześnie gmina Sitkówka-Nowiny otrzymała wyróżnienie specjalne „Primus” jako jedna z gmin, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych. Nagrody podczas  Wielkiej Gali Finałowej 9 grudnia 2017 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odebrał wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.

 

- Choć znajdujemy się w trudnym okresie reformy szkolnictwa i przed samorządami spore wyzwania w tym zakresie, gmin Sitkówka-Nowiny stara się, by zapewnić dzieciom i młodzieży jak najwyższy poziom nauczania. Inwestowanie w rozwój i edukację najmłodszych to kształtowanie odpowiedzialnych i zaangażowanych obywateli. Zagadnienie to jest mi szczególnie bliskie, dlatego jako gmina podejmujemy szereg działań, aby zagwarantować uczniom edukację na jak najwyższym poziomie oraz w sprzyjających warunkach – mówił wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz tuż po otrzymaniu nagrody.

Wśród najważniejszych osiągnięć w dziedzinie polityki oświatowej w okresie ostatnich 12 miesięcy wójt wymienia działania w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci, realizację programu DSD oraz rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży. – Zapewniamy dostęp uczniów do tablic multimedialnych i laptopów szklonych nie tylko podczas zajęć, ale także w czasie przebywania na świetlicy. Wyposażamy pracownie komputerowe w nowoczesny sprzęt i dbamy o wdrażanie nowoczesnych systemów nauczania w tym zakresie, jak chociażby nauka kodowania – wyjaśnia wójt.

Gmina finansuje zajęcia dodatkowe dla dzieci: gimnastykę korekcyjną, zajęcia sportowe, zajęcia muzyczne, obowiązkową naukę języka niemieckiego jako drugiego języka dla klas IV – VII czy  naukę pływania. Wspiera rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych poprzez dodatkowe godziny na matematykę i przyrodę oraz wyposażanie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny. Uczniowie uczestniczą w wielu projektach edukacyjnych, zarówno o znaczeniu lokalnym, jak „Listy do Ziemi” – impreza ekologiczno-edukacyjna, otwarcie „Ogrodu doświadczeń”, zajęcia projektowe zatytułowane „Various ways of learning English” w ramach programu English Teaching, ale także w międzynarodowych projektach wspierających naukę języków obcych: ERASMUS +, DSE. Urozmaiceniem zajęć są lekcje poza szkołą oraz współpraca z uczelniami: Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Wszechnicą Świętokrzyską, UJK Kielce. Dzięki współpracy z UR w Krakowie powstał „Uniwersytet dla dzieci i młodzieży”. Wspierając młode talenty i rozwój zainteresowań gmina finansuje pozaszkolne zajęcia dodatkowe, a także przeznacza pieniądze na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii i wakacji.

Nie bez znaczenia pozostaje modernizacja  i podnoszenie jakości  infrastruktury budowlanej placówek  oraz  zaplecza sportowego i dydaktycznego. Tylko w 2016 r. na te zadania gmina przeznaczyła kwotę 1,8 mln zł, zaś w 2017 zamierza przeznaczyć ponad 2,1 mln zł. Tym samym gmina dba nie tylko o komfort nauczania, ale wspiera również rozwój fizyczny uczniów poprzez udział dzieci w różnorodnych zajęciach sportowych z wykorzystaniem nowoczesnych, wciąż modernizowanych obiektów sportowych i placów zabaw.

Jednak komfort to nie wszystko, dlatego gmina Sitkówka-Nowiny postawiła również na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży realizując szereg programów profilaktycznych czy prozdrowotnych. Należy wymienić tu choćby program „Bezpieczna +" oraz „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła" w ZSP w Nowinach, mające wzmacniać integrację środowiska uczniowskiego czy projekt „Cyfrowobezpieczni" w tej samej szkole, a także ogólnopolski projekt pt. „Bezpieczna Szkoła, Bezpieczna Przyszłość” w ZPI w Kowali. Warto wspomnieć, ze gmina finansuje nieodpłatny punkt pomocy psychologicznej, którego głównym zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wykluczaniu społecznemu.

Komisja Certyfikacyjna podkreślała w uzasadnieniu swej decyzji, że gmina Sitkówka-Nowiny podejmuje działania w pełni transparentne, oparte na głębokiej analizie potrzeb edukacyjnych, zarówno w odniesieniu do stałego podnoszenia jakości nauczania, jak i inwestycji w posiadaną bazę infrastrukturalną, co ma decydujący wpływ na osiągane wyniki w nauce przez uczniów. Komisja złożyła na ręce wójta Sebastiana Nowaczkiewicza gratulacje z powodu wdrożenia bez większych przeszkód zaleceń centralnej reformy oświatowej oraz zaplanowania nowej sieci szkół. Wskazywano, że wójt aktywnie wspiera placówki edukacyjne w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz kładzie nacisk na szeroką współpracę ze otoczeniem społecznym i akademickim celem wypracowania skuteczniejszych technik i metod kształcenia.

 

„Samorządowy Lider Edukacji” to ogólnopolski konkurs dla gmin, powiatów i samorządnych województw, który odbywa się cyklicznie od 2011 roku. Konkurs ma charakter akredytacji (certyfikacji) środowiskowej, której dokonują przedstawiciele świata nauki - profesorowie reprezentujący wybrane polskie uczelnie, specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania oświatą, jakości kształcenia, polityki samorządowej i marketingu edukacyjnego. Misją Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe, innowacyjne, nowatorskie inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji oraz promowanie gmin i powiatów, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej.

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl