Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
10-12-2017

Inwestycje w Nowinach, Sitkówce i Trzciankach

Realizacja idzie zgodnie z planem

Miejscowości Sitkówka, Nowiny, Trzcianki nie należą do żadnego sołectwa, jednak gmina nie zapomina o realizacji inwestycji w tych miejscach. W ubiegłym roku wprowadzono tu fundusz obywatelski, aby ich mieszkańcy, tak jak pozostali mieszkańcy gminy, mogli decydować o tym, na co chcą przeznaczyć określone środki pieniężne.

Tylko w tym roku z funduszu obywatelskiego doposażono plac zabaw w Sitkówce, trwa tam modernizacja boiska wielofunkcyjnego, a w Nowinach wybudowano altanę rekreacyjną wraz z grillowiskiem oraz zamontowano kamery i jej pobliżu. Wykonano także nawierzchnię tartanową siłowni zewnętrznej obok Przedszkola Samorządowego.

Wśród największych inwestycji na tych terenach należy wymienić wieloletnią inwestycję polegającą na budowie układu komunikacyjnego (dróg) miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16 oraz budową nowego oświetlenia ulicznego. Całkowita wartość robót zadania przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 wynosi ok. 2.000.000,00 zł.

Jednym z zadań realizowanych na terenie całej gminy jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej. W Sitkówce zadanie to dotyczy budynku komunalnego nr 16. Inwestycja obejmuje docieplenie ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż instalacji solarnej.

Niemal 500 tys. zł kosztowała budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci w miejscowości Nowiny. Dzięki realizacji tej inwestycji mali mieszkańcy mogą poznawać znaki drogowe na terenie stanowiącym odzwierciedlenie prawdziwych dróg. Realizacja zadania objęła przygotowanie terenu pod budowę, budowę jezdni o szerokości 2,5 metra, budowę ścieżek rowerowych i chodnika, budowę przejazdu kolejowego w ciągu jezdni oraz odwodnienie terenu. Na terenie miasteczka zamontowano znaki drogowe: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, a także progi zwalniające. Rowerzyści mogą pozostawić swoje rowery w stojakach i odpocząć na ławeczkach. Jednocześnie z realizacją tej inwestycji wykonano nawierzchnię tartanową siłowni zewnętrznej, która znajduje się w pobliżu.

 

 

Miasteczko ruchu drogowego.

 

Na terenie osiedla w ostatnim czasie powstała również sieć odprowadzenia wód deszczowych z terenu przy budynkach ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 10, 12, 14. Samo osiedle doczekało się modernizacji kotłowni węglowej. Dotychczas funkcjonującą kotłownię wybudowano na początku lat 60-tych XX wieku. Od wielu lat doraźne remonty okazywały się niewystarczajace do jej sprawnego działania. Zastąpi ją nowa kotłownia węglowo-pelletowa o mocy grzewczej wynoszącej 4,5 MW. Została ona wyposażona w nowoczesne urządzenia o wysokiej sprawności, które pozwolą zapewnić poziom emisji zgodny z najnowszymi standardami. Umożliwią one zminimalizowanie wpływu kotłowni na jakość powietrza w jej obrębie, pozwalając jednocześnie na ekonomiczne eksploatowanie w stosunku np. do kotłowni gazowej.

W miejscowości Trzcianki trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki. Po zakończeniu spraw formalnych gmina przystąpi do realizacji zadania.

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl