Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
07-12-2017

Inwestycje drogowe w gminie Sitkówka-Nowiny

Bezpieczniej i bardziej komfortowo na drogach

Bezpieczeństwo na drogach i poprawa komfortu przemieszczania się stanowi priorytet działań gminy Sitkówka-Nowiny. Wydatki inwestycyjne na budowę i modernizację dróg są jednym z najistotniejszych elementów budżetu gminy.

Zaangażowanie budżetu w tym zakresie na koniec października wyniosło ponad 1,5 mln zł, jednak najważniejsze inwestycje dopiero się rozpoczynają.

Całkiem nowy układ komunikacyjny w Szewcach

Przebudowa ul. Wapieniowej w Szewcach jest jednym z elementów kompleksowej rozbudowy układu komunikacyjnego w miejscowości Szewce. Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Robót Drogowych DUKT, a jej wartość wyniesie 691 tys. zł. Termin realizacji upływa 31 lipca 2018 r. Wykonana zostanie jezdnia o szerokości 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik dla pieszych, zjazdy indywidualne oraz powierzchniowe odwodnienie drogi. Wraz z drogą wybudowane będzie oświetlenie uliczne. – Zarówno w Szewcach, jak i pozostałych sołectwach naszej gminy przybywa mieszkańców. Dotychczas dojazd do nowo budowanych domów odbywał się po drogach tłuczniowych – wyjaśnia wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz – W 2017 r. opracowaliśmy dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej w ul. Wapieniowej, Ołowianej, Dolomitowej, Kwarcytowej, Cynkowej, Rajskiej, przedłużenia ul. Marmurowej.  Prace budowlane rozpoczną się na początku 2018 r. – dodaje wójt.

Odbiory robót w Zagrodach

Zakończono przebudowę drogi gminnej na ul. Jałowcowej w miejscowości Zagrody wraz z budową oświetlenia ulicznego i odcinka kanalizacji sanitarnej. Inwestycja objęła roboty drogowe: budowę jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych oraz odwodnienia w ul. Jałowcowej oraz w części ulic: Leszczynowej i Jagodowej, a także budowę oświetlenia i kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej. Wartość inwestycji wynosi 966 tys. zł.

To nie wszystkie inwestycje drogowe w sołectwie Zgórsko-Zagrody. Wyłoniono wykonawcę robót przebudowy dróg gminnych w ul. Dębowej, Jaśminowej, Malinowej w msc. Zgórsko. Będzie nim konsorcjum Anglet Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstw Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, które za kwotę 1,1 mln zł  wykona jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodniki dla pieszych, zjazdy indywidualne oraz powierzchniowe odwodnienie drogi, a także oświetlenie uliczne. Inwestycja zakończy się do 31 maja 2018 r.

Odbiór ulicy Jałowcowej w miejscowości Zagrody.

Odbiór ulicy Jałowcowej w miejscowości Zagrody.

 

Ważna inwestycja w Woli Murowanej

W ostatnich dniach wyłoniono także wykonawcę przebudowy drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w miejscowości Wola Murowana wraz z budową oświetlenia ulicznego. Został nim Zakład Robót Drogowych DUKT, który do dnia 31 maja 2018 r. za kwotę 574 tys. zł wykona jezdnię o szerokości 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik dla pieszych, a także zjazdy indywidualne oraz powierzchniowe odwodnienie drogi. Wzdłuż drogi zostanie wybudowane oświetlenie uliczne. – Ulica Wspólna, o której mówimy, była jedyną drogą w Woli Murowanej utwardzoną tłuczniem, pozostałe drogi mają nawierzchnie asfaltową – mówi zastępca wójta gminy Łukasz Barwinek. – Teraz to się zmieni i mieszkańcy położonych przy niej domów będą mgli korzystać z bezpiecznej i komfortowej drogi – dodaje.

Zakład Robót Drogowych DUKT przebuduje drogę gminną w Woli Murowanej.

 

We współpracy z powiatem kieleckim

We współpracy z powiatem kieleckim realizowana jest inwestycja polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 0376T Brzeziny-Bilcza (Podgórze) przez miejscowość Kowala na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Podgórze) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0374T. Gmina udzieliła powiatowi kieleckiemu dotacji w kwocie kwotę 450 tys. na realizację robót obejmujących odnowę nawierzchni i poszerzenie jezdni na całej szerokości, budowę przyjezdniowych obustronnych chodników z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie robót odwodnieniowych. Powiatowy Zarząd Dróg wyłonił już wykonawcę robót i, przy sprzyjających warunkach pogodowych, wkrótce rozpocznie się ich realizacja. 

W ramach udzielonej dotacji w wysokości 60.000,00 zł dla powiatu kieleckiego realizowany jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 0278T w msc. Szewce. Realizacja robót budowlano-montażowych z udziałem środków finansowych Gminy, planowana jest w 2018 r.

 

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl