Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
02-12-2017

Inwestycje w sołectwie Kowala

W każdym z sołectw na terenie gminy Sitkówka-Nowiny trwają inwestycje.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat działań w sołectwie Kowala.

                                                                                                                    

Dbamy o strażaków …

W tym roku wykonano remont posadzki betonowej w pomieszczeniach garażowych w budynku OSP Kowala. Wartość wykonanych robót wynosi 22.515 zł. W tym samym budynku wykonano bramy garażowe. Wartość wykonanych robót wyniosła 44.343 zł, z czego 30.000 zł zostało przeznaczone z funduszu sołeckiego. Trwa remont łazienek przy świetlicy w remizie OSP Kowala. Na to zadanie również zostały przeznaczone środki z funduszu sołeckiego (kwota 18.500,00 zł). W tym roku gmina przekazała dotację w wysokości 65.000 zł dla ZGKiM w Nowinach na modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Remizy OSP Kowala.

 

… i uczniów

W trakcie realizacji jest zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Kowala, wraz z  modernizacją kotłowni olejowej na gazową”. Na zadanie to gmina Sitkówka-Nowiny uzyskała dofinansowanie od zarządu województwa świętokrzyskiego. W budynkach oświatowych w Bolechowicach i Kowali zostaną przeprowadzone kompleksowe prace termomodernizacyjne mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej), modernizację c.o., docieplenie dachu i częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość dofinansowania wynosi 1.180.307,13 zł.

W tym roku zmodernizowano kotłownię, dalsze działania zostaną podjęte w przyszłym roku.

 

Dbamy o bezpieczeństwo na drogach …

 

Gmina Sitkówka-Nowiny jest na etapie uzgadniania kwestii formalnych związanych z przebudową drogi gminnej w m. Kowala Mała, jednak termin realizacji został przesunięty na przyszły rok.

We współpracy z powiatem kieleckim realizowana jest inwestycja polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 0376T Brzeziny-Bilcza (Podgórze) przez miejscowość Kowala odcinek od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Podgórze) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0374T. Zakres robót obejmuje odnowę nawierzchni i poszerzenie jezdni na całej szerokości, budowę przyjezdniowych obustronnych chodników o szerokości 2m z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie robót odwodnieniowych. Powiatowy Zarząd Dróg realizujący tę inwestycję wyłonił już wykonawcę robót i, przy sprzyjających warunkach pogodowych, wkrótce rozpocznie się realizacja inwestycji.

W tym roku zrealizowano rozbudowę oświetlenia ulicznego w msc. Kowala (zakręt przy wjeździe do miejscowości od strony Sitkówki). Wartość wykonanych robót wyniosła 17.826,50 zł

Wykonano także przystanek autobusowy przy byłej pętli autobusowej w msc. Kowala, zaś drugi przystanek (przy drodze do Brzezin) wykonany zostanie po zakończeniu przez Powiatowy Zarząd Dróg przebudowy drogi powiatowej nr 0376T (droga do Brzezin).

 

… oraz zapewniamy dostęp do mediów

 

W ramach budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w formie Grup Inicjatywy Lokalnej wykonano rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Kowala o wartości ok. 200.000,00 zł.

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala została przekazana do realizacji Spółce Wodociągi Kieleckie. W 2017r. realizowane są prace projektowe, uzyskano wymagane pozwolenia. Realizacja robót budowlanych planowana jest w 2018 r. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków finansowych UE.

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl