Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
16-01-2018

Akcja zima 2017/2018

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg w sezonei zimowym 2017/2018 na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.

 

Drogi powiatowe

W gminie Sitkówka-Nowiny problemy występują w szczególności na drogach powiatowych, których utrzymaniem zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach. Są to drogi:

  • nr 0278T w msc. Szewce i msc. Zgórsko
  • nr 0374T w msc. Nowiny. ul. Perłowa
  • nr 0378T w msc. Nowiny, ul. Przemysłowa (do msc. Wola Murowana)
  • nr 0381T w msc. Wola Murowana i msc. Bolechowice
  • nr  0378T w msc. Trzcianki (do msc. Kowala)
  • nr 0376T w msc. Kowala.

O trudnościach na drogach powiatowych należy informować OBWÓD DROGOWY CELINY – nr telefon 41 354 90 34.

 

 

 

Drogi gminne

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. Zgłoszenia niedogodności należy dokonywać w godz. 7.00-15.00 pod numerami telefonów: 41 346 51 59, 41 366 73 42 oraz całodobowo: 695 591 419, 601 168 174, 691 676 913. W szczególnych przypadkach gminne służby drogowe wspierają PZD w utrzymaniu dróg powiatowych.

 

Odśnieżanie chodników leży po stronie mieszkańców

Przypominamy, iż właściciele nieruchomości przyległych do chodnika są zobowiązani do jego odśnieżania. Obowiązek sprzątania chodnika dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, niezależnie od ich przeznaczenia i sposobu użytkowania. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana oraz czy właściciel zamieszkuje posesję. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie (uchwała Rady Gminy nr XXIX/241/13 z 27 marca 2013 r. z późn. zm.). Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do „uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl