Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
28-11-2017

Inwestycje w sołectwie Szewce-Zawada

Drogi gminne i remiza

 

Mieszkańcy sołectwa Szewce-Zawada cieszą się z podpisania umowy na rozbudowę budynku remizy OSP. Jednak to nie wszystkie inwestycje, jakie zostały rozpoczęte i realizowane w tym roku.

 

Bezpieczeństwo na drogach

Tego, że zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i poprawa komfortu przemieszczania się stanowi priorytet działań gminy Sitkówka-Nowiny nie trzeba specjalnie podkreślać. Wydatki inwestycyjne na budowę i modernizację dróg są jednym z najistotniejszych elementów budżetu gminy.

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, w tym roku gmina Sitkówka-Nowiny rozpoczęła prace nad kompleksową rozbudową układu komunikacyjnego w miejscowości Szewce.

Ogłoszono przetarg na realizację przebudowy drogi gminnej w ul. Wapieniowej wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz przebudowy drogi gminnej w ul. Ołowianej. Opracowana została dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi gminnej w ul. Dolomitowej oraz Kwarcytowej wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej na ul. Cynkowej, a także przebudowę drogi gminnej w ul. Rajskiej.  W tym ostatnim przypadku część wartości dokumentacji projektowej została sfinansowana z funduszu sołeckiego. We wszystkich przypadkach opracowywana jest obecnie dokumentacja przetargowa. Prace budowlane rozpoczną się po wyłonieniu wykonawców robót – najprawdopodobniej na początku 2018 r.

Do końca roku zostanie opracowywana dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej działka nr ewid. 394 w msc. Szewce – przedłużenie ul. Marmurowej oraz budowy chodnika w tej samej ulicy wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego.

W ramach udzielonej dotacji w wysokości 60.000,00 zł dla powiatu kieleckiego realizowany jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 0278T w msc. Szewce. Realizacja robót budowlano-montażowych z udziałem środków finansowych Gminy, planowana jest w 2018 r.

 

Inwestycje wod-kan

W ramach budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w formie Grup Inicjatywy Lokalnej wykonano rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Szewce o wartości ok. 90.000,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej magistralnej do msc. Szewce i Zawada.

 

Remiza jak się patrzy

Po wielu latach niedogodności związanych z koniecznością funkcjonowania OSP Szewce-Zawada w prowizorycznym budynku, w miejscowości Szewce, naprzeciwko świetlicy stanie remiza strażacka.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku OSP Szewce-Zawada. Istniejącą część garażowa budynku zostanie nadbudowana, a poddasze wykorzystane do celów użytkowych. Powstanie sala konferencyjna wraz z pomieszczeniami socjalnymi. Wykonane zostaną instalacje wewnętrzne, a teren wokół budynku zagospodarowany. Budynek będzie ogrzewany przez kotłownię na olej opałowy. Na terenie działki zostanie rozmieszczona kanalizacja deszczowa i odwodnienie liniowe, powstanie droga pożarowa, parkingi i chodniki.

 

Wizualizacja budynku remizy strażackiej.

 

 

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl